👶🏻 તુલા રાશિ (ર,ત) પરથી બાળક નું નામ | Best Tula Rashi Boy & Girl Name in Gujarati [2024]

તુલા રાશિ નામ છોકરી & છોકરો : અહીંયા આપને તુલા રાશિ નામ (Libra Horoscope Boys and Girls Names in Gujarati) માં અક્ષર ર ત પરથી નામ છોકરી અને છોકરા (R, T Boy and Girl Name Gujarati) માટેની લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપ આપનો બાબો અથવા બેબી માટે યોગ્ય નામ પસંદ કરી શકો છો.

તુલા રાશિ (Tula Rashi) વિશે જાણકારી


રાશિચક્ર : તુલા

સંસ્કૃત નામ : તુલારાશિ: નામનો અર્થ : તુલા વાળી વ્યક્તિ પ્રકાર : વાયુ-મૂળભૂત-સકારાત્મક રાશિચક્ર તત્વ : વાયુ નક્ષત્ર : ચિત્રા સ્વામી ગ્રહ : શુક્ર રાશિચક્રના લક્ષણો : નમ્ર, દયાળુ, પ્રામાણિક, ઉદ્યોગપતિ, કલાત્મક ભાગ્યશાળી રંગ : સફેદ, ચાંદી ભાગ્યશાળી દિવસ/વાર : શુક્રવાર ભાગ્યશાળી રત્ન : હીરા ભાગ્યશાળી અંક : 6 નામાક્ષર : ર, ત


{tocify} $title={અનુક્રમણિકા}

તુલા રાશિ નામ | Tula Rashi Boy & Girl Name in Gujarati

tula rashi names in gujarati, tula rashi name boy gujarati, tula rashi name girl gujarati, tula rashi baby names, tula rashi boy names in gujarati, tula rashi girl names in gujarati, R T Baby Names, Libra Zodiac Boys And Girls Names, તુલા રાશિ પરથી નામ, તુલા રાશિ ના નામ, તુલા રાશિ પરથી બાળકોના નામ, તુલા રાશિ પરથી છોકરી ના નામ, તુલા રાશિ પરથી છોકરાના નામ, તુલા રાશિ નામ, તુલા રાશિ નામ છોકરી, તુલા રાશિ નામ બોય

આપણા ભારતવર્ષમાં જ્યોતિષ વિદ્યા નું ઘણું જ મહત્વ છે, જ્યારે ઘરે દીકરી અથવા દીકરાનો જન્મ થાય છે ત્યારે સૌ પ્રથમ તો બ્રાહ્મણ પાસેથી તે દિવસની રાશિ જોવામાં આવે છે જેના દ્વારા તે દીકરી અથવા દીકરાનું નામ રાખવામાં આવે છે.


અહીંયાં તુલા રાશિ માટે ર, ત પરથી છોકરીઓના નામ (Tula Rashi Name Girl Gujarati) તેમજ છોકરાઓના નામ (Tula Rashi Name Boy Gujarati) આપેલ છે, જેનાથી તમે ગર્લ તેમજ બોયનું નામ રાખી શકો છો.ર ત પરથી નામ છોકરીના અને છોકરાના | Baby Name from R, T in Gujarati


ભારતીય વિધિ વિધાન અનુસાર તુલા રાશિ ના અક્ષરો મુજબ ર, ત પરથી હિન્દૂ ગુજરાતી બાબો અને બેબી નામ (Tula Rashi Letters in Gujarati) ની યાદી નીચે અનુક્રમે આપેલી છે. આપે કયુ યોગ્ય નામ પસંદ કર્યું તે અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવતા જજો.

ર પરથી છોકરા ના નામ | Baby Boy Names from R in Gujarati


અહીંયા તુલા રાશિ નામ છોકરો માં 'ર અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' ની (R Name Boy in Gujarati) હિન્દુ લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપના છોકરા માટે ર પરથી નામ છોકરા ના સુંદર અને યુનિક નામ (R Parthi Boy Name) શોધી શકો છો.

