👶🏻 કર્ક રાશિ (ડ,હ) પરથી બાળક નું નામ | Best Kark Rashi Boy & Girl Name in Gujarati [2024]

કર્ક રાશિ પરથી બેબી બોય અને ગર્લ નામ : અહીંયા આપને કર્ક રાશિ નામ (Cancer Horoscope Boys and Girls Names in Gujarati) માં અક્ષર ડ, હ પરથી નામ છોકરી અને છોકરા (D, H Boy and Girl Name Gujarati) માટેની લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપ આપના બેબી માટે યોગ્ય નામ પસંદ કરી શકો છો.

કર્ક રાશિ (Kark Rashi) વિશે જાણકારી


રાશિચક્ર : કર્ક

સંસ્કૃત નામ : કર્કરાશિ: નામનો અર્થ : કરચલો પ્રકાર : જળ-મૂળભૂત-નકારાત્મક રાશિચક્ર તત્વ : જળ નક્ષત્ર : પુનર્વસુ સ્વામી ગ્રહ : ચંદ્ર રાશિચક્રના લક્ષણો : હિંમતવાન, સહાનુભૂતિશીલ, દયાળુ ભાગ્યશાળી રંગ : દૂધિયું, સફેદ ભાગ્યશાળી દિવસ/વાર : સોમવાર, ગુરુવાર ભાગ્યશાળી રત્ન : મોતી ભાગ્યશાળી અંક : 7, 16, 25, 34, 43, 52 નામાક્ષર : ડ, હ


{tocify} $title={અનુક્રમણિકા}

કર્ક રાશિ પરથી નામ | Kark Rashi Name Boy & Girl in Gujarati
kark rashi names, kark rashi baby names, kark rashi boy names in gujarati, kark rashi girl names in gujarati, kark rashi names in gujarati, D,H Baby Names, Cancer horoscope boys and girls names, cancer zodiac boys and girls names, kark rashi name boy gujarati, kark rashi letters in gujarati, kark rashi name girl gujarati, કર્ક રાશિ પરથી નામ, કર્ક રાશિના નામ, કર્ક રાશિ પરથી બાળકોના નામ, કર્ક રાશિ પરથી છોકરીના નામ, કર્ક રાશિ પરથી છોકરાના નામ, કર્ક રાશિ નામ, ડ હ કર્ક રાશિ પરથી નામ છોકરી, કર્ક રાશિ નામ છોકરી, કર્ક રાશિ પરથી નામ બોય

આપણા ભારતવર્ષમાં જ્યોતિષ વિદ્યાનું ઘણું જ મહત્વ છે, જ્યારે ઘરે દીકરી અથવા દીકરાનો જન્મ થાય છે ત્યારે સૌ પ્રથમ તો બ્રાહ્મણ પાસેથી તે દિવસની રાશિ જોવામાં આવે છે જેના દ્વારા તે દીકરી અથવા દીકરાનું નામ રાખવામાં આવે છે.


અહીંયાં કર્ક રાશિ માટે ડ, હ પરથી છોકરીઓના નામ (Kark Rashi Name Girl Gujarati) તેમજ છોકરાઓના નામ (Kark Rashi Name Boy Gujarati) આપેલા છે, જેનાથી તમે દીકરી તેમજ દીકરાનું નામ રાખી શકો છો.ડ, હ પરથી પરથી છોકરીના અને છોકરાના નામ | Baby Names from D,H in Gujarati


ભારતીય વિધિ વિધાન અનુસાર કર્ક રાશિ ના અક્ષરો મુજબ ડ,હ પરથી હિન્દૂ ગુજરાતી બાબો અને બેબી નામ (Kark Rashi Letters in Gujarati) ની યાદી નીચે અનુક્રમે આપેલી છે. આપે કયુ યોગ્ય નામ પસંદ કર્યું તે અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવતા જજો.

ડ પરથી છોકરા ના નામ | Baby Boy Names from D in Gujarati


અહીંયા કર્ક રાશિ નામ છોકરા માં 'ડ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' ની (D Name Boy in Gujarati) હિન્દુ લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપના છોકરા માટે ડ થી સુંદર અને યુનિક નામ (D Parthi Boy Name) શોધી શકો છો.

boy names from d, boy names from d in gujarati, d letter boy names, d letter boy names in gujarati, baby boy names from d, baby boy names from d in gujarati, boy names in gujarati, little boy names from d, kark rashi boy names, kark rashi names in gujarati, gujarati boy na naam, chhokra na naam, d parthi boy names, d akshar parthi boy names, ડ પરથી છોકરાના નામ, ડ પરથી છોકરાઓના નામ, કર્ક રાશિ પરથી છોકરાના નામ, ડ પરથી નામ બોય, ડ કર્ક રાશિ પરથી નામ

 • ડેનિસ - Denish
 • ડેનિમ - Demin
 • ડૈમલ - Daimal
 • ડાલિમ - Dalim
 • ડૈની - Dauni
 • ડેવિલ - Devil


ડ પરથી છોકરી ના નામ | Baby Girl Names from D in Gujarati


અહીંયા કર્ક રાશિ નામ છોકરી માં 'ડ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ' ની (D Name Girl in Gujarati) હિન્દુ લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપના છોકરી માટે ડ થી સુંદર અને યુનિક નામ (D Parthi Girl Name) શોધી શકો છો.

girl names from d, girl names from d in gujarati, d letter girl names, d letter girl names in gujarati, baby girl names from d, baby girl names from d in gujarati, girl names in gujarati, little girl names from d, kark rashi girl names, kark rashi names in gujarati, gujarati girl na naam, chhokri na naam, d parthi girl names, d akshar parthi girl names, ડ પરથી છોકરીના નામ, છોકરીના નામ, ડ પરથી છોકરીઓના નામ, કર્ક રાશિ પરથી છોકરીના નામ, ડ કર્ક રાશિ પરથી નામ, ડ પરથી નામ છોકરી

