430+ ધ પરથી બાળકનું નામ | 👶🏻 Best Baby Boys & Girls Names from Dh in Gujarati [2024]

boys and girls names from dh, ધ પરથી બાળકોના નામ, બાળકોના નામ, બાળકોના નામ 2024, Gujarati Names Form Dh, Gujarati Names, Names From Dh, Boys Names From Dh, Girls Names From Dh, Boys And Girls Names

Boys and Girls Names from Dh : આપણે સૌ જાણીએ છીએ એ મુજબ ભારતવર્ષમાં જ્યોતિષ વિદ્યાનું ઘણું જ મહત્વ છે, જ્યારે આપણા ઘરે દીકરી કે પછી દીકરાનો જન્મ થાય છે ત્યારે સૌ પ્રથમ તો વિધિ વિધાન અનુસાર બ્રાહ્મણ પાસેથી તે દિવસની રાશિ જોવામાં આવે છે.

જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર તે દિવસે જે રાશિ આવે તેના પરથી તે બાળકના માતા-પિતા તેનું યોગ્ય નામ રાખતા હોય છે. મનુષ્ય જાતિમાં નામ નું સ્થાન પ્રથમ આવે છે, કેમકે બાળક જેવું જન્મે છે ત્યારે સૌથી પહેલી ચર્ચા તેના નામની થતી હોય છે. બાળકના માતા-પિતા અને તેના પરિવારજનો તેનું નામ રાખવા માટે હંમેશા ઉત્સુક હોય છે.

અહીંયા ધન રાશિ ના અક્ષરો (ભ,ધ,ફ,ઢ) મુજબ ધ અક્ષર પરથી છોકરી તેમજ છોકરાના નામ (Gujarati Boys and Girls Names From Dh 2024) આપવામાં આવ્યા છે. અહીં આપેલા તમામ નામો માત્ર હિન્દુ નામ માટે છે. તો નીચે આપેલા નામ માંથી તમારા બાળક માટે યોગ્ય નામ જરૂરથી પસંદ કરશો.

{tocify} $title={અનુક્રમણિકા}

ધ પરથી બાળકોના નામ | Boys and Girls Names from Dh in Gujarati

બાળકોના સુંદર નામની યાદીમાં પ્રથમ તો Dh પરથી છોકરાઓના નામ (Baby Boy Names) ને દર્શાવવામાં આવ્યા છે, ત્યારબાદ છોકરીઓના નામ (Baby Girl Names) ને અનુક્રમે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. જો તમારા ઘરે છોકરાનો જન્મ થયો છે, તો તમે અહીંયા આપેલા નામ માંથી તમારા દીકરા માટે સુંદર નામ પસંદ કરી શકો છો.

ધ પરથી છોકરાના નામ | Boy Names from Dh in Gujarati

ધ પરથી છોકરાના નામ, ધ પરથી નામ, છોકરાના નામ, છોકરાના નામ 2024, Gujarati Boys Names From Dh, Boys Names, Baby Boys Names, Gujarati Names, Dh Names
 1. ધારન - Dhaaran
 2. ધારણન - Dhaaranan
 3. ધાવક - Dhaavak
 4. ધાવિત - Dhaavit
 5. ધેર્યે - Dhaerye
 6. ધૈર્ય - Dhairya
 7. ધૈર્યન - Dhairyan
 8. ધૈર્યશીલ - Dhairyashil
 9. ધૈવત - Dhaivat
 10. ધકસન - Dhaksan
 11. ધક્ષ - Dhaksh
 12. ધક્ષેશ - Dhakshesh
 13. ધામન - Dhaman
 14. ધમેશ - Dhamesh
 15. ધમુ - Dhamu
 16. ધનાજી - Dhanaji
 17. ધનજીત - Dhanajit
 18. ધનાકન - Dhanakan
 19. ધનકુમાર - Dhanakumar
 20. ધનમજય - Dhanamjay
 21. ધનાનાદ - Dhananad
 22. ધનંજન - Dhananjanan
 23. ધનંજયન - Dhananjayan
 24. ધનપતિ - Dhanapati
 25. ધનરાજન - Dhanarajan
 26. ધનર્જન - Dhanarjan
 27. ધનસેકર - Dhanasekar
 28. ધનવંદન - Dhanavandan
 29. ધનવિન્થ - Dhanavinth
 30. ધનયુસ - Dhanayus
 31. ધનેન - Dhanen
 32. ધનેશ - Dhanesh
 33. ધનીશ - Dhanish
 34. ધનિષ્ઠા - Dhanishtha
 35. ધનોસેન - Dhanosen
 36. ધનરાજ - Dhanraj
 37. ધનસીગન - Dhansigan
 38. ધનસિક - Dhansik
 39. ધનસુખ - Dhansukh
 40. ધનુ - Dhanu
 41. ધનુજન - Dhanujan
 42. ધનુક્ષણ - Dhanukshan
 43. ધનંજય - Dhanunjay
 44. ધનુરાજા - Dhanuraja
 45. ધનુષ - Dhanush
 46. ધનુષન - Dhanushan
 47. ધનુશ્રીરામ - Dhanushriram
 48. ધનવંત - Dhanvant
 49. ધન્વંતરી - Dhanvantari
 50. ધનદર્શન - Dhanvarshan
 51. ધનવિન - Dhanvin
 52. ધન્યાન - Dhanyan
 53. ધન્યપાલ - Dhanyapaal
 54. ધરમ - Dharam
 55. ધર્મનિષ્ઠા - Dharamnishth
 56. ધર્મશીલ - Dharamsheel
 57. ધરણીધર - Dharanidhar
 58. ધરણીધરન - Dharanidharan
 59. ધરણીકુમાર - Dharanikumar
 60. ધરણીસ - Dharanis
 61. ધરણીવિજય - Dharanivijay
 62. ધરનસુન - Dharansun
 63. ધરાસન - Dharasan
 64. ધરીસ - Dharees
 65. ધરગેશ - Dharegesh
 66. ધરેન્દ્ર - Dharendra
 67. ધરેશ - Dharesh
 68. ધારેશન - Dhareshan
 69. ધરીન - Dharin
 70. ધરિનન - Dharinan
 71. ધરીનેશ - Dharineesh
 72. ધારિશ - Dharish
