20+ ઠ પરથી બાળકોના નામ | 👶🏻 Boy & Girl Names From Th in Gujarati (2023)

ઠ પરથી બાળકોના નામ, બાળકોના નામ, બાળકોના નામ 2022, Gujarati Names Form Tha, Gujarati Names, Names From Th Boys Names From Th, Girls Names From Tha, Boys And Girls Names
Best Boys & Girls Names From Tha

આપણે સૌ જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે ભારતવર્ષમાં જ્યોતિષ વિદ્યાનું ઘણું જ મહત્વ છે, જ્યારે આપણા ઘરે દીકરી કે પછી દીકરાનો જન્મ થાય છે ત્યારે સૌ પ્રથમ તો વિધિ વિધાન અનુસાર બ્રાહ્મણ પાસેથી તે દિવસની રાશિ જોવામાં આવે છે.

જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર તે દિવસે જે રાશિ આવે તેના પરથી તે બાળકના માતા-પિતા તેનું યોગ્ય નામ રાખતા હોય છે. મનુષ્ય જાતિમાં નામ નું સ્થાન પ્રથમ આવે છે, કેમકે બાળક જેવું જન્મે છે ત્યારે સૌથી પહેલી ચર્ચા તેના નામની થતી હોય છે. બાળકના માતા-પિતા અને તેના પરિવારજનો તેનું નામ રાખવા માટે હંમેશા ઉત્સુક હોય છે.

અહીંયા કન્યા રાશિ (Kanya Rashi) ના અક્ષરો (પ,ઠ,ણ) મુજબ ઠ અક્ષર પરથી છોકરી તેમજ છોકરાના નામ (Gujarati Boys & Girls Names From Th 2023) આપવામાં આવ્યા છે. અહીં આપેલા તમામ નામો માત્ર હિન્દુ બાળકોના નામ માટે છે. તો નીચે આપેલા નામ માંથી તમારા બાળક માટે યોગ્ય નામ જરૂરથી પસંદ કરશો.

ઠ પરથી બાળકોના નામ | Baby Names From Th in Gujarati

બાળકોના સુંદર નામની યાદીમાં પ્રથમ તો Th પરથી છોકરાઓના નામ (Baby Boy Names) ને દર્શાવવામાં આવ્યા છે, ત્યારબાદ છોકરીઓના નામ (Baby Girl Names) ને અનુક્રમે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. જો તમારા ઘરે છોકરાનો જન્મ થયો છે, તો તમે અહીંયા આપેલા નામ માંથી તમારા દીકરા માટે સુંદર નામ પસંદ કરી શકો છો.

ઠ પરથી છોકરાના નામ | Boy Names From Th in Gujarati

ઠ પરથી છોકરાના નામ, ઠ પરથી નામ, છોકરાના નામ, છોકરાના નામ 2022, Gujarati Boys Names From Tha, Boys Names, Baby Boys Names, Gujarati Names, Tha Names
 • ઠાકર - Thakar
 • ઠાકરશી - Thakarshi
 • ઠાકુર - Thakur
 • ઠાકુરદાર - Thakurdar
 • ઠાકુરદત્ત - Thakurdatt
 • ઠાકુરપાલ - Thakurpal
 • ઠાકુરપ્રસાદ - Thakurprasad
 • ઠાકુરપ્રતાપ - Thakurpratap
 • ઠાનક - Thanak
 • ઠનિશ - Thanish
 • ઠીનુષાંત - Thinushant
 • ઠુમીર - Thumir
 • ઠુમ્મર - Thummarઠ પરથી છોકરીના નામ | Girl Names From Th in Gujarati

ઠ પરથી છોકરીના નામ, ઠ પરથી નામ, છોકરીના નામ, છોકરીના નામ 2022, Gujarati Girls Names From Tha, Girls Names, Baby Girls Names, Gujarati Names, Th Names
 • ઠહેરા - Thahera
 • ઠનિકા - Thanika
 • ઠાનીમા - Thanima
 • ઠાનીરિકા - Thanirika
 • ઠનિષ્ઠા - Thanishtha
 • ઠનિસ્કા - Thaniska
 • ઠનિશ્રી - Thanisri
 • ઠારીની - Tharini
 • ઠાયનસારી - Thayansari
 • ઠુમરી - Thumariઠ પરથી નામ । Gujarati Names From ThConclusion


આ લેખમાં કન્યા રાશિ (Kanya Rashi) નો અક્ષર ઠ પરથી છોકરીઓ તેમજ છોકરાઓના નામ (Baby Names From Th) દર્શાવવામાં આવ્યા છે. અહીં આપેલા નામો માંથી તમારા બાળક માટે સુંદર નામ પસંદ કરી શકો છો, અહીં આપેલા નામો તમને કેવા લાગ્યા તે અમને નીચે આપેલા કોમેંટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવશો.

ખાસ: ઉપરોક્ત આપેલા Th પરથી નામ સિવાય જો કોઈ બીજા નામ તમારા ધ્યાનમાં હોય તો અમને નીચે આપેલા કોમેંટ બોક્સમાં લખીને જણાવો.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે. અમને FacebookInstagramTwitter અને Google News પર ફોલો કરો.

Post a Comment

Previous Post Next Post