10+ ઠ પરથી છોકરાના નામ [2024] | 👦🏻 Best Hindu Boy Names from Th in Gujarati

ઠ પરથી નામ બોય, ઠ પરથી નામ, ઠ પરથી નામ છોકરા, ઠ પરથી નામ બેબી, ઠ, ઠ પરથી શબ્દ, ગુજરાતી છોકરાઓના નામ, છોકરાઓના નામ, ઠ પરથી છોકરાના નામ, Kanya Rashi Boy Names, Boy Names, Gujarati Boy Names, Boy Names From Th, Boy Names in Gujarati, Boy Names From Th in Gujarati, Boy Names From Th, Names From Th, Gujarati Names From Th

Hindu Boy Names from Th in Gujarati : આ યુગમાં મા-બાપ તેમના બાળકનું નામ કંઈક અલગ અને અનોખું રાખવા ઇચ્છતા હોય છે એટલા માટે તે આજુબાજુ પૂછવાને બદલે હવે ઈન્ટરનેટ નો સહારો લેતા હોય છે અને વેબસાઈટોની જે-તે લિસ્ટમાંથી પોતાના બાળક માટે ઉત્તમ નામ પસંદ કરતા હોય છે.

આવા મા-બાપ માટે અમે અહીંયા અનોખા અને નવા નામો ની યાદી આપેલી છે, જેમાં અહીંયા 'કન્યા રાશિ ના અક્ષર ઠ પરથી છોકરાઓના નામ' (Kanya Rashi Boy Names from Th Gujarati) ની યાદી આપની સમક્ષ પ્રદર્શિત કરી છે. આ લિસ્ટમાં આપને કન્યા રાશિના 'ઠ' અક્ષર પરથી નામ (Gujarati Names from Th) આપવામાં આવ્યા છે.

{tocify} $title={અનુક્રમણિકા}

ઠ અક્ષર પરથી નામ | Hindu Boy Names from Th Gujarati 2024

અહીંયા આપને કન્યા રાશિ ના 'ઠ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' (Hindu Boy Names From Th Gujarati) ની લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, ઠ પરથી નામ બોય ના જેમાંથી આપ આપના છોકરા માટે અનોખું નામ (Th Parthi Boy Name Gujarati) પસંદ કરી શકો છો.

ઠ થી શરૂ થતા છોકરાના નામ | Baby Boy Names from Th Gujarati

 1. ઠાકર - Thakar
 2. ઠાકરશી - Thakarshi
 3. ઠાકુર - Thakur
 4. ઠાકુરદાર - Thakurdar
 5. ઠાકુરદત્ત - Thakurdatt
 6. ઠાકુરપાલ - Thakurpal
 7. ઠાકુરપ્રસાદ - Thakurprasad
 8. ઠાકુરપ્રતાપ - Thakurpratap
 9. ઠાનક - Thanak
 10. ઠનિશ - Thanish
 11. ઠીનુષાંત - Thinushant
 12. ઠુમીર - Thumir
 13. ઠુમ્મર - Thummar

ઠ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ | Boy Names from Letter Th in Gujaratiઆ જુઓ | કન્યા રાશિ પરથી છોકરાના નામ
આ જુઓ | પ અક્ષર પરથી છોકરાના નામ
આ જુઓ | ણ અક્ષર પરથી છોકરાના નામ

Conclusion

ઉપરોક્ત યાદીમાં આપને 'ઠ પરથી છોકરાના નામ' (Boy Names in Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે, ઠ પરથી નામ ના લિસ્ટમાં આપવામાં આવ્યા નામ માંથી આપના છોકરા (Baby Boy) માટે યુનિક નામ પસંદ કરી શકો છો.

ખાસ: ઉપર આપેલા 'Th અક્ષરના નામ' (Tha Letter Names for Boy Hindu) સિવાય જો કોઈ બીજા નામ આપના ધ્યાનમાં હોય તો અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવશો જેથી અમે આપના દ્વારા જણાવેલ સર્વોચ્ચ નામને અમારી આ યાદીમાં ઉમેરી શકીએ.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે તો ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો અમને YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Pinterest પર ફોલો કરો.

Post a Comment

Previous Post Next Post