35+ થ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ (2024) | 👧🏻 Best Girl Names from Th in Gujarati

થ પરથી નામ બેબી, થ પરથી નામ છોકરી, થ પરથી નામ, થ, th names for girl gujarati, meen rashi girl name gujarati, meen rashi letters in gujarati, ગુજરાતી છોકરીઓના નામ, છોકરીઓના નામ, થ પરથી છોકરીના નામ, Meen Rashi Girl Names, Girl Names, Gujarati Girl Names, Girl Names From Th, Girl Names in Gujarati, Girl Names From Th in Gujarati, Girl Names From Th, Names From Th, Gujarati Names From Th

Girl Names from Th in Gujarati : આ યુગમાં મા-બાપ તેમના બાળકનું નામ કંઈક અલગ અને અનોખું રાખવા ઇચ્છતા હોય છે એટલા માટે તે આજુબાજુ પૂછવાને બદલે હવે ઈન્ટરનેટ નો સહારો લેતા હોય છે અને વેબસાઈટોની જે-તે લિસ્ટમાંથી પોતાના બાળક માટે ઉત્તમ નામ પસંદ કરતા હોય છે.

આવા મા-બાપ માટે અમે અહીંયા અનોખા અને નવા નામો ની યાદી આપેલી છે, જેમાં અહીંયા 'મીન રાશિ ના અક્ષર થ પરથી છોકરીઓના નામ' (Meen Rashi Girl Names from Th Gujarati) ની યાદી આપની સમક્ષ પ્રદર્શિત કરી છે. આ લિસ્ટમાં આપને મીન રાશિના થ અક્ષર પરથી નામ (Gujarati Names From Th) આપવામાં આવ્યા છે.

{tocify} $title={અનુક્રમણિકા}

થ અક્ષર પરથી નામ | Girl Names from Th Gujarati 2024

અહીંયા આપને મીન રાશિ નામ માં 'થ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ' (Hindu Girl Names from Th) ની લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, થ પરથી નામ બેબી ના જેમાંથી આપ આપની છોકરી માટે અનોખું નામ (Th Parthi Girl Name Gujarati) પસંદ કરી શકો છો.

થ પરથી છોકરીના નામ | Baby Girl Names from Th in Gujarati

 1. થમીરા  - Thamira
 2. થંગા  - Thanga
 3. થાનિકા  - Thanika
 4. થાનીમા  - Thanima
 5. થાનીમા  - Thanima
 6. થન્મય  - Thanmaya
 7. થન્મયી  - Thanmayi
 8. થનુજા  - Thanuja
 9. થનુમિથા  - Thanumitha
 10. થાનુશ્રી  - Thanushree
 11. થાનવી  - Thanvi
 12. થાનવિતા  - Thanvita
 13. થાન્યા  - Thanya
 14. થારા  - Thara
 15. થરાણી  - Tharani
 16. થરણ્યા  - Tharanya
 17. થરચિકા  - Tharchika
 18. થારીકા  - Tharika
 19. થારીની  - Tharini
 20. થારકા  - Tharka
 21. થર્મેકા  - Tharmeka
 22. થર્મિકા  - Tharmika
 23. થરસાણા  - Tharsana
 24. થ્રુષા  - Tharsha
 25. થરુનિકા  - Tharunika
 26. થરુશી  - Tharushi
 27. થસ્વિકા  - Thasvika
 28. થેનરલ  - Thenral
 29. થીનીતા  - Thinita
 30. થીરિષ્કા  - Thirishka
 31. થીયા  - Thiya
 32. થીયાણા  - Thiyana
 33. થોલક્ષી  - Tholakshi
 34. થોસિકા  - Thosika
 35. થુમિકા  - Thumika
 36. થુરીશા  - Thurisha

થ અક્ષર પરથી છોકરીના નામ | Girl Names from Letter Th in Gujaratiઆ જુઓ | મીન રાશિ પરથી છોકરીના નામ
આ જુઓ | દ અક્ષર પરથી છોકરીના નામ
આ જુઓ | ચ અક્ષર પરથી છોકરીના નામ
આ જુઓ | ઝ અક્ષર પરથી છોકરીના નામ

Conclusion

ઉપરોક્ત યાદીમાં આપને 'થ પરથી છોકરીઓના નામ' (Th Girl Names in Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે, થ પરથી નામ છોકરી ના લિસ્ટમાં આપવામાં આવ્યા નામ માંથી આપની છોકરી (Th Se Name Girl) માટે યુનિક નામ પસંદ કરી શકો છો.

ખાસ: ઉપર આપેલા 'Th અક્ષરના નામ' (Th Letters Names) સિવાય જો કોઈ બીજા નામ આપના ધ્યાનમાં હોય તો અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવશો જેથી અમે આપના દ્વારા જણાવેલ સર્વોચ્ચ નામને અમારી આ યાદીમાં ઉમેરી શકીએ.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે તો ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો અમને YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Pinterest પર ફોલો કરો.

Post a Comment

Previous Post Next Post