 73. ધરિત્રી - Dharitree
 74. ધારકેશ - Dharkesh
 75. ધર્મ - Dharma
 76. ધર્મચંદ્ર - Dharmachandra
 77. ધર્મદાસ - Dharmadas
 78. ધર્મદેવ - Dharmadev
 79. ધર્મધારા - Dharmadhara
 80. ધર્મધીરન - Dharmadheeran
 81. ધર્માદિત્ય - Dharmaditya
 82. ધર્મજ - Dharmaj
 83. ધર્મકીર્તિ - Dharmakeerti
 84. ધર્મકેતુ - Dharmaketu
 85. ધર્મકીર્તિ - Dharmakirti
 86. ધર્માનંદ - Dharmanand
 87. ધર્માંશ - Dharmansh
 88. ધર્મરાજ - Dharmaraj
 89. ધર્મવીર - Dharmaveer
 90. ધર્મયુથન - Dharmayuthan
 91. ધર્મેહન - Dharmeehan
 92. ધર્મેન્દ્ર - Dharmendra
 93. ધર્મેન્દ્રન - Dharmendran
 94. ધર્મેશ - Dharmesh
 95. ધાર્મિક - Dharmik
 96. ધર્મિકન - Dharmikan
 97. ધર્મિલ - Dharmil
 98. ધર્મપાલ - Dharmpal
 99. ધર્મસોકા - Dharmsoka
 100. ધરનીશ - Dharneesh
 101. ધરનેન - Dharnen
 102. ધરનીશ - Dharnish
 103. ધરરુન - Dharrun
 104. ધરસા - Dharsa
 105. ધરશન - Dharshaan
 106. ધર્શવ - Dharshav
 107. ધારસિક - Dharshick
 108. ધર્મિદાન - Dharshidhan
 109. ધારસિક - Dharshik
 110. ધર્શીથન - Dharshithan
 111. ધર્શ્વિન - Dharshwin
 112. ધારસિક - Dharsik
 113. ધરસિથાન - Dharsithan
 114. ધરૂન - Dharun
 115. ધરુણા - Dharuna
 116. ધરુનેશ - Dharunesh
 117. ધારુન્યાન - Dharunyan
 118. ધર્વ - Dharv
 119. ધર્વેશ - Dharvesh
 120. ધરવીન - Dharvin
 121. ધારવીન - Dharwin
 122. ધશાન્થ - Dhashanth
 123. ધશેથ - Dhasheth
 124. ધશવંથ - Dhashvanth
 125. ધાવક - Dhavak
 126. ધવલ - Dhaval
 127. ધવમણી - Dhavamani
 128. ધવનેશ - Dhavanesh
 129. ધવેશ - Dhavesh
 130. ધવનિત - Dhavnit
 131. ધ્યાન - Dhayan
 132. ધ્યાનેશ - Dhayanesh
 133. ધાયંથન - Dhayanthan
 134. ધાયાશેન - Dhayashen
 135. ધીમાન - Dheeman
 136. ધીમંત - Dheemant
 137. ધેનન - Dheenan
 138. ધીપન - Dheepan
 139. ધીપેશ - Dheepesh
 140. ધીર - Dheer
 141. ધીરજ - Dheeraj
 142. ધીરેન - Dheeran
 143. ધીરેન્દ્ર - Dheerandra
 144. ધૈવમણી - Dheivamani
 145. ધેશન - Dheshan
 146. ધેસકાંઠ - Dheskanth
 147. ધેવન - Dhevan
 148. ધેય - Dhey
 149. ધેયશ - Dheyash
 150. ધીબેશ - Dhibesh
 151. ધિક્ષિત - Dhikshit
 152. ધિલક - Dhilak
 153. ધિલન - Dhilan
 154. ધીલાનન - Dhilanan
 155. ધીલેન - Dhilen
 156. ધીલીપન - Dhilipan
 157. ધીલુશન - Dhilushan
 158. ધીમંત - Dhimant
 159. ધિનક - Dhinak
 160. ધિનંતા - Dhinanta
 161. ધીનુશન - Dhinushan
 162. ધીર - Dhir
 163. ધીરજ - Dhiraj
 164. ધીરેન - Dhiren
 165. ધીરુન - Dhirun
 166. ધીશાન - Dhishaan
 167. ધિતિક - Dhitik
 168. ધીવા - Dhiva
 169. ધિવાકર - Dhivakar
 170. ધિવન - Dhivan
 171. ધિવનિત - Dhivanit
 172. ધિવિજેશ - Dhivijesh
 173. ધિવ્યાન - Dhivyan
 174. ધિવ્યેન - Dhivyen
 175. ધ્યાન - Dhiyan
 176. ધ્યાનન - Dhiyanan
 177. ધિયાશ - Dhiyash
 178. ધોની - Dhoni
 179. ધૃધ - Dhridh
 180. ધૃષ - Dhrish
 181. ધૃષત - Dhrishat
 182. ધૃષ્ણુ - Dhrishnu
 183. ધૃષ્ટદ્યુમ્ન - Dhristadhyumna
 184. ધૃતરાષ્ટ્ર - Dhritarastra
 185. ધૃતિલ - Dhritil
 186. ધૃતિમાન - Dhritiman
 187. ધૃતુલ - Dhritul
 188. ધ્રોણેશ્વર - Dhroneshwar
 189. ધ્રુમન - Dhruman
 190. ધ્રુમિલ - Dhrumil
 191. ધ્રુનિલ - Dhrunil
 192. ધ્રુપદ - Dhrupad
 193. ધ્રુપાલ - Dhrupal
 194. ધ્રુશિલ - Dhrushil
 195. ધ્રુષ્ય - Dhrushya
 196. ધ્રુતવ - Dhrutav
 197. ધ્રુવ - Dhruv
 198. ધ્રુવાહ - Dhruvah
 199. ધ્રુવક - Dhruvak
 200. ધ્રુવમ - Dhruvam
 201. ધ્રુવાંગ - Dhruvang
 202. ધ્રુવંશ - Dhruvansh
 203. ધ્રુવેન - Dhruven
 204. ધ્રુવીલ - Dhruvil
 205. ધ્રુવીન - Dhruvin
 206. ધ્રુવીશ - Dhruvish
 207. ધ્રુવિત - Dhruvit
 208. ધુલા - Dhula
 209. ધુમિની - Dhumini
 210. ધુર્ગશ - Dhurgash
 211. ધૂર્જતી - Dhurjati
 212. ધુરુવન - Dhuruvan
 213. ધૈર્ય - Dhurya
 214. ધુષ્યંત - Dhushyant
 215. ધુવીન - Dhuvin
 216. ધ્વનિલ - Dhvanil
 217. ધ્વનીત - Dhvanit
 218. ધ્વંશ - Dhvansh
 219. ધ્વન્યા - Dhvanya
 220. ધ્વેન - Dhven
 221. ધ્વનિલ - Dhwanil
 222. ધ્વનિત - Dhwanit
 223. ધ્યાનેશ - Dhyanesh
 224. ધ્યાની - Dhyani
 225. ધ્યાનશ - Dhyansh
 226. ધ્યેય - Dhyey
 227. ધ્યુતિધરા - Dhyutidharaધ પરથી છોકરીના નામ | Girl Names from Dh in Gujarati

