230+ દ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ (2024) | 👦🏻 Best Boy Names from D in Gujarati

દ પરથી છોકરાઓના નામ, દ, d names for boy hindu, દ પરથી છોકરાઓના નામ 2024, દ પરથી નામ બાબો, d name list boy, દ રાશિ નામ, દ પરથી નામ, દ ઉપર થી નામ, ગુજરાતી છોકરાઓના નામ, છોકરાઓના નામ, દ પરથી છોકરાના નામ, દ અક્ષર ના નામ, દ થી શરૂ થતા નામ, Meen Rashi Boy Names, Boy Names, Gujarati Boy Names, Boy Names From D, Boy Names in Gujarati, Boy Names From D in Gujarati, Boy Names From D, Names From D, Gujarati Names From D

Boy Names from D in Gujarati : આ યુગમાં મા-બાપ તેમના બાળકનું નામ કંઈક અલગ અને અનોખું રાખવા ઇચ્છતા હોય છે એટલા માટે તે આજુબાજુ પૂછવાને બદલે હવે ઈન્ટરનેટ નો સહારો લેતા હોય છે અને વેબસાઈટોની જે-તે લિસ્ટમાંથી પોતાના બાળક માટે ઉત્તમ નામ પસંદ કરતા હોય છે.

આવા મા-બાપ માટે અમે અહીંયા અનોખા અને નવા નામો ની યાદી આપેલી છે, જેમાં અહીંયા 'મીન રાશિ ના અક્ષર દ પરથી છોકરાઓના નામ' (Meen Rashi Boy Names from D Gujarati) ની યાદી આપની સમક્ષ પ્રદર્શિત કરી છે. આ લિસ્ટમાં આપને મીન રાશિના (દ,ચ,ઝ,થ) માં 'દ અક્ષર પરથી નામ' (Gujarati Names From D) આપવામાં આવ્યા છે.

{tocify} $title={અનુક્રમણિકા}

દ અક્ષર પરથી નામ | Boy Names from D Gujarati 2024

અહીંયા આપને મીન રાશિ નામ માં 'દ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' (D Names for Boy Hindu) ની લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, દ પરથી નામ છોકરાના જેમાંથી આપ આપના છોકરા માટે અનોખું નામ (D Parthi Boy Name Gujarati) પસંદ કરી શકો છો.

