👶🏻 વૃશ્ચિક રાશિ (ન,ય) પરથી બાળક નું નામ | Best Vrushik Rashi Boy & Girl Name in Gujarati [2024]

વૃશ્ચિક રાશિ નામ છોકરી & છોકરો : અહીંયા આપને વૃશ્ચિક રાશિ નામ (Scorpio Horoscope Boys and Girls Names in Gujarati) માં અક્ષર ન ય પરથી નામ છોકરી અને છોકરા (N, Y Boy and Girl Name Gujarati) માટેની લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપ આપનો બાબો અથવા બેબી માટે યોગ્ય નામ પસંદ કરી શકો છો.

વૃશ્ચિક રાશિ (Vrushchik Rashi) વિશે જાણકારી


રાશિચક્ર : વૃશ્ચિક

સંસ્કૃત નામ : વૃશ્ચિક: નામનો અર્થ : વીંછી પ્રકાર : જળ-સ્થિર -નકારાત્મક રાશિચક્ર તત્વ : જળ નક્ષત્ર : અનુરાધા સ્વામી ગ્રહ : પ્લુટો, મંગળ રાશિચક્રના લક્ષણો : સ્પષ્ટવક્તા, નિર્ભય, સારા મન, બુદ્ધિશાળી, મજબૂત ઇચ્છા ભાગ્યશાળી રંગ : લાલ ભાગ્યશાળી દિવસ/વાર : મંગળવાર, સોમવાર, ગુરુવાર ભાગ્યશાળી રત્ન : કોરલ ભાગ્યશાળી અંક : 9 નામાક્ષર : ન, ય


{tocify} $title={અનુક્રમણિકા}

વૃશ્ચિક રાશિ નામ | Vrushik Rashi Baby Boy & Baby Girl Name in Gujarati


vrushik rashi name in gujarati, vrushik rashi baby name in gujarati, vrushik rashi boy name in gujarati, vrushik rashi name boy gujarati, vrushik rashi name girl gujarati, vrushik rashi girl name in gujarati, vrushchik rashi name in gujarati, N Y Baby Names, Scorpio boys and girls names, boys names, girls names, scorpio zodiac name, vrushik rashi, ન ય પરથી નામ છોકરી, વૃશ્ચિક રાશિ પરથી નામ, વૃશ્ચિક રાશિ ના નામ, વૃશ્ચિક રાશિ પરથી બાળકોના નામ, વૃશ્ચિક રાશિ પરથી છોકરી ના નામ, વૃશ્ચિક રાશિ પરથી છોકરાના નામ, વૃશ્ચિક રાશિ નામ, વૃશ્ચિક રાશિ નામ છોકરી

આપણા ભારતવર્ષમાં જ્યોતિષ વિદ્યા નું ઘણું જ મહત્વ છે, જ્યારે ઘરે દીકરી અથવા દીકરાનો જન્મ થાય છે ત્યારે સૌ પ્રથમ તો બ્રાહ્મણ પાસેથી તે દિવસની રાશિ જોવામાં આવે છે જેના દ્વારા તે દીકરી અથવા દીકરાનું નામ રાખવામાં આવે છે.


અહીંયાં વૃશ્ચિક રાશિ માટે ન, ય પરથી છોકરીઓના નામ (Vrushik Rashi Name Girl Gujarati) તેમજ છોકરાઓના નામ (Vrushik Rashi Name Boy Gujarati) આપેલ છે, જેનાથી તમે ગર્લ તેમજ બોયનું નામ રાખી શકો છો.ન ય પરથી નામ છોકરી અને છોકરા ના | Baby Name from N, Y in Gujarati


ભારતીય વિધિ વિધાન અનુસાર વૃશ્ચિક રાશિ ના અક્ષરો મુજબ ન, ય પરથી હિન્દૂ ગુજરાતી બાબો અને બેબી નામ (Vrushik Rashi Letters in Gujarati) ની યાદી નીચે અનુક્રમે આપેલી છે. આપે કયુ યોગ્ય નામ પસંદ કર્યું તે અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવતા જજો.

ન પરથી છોકરા ના નામ | Baby Boy Names from N in Gujarati


અહીંયા વૃશ્ચિક રાશિ નામ છોકરો માં 'ન અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' ની (N Name Boy in Gujarati) હિન્દુ લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપના છોકરા માટે ન પરથી નામ છોકરા ના સુંદર અને યુનિક નામ (N Parthi Boy Name) શોધી શકો છો.

boy names from n, boy names from n in gujarati, n letter boy names, n letter boy names in gujarati, baby boy names from n, baby boy names from n in gujarati, boy names in gujarati, little boy names from n, vrushik rashi boy names, vrushik rashi names in gujarati, gujarati boy na naam, chhokra na naam, n parthi boy names, n akshar parthi boy names, ન પરથી છોકરાના નામ, છોકરાના નામ, ન પરથી છોકરાઓના નામ, વૃશ્ર્વિક રાશિ પરથી છોકરાના નામ
 • નમન - Naman
 • નકુલ - Nakul
 • નચિકેત - Nachiket
 • નભેશ - Nabhesh
 • નમિત - Namit
 • નલિન - Nalin
 • નિર્મિત - Nirmit
 • નૈનિલ - Nainil
 • નૈમિષ - Naimish
 • નૈતિક - Naithik
 • નવલ - Naval
 • નંદન - Nandan
 • નિકુંજ - Nikunj
 • નિગમ - Nigam
 • નિશાંત - Nishant
 • નિત્ય - Nitya
 • નિમિત્ત - Nimit
 • નિર્ભય - Nirbhay
 • નંદીશ - Nandish
 • નિનાદ - Ninad
 • નિમિષ - Nimish
 • નિલાંગ - Nilang
 • નિશીથ - Nishith
 • નૈમિષ - Naimish
 • નિલય - