70+ ઈ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ (2024) | 👧🏻 Best Girl Names from E in Gujarati

ઇ પરથી નામ girl, ઈ પરથી નામ girl, e se name girl, e name girl, e name girl gujarati, ઈ પરથી નામ, e girl names hindu, e name list girl hindu, girl name from e, e se unique name girl, girl names start with e and end with e, ગુજરાતી છોકરીઓના નામ, છોકરીઓના નામ, ઈ પરથી છોકરીના નામ, Mesh Rashi Girl Names, Girl Names, Gujarati Girl Names, Girl Names From E, Girl Names in Gujarati, Girl Names From E in Gujarati, Girl Names From I, Names From I, Gujarati Names From E

Girl Names from E in Gujarati : આ યુગમાં મા-બાપ તેમના બાળકનું નામ કંઈક અલગ અને અનોખું રાખવા ઇચ્છતા હોય છે એટલા માટે તે આજુબાજુ પૂછવાને બદલે હવે ઈન્ટરનેટ નો સહારો લેતા હોય છે અને વેબસાઈટોની જે-તે લિસ્ટમાંથી પોતાના બાળક માટે ઉત્તમ નામ પસંદ કરતા હોય છે.

આવા મા-બાપ માટે અમે અહીંયા અનોખા અને નવા નામો ની યાદી આપેલી છે, જેમાં અહીંયા 'મેષ રાશિ ના અક્ષર ઈ પરથી છોકરીઓના નામ' (Mesh Rashi Girl Names from E Gujarati) ની યાદી આપની સમક્ષ પ્રદર્શિત કરી છે. આ લિસ્ટમાં આપને મેષ રાશિના 'ઈ' અક્ષર પરથી નામ (Gujarati Names from E) આપવામાં આવ્યા છે.

{tocify} $title={અનુક્રમણિકા}

ઈ અક્ષર પરથી નામ | Girl Names from E Gujarati 2024

અહીંયા આપને મેષ રાશિ ના 'ઈ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ' (Hindu Girl Names from E Gujarati) ની યાદી આપવામાં આવી છે, ઈ પરથી નામ Girl જેમાંથી આપ આપની છોકરી માટે અનોખું નામ (E Parthi Name Girl Gujarati) પસંદ કરી શકો છો.

ઈ પરથી છોકરીના નામ | Baby Girl Names from E in Gujarati

 1. ઈશ્વરી - Easwari
 2. ઈભા - Ebha
 3. ઈછુમતી - Echhumati
 4. ઈચ્છા - Echcha
 5. ઈદિકા - Edika
 6. ઈધા - Edha
 7. ઈધિથા - Edhitha
 8. ઈધિકા - Edhika
 9. ઈશા - Eesha
 10. ઈહિમાયા - Ehimaya
 11. ઈહા - Eha
 12. ઈલા - Eila
 13. ઈરાવતી - Eiravathi
 14. ઈકાંધાણા - Ekadhana
 15. ઈકજા - Ekaja
 16. ઈકાંથા - Ekantha
 17. ઈકાન્તિકા - Ekantika
 18. ઈકાવલી - Ekavali
 19. ઈકીશા - Ekisha
 20. ઈક્ષિતા - Ekshita
 21. ઈખા - Ekha
 22. ઈકતા - Ekta
 23. ઈલા - Ela
 24. ઈલાક્ષી - Elakshi
 25. ઈલિયા - Eliya
 26. ઈલેશા - Elesha
 27. ઈમલી - Emali
 28. ઈમની - Emani
 29. ઈમ્લા - Emla
 30. ઈમરશી - Emarshi
 31. ઈમી - Emi
 32. ઈના - Ena
 33. ઈનાયત - Enayat
 34. ઈનાયા - Enaya
 35. ઈનાક્ષી - Enakshi
 36. ઇંદુ - Endu
 37. ઇંદુજા - Enduja
 38. ઈનીકા - Enika
 39. ઈન્દ્રા - Endra
 40. ઈન્દ્રદેવી - Endradevi
 41. ઈન્દ્રાક્ષી - Endrakshi
 42. ઈન્દ્રાણી - Endrani
 43. ઈન્દ્રાયણી - Endrayani
 44. ઇંદ્રિશા - Endrisha
 45. ઇંદ્રિતા - Endrita
 46. ઈદુલેખા - Endulekha
 47. ઈદુમતી - Endumati
 48. ઈનુ - Enu
 49. ઈપ્સા - Epsa
 50. ઈપ્સિતા - Epshita
 51. ઈરાની - Erani
 52. ઈરિકા - Ereka
 53. ઈષા - Esha
 54. ઈષી - Eshi
 55. ઈસ્મા - Esma
 56. ઈશાના - Eshana
 57. ઈશારા - Eshara
 58. ઈશાની - Eshani
 59. ઈશાનિકા - Eshanika
 60. ઈશાન્યા - Eshanya
 61. ઈશ્વરી - Eshwari
 62. ઈશ્કા - Eshka
 63. ઈશિકા - Eshika
 64. ઈશિતા - Eshita
 65. ઈષ્ટા - Eshta
 66. ઈશ્મા - Eshma
 67. ઈશ્મિકા - Eshmika
 68. ઈતા - Eta
 69. ઈતાશા - Etasha
 70. ઈતિશ્રી - Etishree
 71. ઈતિકા - Etika
 72. ઈથ્યા - Ethya
 73. ઈથિની - Ethini
 74. ઈવા - Eva

ઈ અક્ષર પરથી છોકરીના નામ | Girl Names from Letter E in Gujaratiઆ જુઓ | મેષ રાશિ પરથી છોકરીના નામ
આ જુઓ | અ અક્ષર પરથી છોકરીના નામ
આ જુઓ | લ અક્ષર પરથી છોકરીના નામ

Conclusion

ઉપરોક્ત યાદીમાં આપને 'ઈ પરથી છોકરીના નામ' (E Name Girl Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે, ઇ પરથી નામ Girl લિસ્ટમાં આપવામાં આવ્યા નામ માંથી આપની છોકરી (E Se Name Girl) માટે યુનિક નામ પસંદ કરી શકો છો.

ખાસ: ઉપર આપેલા 'E અક્ષરના નામ' (E Letter Names for Girl Hindu) સિવાય જો કોઈ બીજા નામ આપના ધ્યાનમાં હોય તો અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવશો જેથી અમે આપના દ્વારા જણાવેલ સર્વોચ્ચ નામને અમારી આ યાદીમાં ઉમેરી શકીએ.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે તો ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો અમને YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Pinterest પર ફોલો કરો.

1 Comments

Previous Post Next Post