35+ થ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ | 👧🏻 Best Girl Names From Th in Gujarati

ગુજરાતી છોકરીઓના નામ, છોકરીઓના નામ, થ પરથી છોકરીના નામ, Meen Rashi Girl Names, Girl Names, Gujarati Girl Names, Girl Names From Th, Girl Names in Gujarati, Girl Names From Th in Gujarati, Girl Names From Th, Names From Th, Gujarati Names From Th

આ યુગમાં મા-બાપ તેમના બાળકનું નામ કંઈક અલગ અને અનોખું રાખવા ઇચ્છતા હોય છે એટલા માટે તે આજુબાજુ પૂછવાને બદલે હવે ઈન્ટરનેટ નો સહારો લેતા હોય છે અને વેબસાઈટોની જે-તે લિસ્ટમાંથી પોતાના બાળક માટે ઉત્તમ નામ પસંદ કરતા હોય છે. આવા મા-બાપ માટે અમે અહીંયા અનોખા અને નવા નામો ની યાદી આપેલી છે, જેમાં અહીંયા 'મીન રાશિ ના અક્ષર થ પરથી છોકરીઓના નામ' (Meen Rashi Girl Names From Th) ની યાદી આપની સમક્ષ પ્રદર્શિત કરી છે. આ લિસ્ટમાં આપને મીન રાશિના થ અક્ષર પરથી નામ (Names From Th) આપવામાં આવ્યા છે.

થ અક્ષર પરથી નામ | Girl Names From Th 2023

અહીંયા આપને મીન રાશિ ના 'થ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ' (Hindu Girl Names From Th) ની યાદી આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપ આપના છોકરા માટે અનોખું નામ (Gujarati Girl Names) પસંદ કરી શકો છો.

થ પરથી છોકરીના નામ | Baby Girl Names From Th

 • થમીરા  - Thamira
 • થંગા  - Thanga
 • થાનિકા  - Thanika
 • થાનીમા  - Thanima
 • થાનીમા  - Thanima
 • થન્મય  - Thanmaya
 • થન્મયી  - Thanmayi
 • થનુજા  - Thanuja
 • થનુમિથા  - Thanumitha
 • થાનુશ્રી  - Thanushree
 • થાનવી  - Thanvi
 • થાનવિતા  - Thanvita
 • થાન્યા  - Thanya
 • થારા  - Thara
 • થરાણી  - Tharani
 • થરણ્યા  - Tharanya
 • થરચિકા  - Tharchika
 • થારીકા  - Tharika
 • થારીની  - Tharini
 • થારકા  - Tharka
 • થર્મેકા  - Tharmeka
 • થર્મિકા  - Tharmika
 • થરસાણા  - Tharsana
 • થ્રુષા  - Tharsha
 • થરુનિકા  - Tharunika
 • થરુશી  - Tharushi
 • થસ્વિકા  - Thasvika
 • થેનરલ  - Thenral
 • થીનીતા  - Thinita
 • થીરિષ્કા  - Thirishka
 • થીયા  - Thiya
 • થીયાણા  - Thiyana
 • થોલક્ષી  - Tholakshi
 • થોસિકા  - Thosika
 • થુમિકા  - Thumika
 • થુરીશા  - Thurisha

થ અક્ષર પરથી છોકરીના નામઆ જુઓ | મીન રાશિ પરથી છોકરીના નામ
આ જુઓ | દ અક્ષર પરથી છોકરીના નામ
આ જુઓ | ચ અક્ષર પરથી છોકરીના નામ
આ જુઓ | ઝ અક્ષર પરથી છોકરીના નામ

Conclusion

ઉપરોક્ત યાદીમાં આપને 'થ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ' (Girl Names in Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે, લિસ્ટમાં આપવામાં આવ્યા નામ માંથી આપના છોકરા (Baby Girl) માટે યુનિક નામ પસંદ કરી શકો છો.

ખાસ: ઉપર આપેલા 'Th અક્ષરના નામ' (Th Letters Names) સિવાય જો કોઈ બીજા નામ આપના ધ્યાનમાં હોય તો અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવશો જેથી અમે આપના દ્વારા જણાવેલ સર્વોચ્ચ નામને અમારી આ યાદીમાં ઉમેરી શકીએ.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે તો ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો અમને Facebook । Instagram । Twitter । YouTube । Pinterest પર ફોલો કરો.

Post a Comment

Previous Post Next Post