દ પરથી છોકરાના નામ | Baby Boy Names from D in Gujarati

 1. દાબીત - Dabeet
 2. દૈવદર્શન - Daevarshan
 3. દૈત્ય - Daitya
 4. દૈત્યાસ - Daityas
 5. દૈવત - Daivat
 6. દૈવેંશ - Daivensh
 7. દૈવિક - Daivik
 8. દૈવ્યા - Daivya
 9. દક્ષ - Daksh
 10. દક્ષેશ - Dakshesh
 11. દક્ષિણા - Dakshin
 12. દક્ષિણામૂર્તિ - Dakshinamoorthy
 13. દક્ષિણાયન - Dakshinayan
 14. દક્ષિણેશ - Dakshinesh
 15. દક્ષિત - Dakshit
 16. દલજિત - Dalajit
 17. દાલભ્યા - Dalbhya
 18. દમન - Daman
 19. દામોદર - Damodar
 20. દામોદરન - Damodaran
 21. દંડક - Dandak
 22. દાનેશ - Danesh
 23. દેનિયલ - Danielle
 24. દેનિશ - Danish
 25. દંતા - Danta
 26. દનુજ - Danuj
 27. દાનુષ - Danush
 28. દાનવીર - Danvir
 29. દરમન - Darman
 30. દાર્મિક - Darmik
 31. દર્પદ - Darpad
 32. દર્પહન - Darpahan
 33. દર્પક - Darpak
 34. દર્પણ - Darpan
 35. દરસાણીયા - Darsaniya
 36. દર્શ - Darsh
 37. દર્શક - Darshak
 38. દર્શન - Darshan
 39. દર્શત - Darshat
 40. દર્શિક - Darshik
 41. દર્શિલ - Darshil
 42. દર્શીશ - Darshish
 43. દર્શિત - Darshit
 44. દારુક - Daruk
 45. દારુકા - Daruka
 46. દારુન - Darun
 47. દારુના - Daruna
 48. દારુયાત - Daruyat
 49. દશકેતુ - Dasaketu
 50. દશરદ - Dasarad
 51. દશાર્ણા - Dasarna
 52. દશાંત - Dashant
 53. દશરથ - Dasharath
 54. દશરથી - Dasharathi
 55. દશી - Dashee
 56. દશપદ - Daspada
 57. દાત્રીમ - Datrim
 58. દત્ત - Datta
 59. દાત્તેય - Dattey
 60. દત્તા - Dattra
 61. દત્ત્રવત - Dattravat
 62. દાવુથ - Davuth
 63. દયાકર - Dayaakar
 64. દયાલ - Dayaal
 65. દયાકર - Dayakar
 66. દયાકારા - Dayakara
 67. દયામય - Dayamay
 68. દયાનંદ - Dayanand
 69. દયાનિધન - Dayanidhan
 70. દયાનશ - Dayansh
 71. દયંત - Dayant
 72. દયારામ - Dayaram
 73. દયાસાગર - Dayasagar
 74. દયાશંકર - Dayashankar
 75. દયેશ - Dayesh
 76. દયાન - Dayyan
 77. દક્ષીત - Deakshit
 78. દેવાંશ - Debansh
 79. દેવાશિષ - Debashish
 80. દેબાયન - Debayan
 81. દેબજીત - Debjit
 82. દેબપ્રતિમ - Debpratim
 83. દેબરાજ - Debraj
 84. દીદાર - Deedar
 85. દીક્ષિત - Deekshith
 86. દીલક્ષા - Deelaksha
 87. દીનબંધુ - Deenabandhu
 88. દીનદયાલ - Deenadayaal
 89. દીનાનાથ - Deenanath
 90. દીનાથ - Deenath
 91. દીનપ્રીત - Deenpreet
 92. દીનપ્રેમ - Deenprem
 93. દીપ - Deep
 94. દીપન - Deepan
 95. દીપક - Deepak
 96. દીપકરાજ - Deepakraj
 97. દીપાંકર - Deepankar
 98. દીપાંશુ - Deepanshu
 99. દીપેન્દ્ર - Deependra
 100. દીપેશ - Deepesh
 101. દીપીન્દર - Deepinder
 102. દીપિત - Deepit
 103. દીપજય - Deepjay
 104. દીપમોહન - Deepmohan
 105. દીપનિવાસ - Deepnivas
 106. દીપસુંદર - Deepsundar
 107. દીપ્તાંશુ - Deeptanshu
 108. દીપ્તિમાન - Deeptiman
 109. દીપુ - Deepu
 110. દેશાન - Deeshan
 111. દેહભુજ - Dehabhuj
 112. દેહજા - Dehaja
 113. દેહે - Dehay
 114. દેહેશ્વર - Dehesvara
 115. દેનિશ - Denish
 116. દેશદ - Deshad
 117. દેવ - Dev
 118. દેવાપી - Devaapi
 119. દેવબ્રત - Devabrata
 120. દેવચંદ્ર - Devachandra
 121. દેવદર્શન - Devadarshan
 122. દેવદાસ - Devadas
 123. દેવદત્ત - Devadatt
 124. દેવદ્યુમ્ન - Devadyumna
 125. દેવગ્યા - Devagya
 126. દેવજ - Devaj
 127. દેવજી - Devaji
 128. દેવજુતા - Devajuta
 129. દેવક - Devak
 130. દેવકીનંદન - Devakeenandan
 131. દેવકુમાર - Devakumar
 132. દેવલ - Deval
 133. દેવમદન - Devamadana
 134. દેવાનંદ - Devanand
 135. દેવાંગ - Devang
 136. દેવાંક - Devank
 137. દેવાંશ - Devansh
 138. દેવરાજ - Devaraj
 139. દેવર્પણ - Devarpana
 140. દેવર્ષ - Devarsh
 141. દેવરસી - Devarsi
 142. દેવર્યા - Devarya
 143. દેવાશિષ - Devashish
 144. દેવદર્શ - Devdarsh
 145. દેવદાસ - Devdas
 146. દેવેન - Deven
 147. દેવેન્દ્ર - Devendra
 148. દેવેન્દ્રનાથ - Devendranath
 149. દેવેશ - Devesh
 150. દેવેશ્વર - Deveshwar
 151. દેવીલાલ - Devilaal
 152. દેવીપ્રસાદ - Deviprasad
 153. દેવકીનંદન - Devkinandan
 154. દેવકુમાર - Devkumar
 155. દેવનારાયણ - Devnarayan
 156. દેવનાથ - Devnath
 157. દેવરાજ - Devraj
 158. દેવવ્રત - Devvrat
 159. દેવ્યમ - Devyam
 160. દિગંત - Digant
 161. દિગ્વસ્ત્ર - Digvastra
 162. દિગ્વિજય - Digvijay
 163. દિજેશ - Dijesh
 164. દિક્ષ - Diksh
 165. દીક્ષાન - Dikshan
 166. દીક્ષિત - Dikshit
 167. દિલાવર - Dilawar
 168. દિલબર - Dilber
 169. દિલીપ - Dilip
 170. દિમંત - Dimant
 171. દિનાકર - Dinakar
 172. દિનાકરન - Dinakaran
 173. દીનાનાથ - Dinanath
 174. દિનાન્તા - Dinanta
 175. દિનાર - Dinar
 176. દીનદયાળ - Dindayal
 177. દિનેન્દ્ર - Dinendra
 178. દિનેશ - Dinesh
 179. દિનકર - Dinkar
 180. દિનપાલ - Dinpal
 181. દિપાંકર - Dipankar
 182. દિપાંશુ - Dipanshu
 183. દિપેન - Dipen
 184. દિપેશ - Dipesh
 185. દિપિન - Dipin
 186. દિપ્તાંશુ - Diptanshu
 187. દિપ્તોષ - Diptosh
 188. દિશંક - Dishank
 189. દિશાંતા - Dishanta
 190. દિષ્ટ - Disht
 191. દિવાકર - Divaakar
 192. દિવામ - Divam
 193. દિવાંશ - Divansh
 194. દિવિત - Divit
 195. દિવી - Divy
 196. દિવ્યમ - Divyam
 197. દિવ્યાંગ - Divyang
 198. દિવ્યાંશ - Divyansh
 199. દિવ્યાંશુ - Divyanshu
 200. દિવ્યંત - Divyant
 201. દિવ્યેશ - Divyesh
 202. દક્ષેશ - Dkshesh
 203. દ્રશ્ય - Drashya
 204. દ્રવિડ - Dravid
 205. દ્રવિન - Dravin
 206. દ્રિજેશ - Drijesh
 207. દૃષિત - Drishit
 208. દ્રિતિક - Dritik
 209. દ્રોણ - Dron
 210. દ્રુમિલ - Drumil
 211. દ્રુપદ - Drupad
 212. દ્રુવિક - Druvik
 213. દુલાલ - Dulal
 214. દુરાઈરાજ - Durairaj
 215. દુરંજયા - Duranjaya
 216. દુર્ગાદાસ - Durgadas
 217. દુર્ગાદત્ત - Durgadutt
 218. દુર્ગાપ્રસાદ - Durgaprasad
 219. દુર્ગેશ - Durgesh
 220. દુરીજેશ - Durijesh
 221. દુર્જા - Durja
 222. દુર્જયા - Durjaya
 223. દુર્વેશ - Durvesh
 224. દુર્વિશ - Durvish
 225. દુષ્યંત - Dushyant
 226. દ્વિમિધા - Dvimidha
 227. દ્વૈપાયન - Dwaipayan
 228. દ્વારકા - Dwarakaa
 229. દ્વારિક - Dwarik
 230. દ્વિજરાજ - Dwijaraj
 231. દ્વિજેન્દ્ર - Dwijendra
 232. દ્વિજેશ - Dwijesh

