25+ ઘ પરથી છોકરીના નામ [2024] | 👧🏻 Best Hindu Girl Names from Gh in Gujarati

ઘ અક્ષરના નામ છોકરી, ઘ, ઘ પરથી નામ છોકરી, gha se girl name gujarati, ઘ અક્ષર નામ બેબી, girl name from gh, gha se naam, gh akshar se naam, gha in gujarati, घ से लड़कियों के नाम english, ગુજરાતી છોકરીઓના નામ, છોકરીઓના નામ, ઘ પરથી છોકરીના નામ, ઘ પરથી બેબી ના નામ, ઘ પરથી છોકરી ના નામ, ઘ પરથી નામ, Mithun Rashi Girl Names, Girl Names, Gujarati Girl Names, Girl Names From Gh, Girl Names in Gujarati, Girl Names From Gh in Gujarati, Girl Names From Gh, Names From Gh, Gujarati Names From Gh

Hindu Girl Names from Gh in Gujarati : આ યુગમાં મા-બાપ તેમના બાળકનું નામ કંઈક અલગ અને અનોખું રાખવા ઇચ્છતા હોય છે એટલા માટે તે આજુબાજુ પૂછવાને બદલે હવે ઈન્ટરનેટ નો સહારો લેતા હોય છે અને વેબસાઈટોની જે-તે લિસ્ટમાંથી પોતાના બાળક માટે ઉત્તમ નામ પસંદ કરતા હોય છે.

આવા મા-બાપ માટે અમે અહીંયા અનોખા અને નવા નામો ની યાદી આપેલી છે, જેમાં અહીંયા 'મિથુન રાશિ ના અક્ષર ઘ પરથી છોકરીઓના નામ' (Mithun Rashi Girl Names from Gh Gujarati) ની યાદી આપની સમક્ષ પ્રદર્શિત કરી છે. આ લિસ્ટમાં આપને મિથુન રાશિના ઘ અક્ષરના નામ છોકરી ના (Gujarati Names from Gh) આપવામાં આવ્યા છે.

{tocify} $title={અનુક્રમણિકા}

ઘ અક્ષર પરથી નામ | Hindu Girl Names from Gh Gujarati 2024

અહીંયા આપને મિથુન રાશિ ના 'ઘ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ' (Gh Names for Girl Hindu) ની લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપ આપની છોકરી માટે અનોખું નામ (Gh Parthi Girl Name Gujarati) પસંદ કરી શકો છો.

ઘ થી શરૂ થતા છોકરીના નામ | Baby Girl Names from Gh Gujarati

 1. ઘાના - Ghana
 2. ઘફીરા - Ghafira
 3. ઘટા - Ghata
 4. ઘીના - Ghena
 5. ઘેના - Ghena
 6. ઘન્યા - Ghanya
 7. ઘેવરી - Ghewari
 8. ઘૃતા - Ghruta
 9. ઘાન્વી - Ghanvi
 10. ઘનિકા - Ghanika
 11. ઘનીતા - Ghanita
 12. ઘંસારી - Ghansari
 13. ઘનીશા - Ghanisha
 14. ઘનેશ્વરી - Ghaneshvari
 15. ઘનમાલિકા - Ghanmalika
 16. ઘંટકા - Ghantaka
 17. ઘનશ્યામલા - Ghansyamala
 18. ઘનામિકા - Ghanamika
 19. ઘૃષ્મા - Ghrishma
 20. ઘૃતલી - Ghrutali
 21. ઘનશ્રી - Ghanshree
 22. ઘુંઘરૂ - Ghunghroo
 23. ઘુમરા - Ghumra
 24. ઘુર્નિકા - Ghurnika
 25. ઘનપ્રિયા - Ghanapriya
 26. ઘોષા - Ghosha
 27. ઘોષિની - Ghoshini

ઘ અક્ષર પરથી છોકરીના નામ | Girl Names from Letter Gh in Gujaratiઆ જુઓ | મિથુન રાશિ પરથી છોકરીના નામ
આ જુઓ | ક અક્ષર પરથી છોકરીના નામ
આ જુઓ | છ અક્ષર પરથી છોકરીના નામ

Conclusion

ઉપરોક્ત યાદીમાં આપને 'ઘ પરથી છોકરીના નામ' (Gha Se Girl Name Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે, ઘ પરથી નામ છોકરી ના લિસ્ટમાં આપવામાં આવ્યા નામ માંથી આપની છોકરી (Gh Name List Girl) માટે યુનિક નામ પસંદ કરી શકો છો.

ખાસ: ઉપર આપેલા 'Gh અક્ષરના નામ' (Gh Letter Names for Girl Hindu) સિવાય જો કોઈ બીજા ઘ પરથી બેબી ના નામ આપના ધ્યાનમાં હોય તો અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવશો જેથી અમે આપના દ્વારા જણાવેલ સર્વોચ્ચ નામને અમારી આ યાદીમાં ઉમેરી શકીએ.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે તો ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો અમને YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Pinterest પર ફોલો કરો.

Post a Comment

Previous Post Next Post