 • ડિમ્પલ - Dimpal
 • ડીંકી - Dinki
 • ડિમ્પી - Dimpi
 • ડોલી - Doli
 • ડેનિષા - Denishaહ પરથી છોકરા ના નામ | Baby Boy Names from H in Gujarati


અહીંયા કર્ક રાશિ નામ છોકરા માં 'હ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' ની (H Name Boy in Gujarati) હિન્દુ લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપના છોકરા માટે હ થી સુંદર અને યુનિક નામ (H Parthi Boy Name) શોધી શકો છો.

boy names from h, boy names from h in gujarati, h letter boy names, h letter boy names in gujarati, baby boy names from h, baby boy names from h in gujarati, boy names in gujarati, little boy names from h, kark rashi boy names, kark rashi names in gujarati, gujarati boy na naam, chhokra na naam, h parthi boy names, h rashi name, h akshar parthi boy names, હ પરથી છોકરાના નામ, છોકરાના નામ, હ પરથી છોકરાઓના નામ, કર્ક રાશિ પરથી છોકરાના નામ, હ પરથી નામ છોકરો 2023, હ રાશિ, હ પરથી નામ બોય

 • હરિત - Harit
 • હરેન - Haren
 • હરિન - Harin
 • હર્ષ - Harsh
 • હરિ - Hari
 • હર્ષિદ - Harshid
 • હર્નિશ - Harnish
 • હર્ષલ - Harshal
 • હર્ષિલ - Harshil
 • હંસલ - Hansal
 • હર્ષિલ - Harshil
 • હાર્દિક - Hardik
 • હર્ષેશ - Harshesh
 • હિમાંશુ - Himanshu
 • હિરેન - Hiren
 • હરેન - Haren
 • હિતેશ - Hitesh
 • હ્રદેશ - Hradesh
 • હિતાંશુ - Hitanshu
 • હિતેન - Hiten
 • હિમેશ - Himesh
 • હેનીલ - Henil
 • હેમલ - Hemal
 • હેમાંગ - Hemang
 • હેતાંશ - Hetansh
 • હેમંત - Hemant
 • હરિત - Harit
 • હર્ષાંંગ - Harshag


હ પરથી છોકરી ના નામ | Baby Girl Names from H in Gujarati


અહીંયા કર્ક રાશિ નામ છોકરી માં 'હ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ' ની (H Name Girl in Gujarati) હિન્દુ લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપના છોકરી માટે હ થી સુંદર અને યુનિક નામ (H Parthi Girl Name) શોધી શકો છો.

boy names from h, boy names from h in gujarati, h letter boy names, h letter boy names in gujarati, baby boy names from h, baby boy names from h in gujarati, boy names in gujarati, little boy names from h, kark rashi boy names, kark rashi names in gujarati, gujarati boy na naam, chhokra na naam, h parthi boy names, h rashi name, h akshar parthi boy names, હ પરથી છોકરાના નામ, છોકરાના નામ, હ પરથી છોકરાઓના નામ, કર્ક રાશિ પરથી છોકરાના નામ, હ પરથી નામ છોકરી 2023, હ રાશિ, હ પરથી નામ ગર્લ

 • હેમાંગી - Hemangi
 • હેલી - Heli
 • હેમીશા - Hemisha
 • હેતલ - Hetal
 • હેમાલી - Hemali
 • હૈયાના - Haiyana
 • હાર્દિ - Hardi
 • હેત્વી - Hetavi
 • હસ્તી - Hasti
 • હંસા - Hansha
 • હેમીશા - Hemisha
 • હીમાંશી - Himanshi
 • હેતુ  - Hetu
 • હિતૈેષી - Hiteshi
 • હરિણી - Harini
 • હરીશા - Harisha
 • હિના - Hina
 • હેતા - Heta
 • હીરલ - Hiral
 • હીરક - Hirak
 • હેના - Hena
 • હિરણ્યા - Hiranya
 • હીમા - Hima
 • હિમાદ્રી - Himadri
 • હિમાની - Himani
 • હર્ષના - Harshna
 • હર્નિશા - Harnisha
 • હર્ષિદા - Harshida
 • હર્ષાલી - Harshali
 • હિરણ્ય - Hiranya
 • હેમજા - Hemjaકર્ક રાશિ નામ । Kark Rashi Gujarati Baby Names 2024


Conclusion

આ પોસ્ટ માં કર્ક રાશિ પરથી નામ બોય તેમજ કર્ક રાશિ પરથી નામ ગર્લ (Kark Rashi Baby Boy & Baby Girl Name in Gujarati) દર્શાવવામાં આવ્યા છે.

તમારા પાસે બીજા કોઈ કર્ક રાશિ ના અક્ષર પરથી નામ હોય તો અમને કોમેન્ટમાં જરૂરથી લખજો જેથી કરીને અમે તે નામને અહીંયા ઉમેરી શકીયે. અને હા અહીં આપેલા નામ તમને કેવા લાગ્યા તે પણ કોમેન્ટ માં લખતા જજો. આભાર.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે. અમને YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Pinterest પર ફોલો કરો.

12 Comments

 1. ડ‌‌‌‌ પરથી સુ નામ સારૂ લાગે

  ReplyDelete
 2. હ. ડ

  પર સુ નામ સારૂં લાગે છે
  કહો
  ડ આને હ ઉપર તારું નામ જણાવો

  ReplyDelete
Previous Post Next Post