boy names from r, boy names from r in gujarati, r letter boy names, r letter boy names in gujarati, baby boy names from r, baby boy names from r in gujarati, boy names in gujarati, little boy names from r, tula rashi boy names, tula rashi names in gujarati, gujarati boy na naam, chhokra na naam, r parthi boy names, r akshar parthi boy names, ર પરથી છોકરાના નામ, છોકરાના નામ, ર પરથી છોકરાઓના નામ, તુલા રાશિ પરથી છોકરાના નામ
 • રજત - Rajat
 • રક્ષિત - Rakshit
 • રવિશ - Ravish
 • રથિત - Rathit
 • રાજન - Rajan
 • રાધેય - Radhey
 • રાજીવ - Rajiv
 • રાજન - Rajan
 • રોનક - Ronak
 • રુચિર - Ruchir
 • રાઘવ - Raghav
 • રચિત - Rachit
 • રમ્ય - Ramya
 • રસેશ - Rasesh
 • રાગેશ - Ragesh
 • રાજર્ષિ - Rajarshi
 • રોહન - Rohan
 • રિધ્ધેશ - Ridhdhesh
 • રત્નેશ - Ratnesh
 • રિશી - Rishi
 • રોનક - Ronak
 • રુદ્ભાક્ષ - Rubhdraksh
 • રૂપમ - Rupam
 • રૂપિન - Rupin
 • રૂપેશ - Rupesh
 • રૂપાંગ - Rupang
 • ૠચેશ - Ruchesh
 • ઋત્વિજ - Rutvij
 • ૠક્ષાંગ - Rukshang
 • ૠતેશ - Rutesh
 • ૠત્વિક - Rutvik
 • ૠષિ - Rushiર પરથી છોકરી ના નામ | Baby Girl Names from R in Gujarati


અહીંયા તુલા રાશિ નામ છોકરી માં 'ર અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ' ની (R Name Girl in Gujarati) હિન્દુ લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપની છોકરી માટે ર પરથી નામ છોકરી ના સુંદર અને યુનિક નામ (R Parthi Girl Name) શોધી શકો છો.

girl names from r, girl names from r in gujarati, r letter girl names, r letter girl names in gujarati, baby girl names from r, baby girl names from r in gujarati, girl names in gujarati, little girl names from r, tula rashi girl names, tula rashi names in gujarati, gujarati girl na naam, chhokri na naam, r parthi girl names, r akshar parthi girl names, ર પરથી છોકરીના નામ, છોકરીના નામ, ર પરથી છોકરીઓના નામ, તુલા રાશિ પરથી છોકરીના નામ
 • રક્ષિતા - Rakshita
 • રચના - Rachana
 • રવિશા - Ravisha
 • રાણક - Ranak
 • રથિકા - Rathika
 • રમ્યા - Ramya
 • રાજુલ - Rajul
 • રન્ના - Ranna
 • રાવી - Ravi
 • રમણા - Ramana
 • રમેાલા - Ramola
 • રીરી - Riri
 • રંજના - Ranjana
 • રશ્મિકા - Rashmika
 • રાખી - Rakhi
 • રાજિકા - Rajika
 • રાહી - Rahi
 • રાજલ - Rajal
 • રાધેશ્રી - Radhehree
 • રાજશ્રી - Rajashree
 • રિચા - Richa
 • રિતુ - Ritu
 • રિધ્ધિ - Ridhdhi
 • રુચા - Rucha
 • રુચિરા - Ruchira
 • રુતા - Ruta
 • રુચિકા - Ruchika
 • રુદ્ભા - Rubhdra
 • રેવા - Reva
 • રૈના - Raina
 • રેશ્મા - Reshma
 • રિકિતા - Rikita
 • રિંકલ - Rinkal
 • રોશની - Roshani
 • રોહિતા - Rohita
 • રિશીકા - Rishika
 • રેશમી - Reshami
 • રિકતા - Rikta
 • રેવતી - Revati
 • રુજુતા - Rujuta
 • રસિકા - Rasika
 • રંભા - Rambha
 • રૂમા - Ruma
 • રૂપજ્ઞા - Rupgnah
 • રૂપા - Rupa
 • રૂપલ - Rupal
 • રૂપાલી - Rupali
 • ૠચા - Rucha
 • ૠજુ - Ruju
 • ઋષિકા - Rushika
 • ઋતુલ - Rutul
 • ૠત્વિ - Rutvi
 • ૠજુલ - Rujul
 • ૠતા - Ruta
 • ૠચિકા - Ruchika
 • ૠત્વા - Rutvaત પરથી છોકરા ના નામ | Baby Boy Names from T in Gujarati


અહીંયા તુલા રાશિ નામ છોકરો માં 'ત અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' ની (T Name Boy in Gujarati) હિન્દુ લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપના છોકરા માટે ત પરથી નામ છોકરા ના સુંદર અને યુનિક નામ (T Parthi Boy Name) શોધી શકો છો.

