25+ ઘ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ (2024) | 👧🏻 Best Girl Names From Gh in Gujarati

ગુજરાતી છોકરીઓના નામ, છોકરીઓના નામ, ઘ પરથી છોકરીના નામ, Mithun Rashi Girl Names, Girl Names, Gujarati Girl Names, Girl Names From Gh, Girl Names in Gujarati, Girl Names From Gh in Gujarati, Girl Names From Gh, Names From Gh, Gujarati Names From Gh

આ યુગમાં મા-બાપ તેમના બાળકનું નામ કંઈક અલગ અને અનોખું રાખવા ઇચ્છતા હોય છે એટલા માટે તે આજુબાજુ પૂછવાને બદલે હવે ઈન્ટરનેટ નો સહારો લેતા હોય છે અને વેબસાઈટોની જે-તે લિસ્ટમાંથી પોતાના બાળક માટે ઉત્તમ નામ પસંદ કરતા હોય છે. આવા મા-બાપ માટે અમે અહીંયા અનોખા અને નવા નામો ની યાદી આપેલી છે, જેમાં અહીંયા 'મિથુન રાશિ ના અક્ષર ઘ પરથી છોકરીઓના નામ' (Mithun Rashi Girl Names From Gh) ની યાદી આપની સમક્ષ પ્રદર્શિત કરી છે. આ લિસ્ટમાં આપને મિથુન રાશિના 'ઘ' અક્ષર પરથી નામ (Names From Gh) આપવામાં આવ્યા છે.

{tocify} $title={અનુક્રમણિકા}

ઘ અક્ષર પરથી નામ | Girl Names From Gh 2024

અહીંયા આપને મિથુન રાશિ ના 'ઘ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ' (Hindu Girl Names From Gh) ની યાદી આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપ આપના છોકરા માટે અનોખું નામ (Gujarati Girl Names) પસંદ કરી શકો છો.

ઘ પરથી છોકરીના નામ | Baby Girl Names From Gh

 • ઘાના - Ghana
 • ઘફીરા - Ghafira
 • ઘટા - Ghata
 • ઘીના - Ghena
 • ઘેના - Ghena
 • ઘન્યા - Ghanya
 • ઘેવરી - Ghewari
 • ઘૃતા - Ghruta
 • ઘાન્વી - Ghanvi
 • ઘનિકા - Ghanika
 • ઘનીતા - Ghanita
 • ઘંસારી - Ghansari
 • ઘનીશા - Ghanisha
 • ઘનેશ્વરી - Ghaneshvari
 • ઘનમાલિકા - Ghanmalika
 • ઘંટકા - Ghantaka
 • ઘનશ્યામલા - Ghansyamala
 • ઘનામિકા - Ghanamika
 • ઘૃષ્મા - Ghrishma
 • ઘૃતલી - Ghrutali
 • ઘનશ્રી - Ghanshree
 • ઘુંઘરૂ - Ghunghroo
 • ઘુમરા - Ghumra
 • ઘુર્નિકા - Ghurnika
 • ઘનપ્રિયા - Ghanapriya
 • ઘોષા - Ghosha
 • ઘોષિની - Ghoshini

ઘ અક્ષર પરથી છોકરીના નામ | Girl Names from Letter Gh in Gujaratiઆ જુઓ | મિથુન રાશિ પરથી છોકરીના નામ
આ જુઓ | ક અક્ષર પરથી છોકરીના નામ
આ જુઓ | છ અક્ષર પરથી છોકરીના નામ

Conclusion

ઉપરોક્ત યાદીમાં આપને 'ઘ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ' (Girl Names in Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે, લિસ્ટમાં આપવામાં આવ્યા નામ માંથી આપના છોકરા (Baby Girl) માટે યુનિક નામ પસંદ કરી શકો છો.

ખાસ: ઉપર આપેલા 'Gh અક્ષરના નામ' (Gh Letters Names) સિવાય જો કોઈ બીજા નામ આપના ધ્યાનમાં હોય તો અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવશો જેથી અમે આપના દ્વારા જણાવેલ સર્વોચ્ચ નામને અમારી આ યાદીમાં ઉમેરી શકીએ.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે તો ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો અમને Facebook । Instagram । Twitter । YouTube । Pinterest પર ફોલો કરો.

Post a Comment

Previous Post Next Post