ધ પરથી છોકરીના નામ, ધ પરથી નામ, છોકરીના નામ, છોકરીના નામ 2024, Gujarati Girls Names From Dh, Girls Names, Baby Girls Names, Gujarati Names, Dh Names
 1. ધારા - Dhaara
 2. ધારહી - Dhaarahi
 3. ધરણી - Dhaarani
 4. ધાશિની - Dhaashini
 5. ધાત્રી - Dhaatri
 6. ધયાશ્રી - Dhaayashree
 7. ધેનુકા - Dhaenuka
 8. ધૈર્ય - Dhairyya
 9. ધૈશાની - Dhaishani
 10. ધૈવત - Dhaivat
 11. ધકસૈની - Dhaksaini
 12. ધકસણા - Dhaksana
 13. ધક્ષા - Dhaksha
 14. ધક્ષાયિની - Dhakshaayini
 15. ધક્ષા - Dhakshana
 16. દક્ષાનાશ્રી - Dhakshanasri
 17. ધક્ષન્યા - Dhakshanya
 18. ધક્ષતા - Dhakshata
 19. ધક્ષાય - Dhakshaya
 20. ધક્ષેઠા - Dhakshetha
 21. ધક્ષી - Dhakshi
 22. ધક્ષિતા - Dhakshita
 23. ધક્ષિકા - Dhaksika
 24. ધક્ષિણા - Dhaksina
 25. ધમિની - Dhamini
 26. ધમીરા - Dhamira
 27. ધના - Dhana
 28. ધનાજા - Dhanaja
 29. ધનલક્ષ્મી - Dhanalakshmi
 30. ધનમ - Dhanam
 31. ધનંજિની - Dhananjini
 32. ધનપ્રિયા - Dhanapriya
 33. ધનશા - Dhanasha
 34. ધનશ્રી - Dhanashri
 35. ધનસ્વી - Dhanasvi
 36. ધનવથી - Dhanavathi
 37. ધનેશા - Dhanesha
 38. ધનેશી - Dhaneshi
 39. ધાનિકા - Dhanika
 40. ધનીશા - Dhanisha
 41. ધનિષ્ઠા - Dhanishta
 42. ધનિયા - Dhaniya
 43. ધનિયાશ્રી - Dhaniyasri
 44. ધનક્ષિણી - Dhankshini
 45. ધનલક્ષ્મી - Dhanlaxmi
 46. ધનમયાય - Dhanmayaa
 47. ધનમીયા - Dhanmiya
 48. ધન્વ - Dhannv
 49. ધનોમિકા - Dhanomika
 50. ધનસી - Dhansee
 51. ધંશિયા - Dhanshiya
 52. ધનસુવી - Dhansuvi
 53. ધનુ - Dhanu
 54. ધનુષા - Dhanuasha
 55. ધનુજા - Dhanuja
 56. ધનુષી - Dhanushi
 57. ધનુષિકા - Dhanushika
 58. ધનુષિયા - Dhanushiya
 59. ધનુષ્કા - Dhanushka
 60. ધનુષ્ના - Dhanushna
 61. ધનુષ્ટા - Dhanushta
 62. ધનુષ્યા - Dhanushya
 63. ધનુવર્ષ - Dhanuvarsha
 64. ધનુક્સના - Dhanuxna
 65. ધનવંતી - Dhanvanti
 66. ધનવી - Dhanvi
 67. ધનવિકા - Dhanvika
 68. ધન્યા - Dhanya
 69. ધન્યતા - Dhanyata
 70. ધન્યવી - Dhanyavi
 71. ધનયુગ - Dhanyuga
 72. ધારા - Dhara
 73. ધારહસી - Dharahasi
 74. ધરણા - Dharana
 75. ધરનાઈ - Dharanai
 76. ધરણી - Dharani
 77. ધરણીગા - Dharaniga
 78. ધારણિકા - Dharanika
 79. ધરણીપ્રિયા - Dharanipriya
 80. ધારણ્ય - Dharanya
 81. ધારાશિની - Dharashini
 82. ધરસુતા - Dharasutha
 83. ધરતી - Dharati
 84. ધારવીરા - Dharavira
 85. ધારિકા - Dharika
 86. ધારિણી - Dharini
 87. ધારીસણા - Dharisana
 88. ધરતી - Dharithri
 89. ધરિત્રી - Dharitri
 90. ધારિયા - Dhariya
 91. ધારકાયા - Dharkaya
 92. ધર્મજા - Dharmaja
 93. ધર્મવતી - Dharmavati
 94. ધર્મવ્રત - Dharmavratha
 95. ધર્મિકા - Dharmika
 96. ધર્મિલા - Dharmila
 97. ધર્મિણી - Dharmini
 98. ધર્મિષ્ઠા - Dharmishtha
 99. ધર્મજા - Dharmja
 100. ધરણા - Dharna
 101. ધરનેકા - Dharneka
 102. ધરણી - Dharni
 103. ધરનીથા - Dharnitha
 104. ધરસાની - Dharsany
 105. ધારશા - Dharsha
 106. ધારણા - Dharshana
 107. ધર્માણી - Dharshani
 108. ધારશી - Dharshi
 109. ધારશીહા - Dharshiha
 110. ધારિકા - Dharshika
 111. ધારિણા - Dharshina
 112. ધારિણી - Dharshini
 113. ધર્મિનિકા - Dharshinika
 114. ધર્ષિતા - Dharshita
 115. ધર્શિતા - Dharshitha
 116. ધારશ્ની - Dharshni
 117. ધર્શ્વાના - Dharshwana
 118. ધરસિથ - Dharsith
 119. ધરતી - Dharti