boy names from t, boy names from t in gujarati, t letter boy names, t letter boy names in gujarati, baby boy names from t, baby boy names from t in gujarati, boy names in gujarati, little boy names from t, tula rashi boy names, tula rashi names in gujarati, gujarati boy na naam, chhokra na naam, t parthi boy names, t akshar parthi boy names, ત પરથી છોકરાના નામ, છોકરાના નામ, ત પરથી છોકરાઓના નામ, તુલા રાશિ પરથી છોકરાના નામ
 • તનય - Tanay
 • તેજ - Tej
 • તિલક - Tilak
 • તનુજ - Tanuj
 • તથાગત - Tathagat
 • તનિષ - Tanish
 • તેજેશ્વર - Tejehwar
 • તર્પણ - Tarpan
 • તપન - Tapan
 • તિલંગ - Tilang
 • તુલ્ય - Tulya
 • તીર્થક - Tirthak
 • તરલ - Tarla
 • તરુણ - Tarun
 • તન્મય - Tanmay
 • તનિષ્ક - Tanishq
 • તક્ષક - Takshak
 • તેજાંશ - Tejansh
 • તેજાશું - Tejanshu
 • તુષિલ - Tushil
 • તરંગ - Tarang
 • ત્રિકમ - Trikam
 • ત્રિલોક - Trilok
 • ત્રિપર્ણ - Triparn
 • ત્રિદિશ - Tridish
 • ત્રિલાક્ષ - Trilaksh
 • ત્રિકેતુ - Triketu
 • ત્ર્યબંક - Trayambakત પરથી છોકરી ના નામ | Baby Girl Names from T in Gujarati


અહીંયા તુલા રાશિ નામ છોકરી માં 'ત અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ' ની (T Name Girl in Gujarati) હિન્દુ લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપની છોકરી માટે ત પરથી નામ છોકરી ના સુંદર અને યુનિક નામ (T Parthi Girl Name) શોધી શકો છો.

girl names from t, girl names from t in gujarati, t letter girl names, t letter girl names in gujarati, baby girl names from t, baby girl names from t in gujarati, girl names in gujarati, little girl names from t, tula rashi girl names, tula rashi names in gujarati, gujarati girl na naam, chhokri na naam, t parthi girl names, t akshar parthi girl names, ત પરથી છોકરીના નામ, છોકરીના નામ, ત પરથી છોકરીઓના નામ, તુલા રાશિ પરથી છોકરીના નામ
 • તથ્યા - Tathya
 • તન્વી - Tanvi
 • તરણા - Taruna
 • તન્વેશા - Tanvesha
 • તનુશ્રી - Tanushree
 • તનયા - Tanaya
 • તારિકા - Tarika
 • તમસા - Tamasa
 • તમન્ના - Tamanna
 • તરુ - Taru
 • તારિણી - Tarini
 • તાનિયા - Taniya
 • તર્જની - Tarjani
 • તરુણા - Taruna
 • તૃપ્તિ - Trupti
 • તારા - Tara
 • તિથિ -Tithi
 • તર્પણા - Tarpna
 • તરુણા - Taruna
 • તિલિકા - Tilika
 • તુલસી - Tulsi
 • તીર્થા - Tirtha
 • તુલ્યા - Tulya
 • તુષ્ટિ - Tushti
 • તુલજા - Tulaja
 • તુલ્યા - Tulya
 • તૃપલ - Trupal
 • તૃપ્તા - Trupta
 • તૃષા - Trusha
 • તેજશ્રી - Tejashree
 • તોરલ - Toral
 • ત્વિષા - Tvisha
 • ત્રિપ્તા - Tripta
 • ત્રિષા - Trisha
 • ત્રિગુણા - Triguna
 • ત્રિશાલા - Trishala
 • ત્રિવેણી - Triveni
 • ત્રિદિશા - Tridisha
 • ત્રિપર્ણા - Triprna
 • ત્રિશલા - Trishlaતુલા રાશિ ના નામ । New Tula Rashi Gujarati Baby Names 2024


Conclusion

આ પોસ્ટ માં તુલા રાશિ ના ર, ત પરથી નામ છોકરી ના તેમજ છોકરા ના નામ (Tula Rashi Baby Boy & Baby Girl Name in Gujarati) દર્શાવવામાં આવ્યા છે.

તમારા પાસે બીજા કોઈ તુલા રાશિ નામ બોય અને ગર્લ નામ (Tula Rashi Name in Gujarati) હોય તો અમને કોમેન્ટમાં જરૂરથી લખજો જેથી કરીને અમે તે નામને અહીંયા ઉમેરી શકીયે. અને હા અહીં આપેલા નામ તમને કેવા લાગ્યા તે પણ કોમેન્ટ માં લખતા જજો. આભાર.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે. અમને YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Pinterest પર ફોલો કરો.

18 Comments

Previous Post Next Post