દ અક્ષર પરથી છોકરાના નામ | Boy Names from Letter D in Gujaratiઆ જુઓ | મીન રાશિ પરથી છોકરાના નામ
આ જુઓ | ચ અક્ષર પરથી છોકરાના નામ
આ જુઓ | ઝ અક્ષર પરથી છોકરાના નામ
આ જુઓ | થ અક્ષર પરથી છોકરાના નામ

Conclusion

ઉપરોક્ત યાદીમાં આપને 'દ પરથી છોકરાઓના નામ' (D Name Boy Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે, દ પરથી નામ બાબો ના લિસ્ટમાં આપવામાં આવ્યા નામ માંથી આપના છોકરા (D Se Name Boy) માટે યુનિક નામ પસંદ કરી શકો છો.

ખાસ: ઉપર આપેલા 'D અક્ષરના નામ' (D Letter Names for Boy Modern) સિવાય જો કોઈ બીજા દ પરથી નામ આપના ધ્યાનમાં હોય તો અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવશો જેથી અમે આપના દ્વારા જણાવેલ સર્વોચ્ચ નામને અમારી આ યાદીમાં ઉમેરી શકીએ.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે તો ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો અમને YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Pinterest પર ફોલો કરો.

Post a Comment

Previous Post Next Post