 120. ધરુમિકા - Dharumika
 121. ધરુણા - Dharuna
 122. ધરુની - Dharuni
 123. ધારણિકા - Dharunika
 124. ધારુની - Dharuny
 125. ધારુષિકા - Dharushika
 126. ધાર્યા - Dharya
 127. ધશિકા - Dhashika
 128. ધસ્મેથા - Dhasmetha
 129. ધાત્રી - Dhatri
 130. ધવાની - Dhavaani
 131. ધવલા - Dhavalaa
 132. ધવલ્યા - Dhavalya
 133. ધવનંતી - Dhavananthi
 134. ધવનિતા - Dhavanitha
 135. ધવપ્રિયા - Dhavapriya
 136. ધાવશ્રી - Dhavashri
 137. ધાવીશી - Dhavishi
 138. ધ્વની - Dhavni
 139. ધ્યાના - Dhayana
 140. ધાયણી - Dhayani
 141. ધ્યાનિકા - Dhayanika
 142. ધીયા - Dhea
 143. ધીક્ષા - Dheeksha
 144. ધીક્ષીત - Dheekshit
 145. ધીપા - Dheepa
 146. ધીપથા - Dheeptha
 147. ધીપથી - Dheepthi
 148. ધીરા - Dheera
 149. ધીરથા - Dheertha
 150. ધેતી - Dheeti
 151. ધેત્યા - Dheetya
 152. ધેનુ - Dhenu
 153. ધેનુકા - Dhenuka
 154. ધેનુષા - Dhenusha
 155. ધેશિતા - Dheshita
 156. ધેવ્યા - Dhevya
 157. ધેયાંશી - Dheyanshi
 158. ધેરીયા - Dheyria
 159. ધેલાણી - Dhilani
 160. ધીમહી - Dhimahi
 161. ધીનેશા - Dhinesha
 162. ધનુષ્ય - Dhinushya
 163. ધિરણ્ય - Dhiranya
 164. ધિસણા - Dhishana
 165. ધીશાની - Dhishani
 166. ધીથા - Dhitha
 167. ધીથી - Dhithi
 168. ધતી - Dhiti
 169. ધિત્યા - Dhitya
 170. ધિવીજા - Dhivija
 171. ધિવિયા - Dhiviya
 172. ધિવ્યા - Dhivya
 173. ધીયા - Dhiya
 174. ધિયાની - Dhiyaani
 175. ધિયાણા - Dhiyana
 176. ધ્યાનશી - Dhiyanshi
 177. ધિયાશ્રી - Dhiyashri
 178. ધનશ્રી - Dhnashri
 179. ધૂશિની - Dhooshini
 180. ધ્રાણીયા - Dhraniya
 181. ધ્રાસિકા - Dhrasika
 182. ધૃધા - Dhridha
 183. ધૃષ્ટિકા - Dhrishtika
 184. ધૃતિ - Dhriti
 185. ધૃવલી - Dhrivali
 186. ધ્રિયા - Dhriya
 187. ધ્રુમ - Dhrum
 188. ધ્રુમલ - Dhrumal
 189. ધ્રુમી - Dhrumi
 190. ધ્રુષા - Dhrusha
 191. ધ્રુષ્મા - Dhrushma
 192. ધ્રુતિ - Dhruti
 193. ધ્રુવ - Dhruva
 194. ધ્રુવાંગી - Dhruvangi
 195. ધ્રુવી - Dhruvi
 196. ધ્રુવિક - Dhruvik
 197. ધ્રુવિકા - Dhruvika
 198. ધ્રુવિતા - Dhruvita
 199. ધુહિતા - Dhuhita
 200. ધૂન - Dhun
 201. ધુની - Dhuni
 202. ધુરિતા - Dhurita
 203. ધૂર્મિકા - Dhurmika
 204. ધુર્વિકા - Dhurvika
 205. ધુષિતા - Dhushita
 206. ધુતી - Dhuti
 207. ધ્વની - Dhvani
 208. ધ્વીજા - Dhvija
 209. ધ્વિતિ - Dhviti
 210. ધ્યાના - Dhyana
 211. ધ્યેયા - Dhyeyaધ પરથી નામ । New Gujarati Baby Names from Dh 2024


Conclusion


આ લેખમાં ધન રાશિ (Dhan Rashi) નો અક્ષર ધ પરથી છોકરીઓ તેમજ છોકરાઓના નામ (Baby Names From Dh in Gujarati) દર્શાવવામાં આવ્યા છે. અહીં આપેલા નામો માંથી તમારા બાળક માટે સુંદર નામ પસંદ કરી શકો છો, અહીં આપેલા નામો તમને કેવા લાગ્યા તે અમને નીચે આપેલા કોમેંટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવશો.

ખાસ: ઉપર આપેલા 'ધ પરથી નામ' (Boys And Girls Names from Dh) સિવાય જો કોઈ બીજા નામ આપના ધ્યાનમાં હોય તો અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવશો જેથી અમે આપના દ્વારા જણાવેલ સર્વોચ્ચ નામને અમારી આ યાદીમાં ઉમેરી શકીએ.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે તો ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો અમને YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Pinterest પર ફોલો કરો.

Post a Comment

Previous Post Next Post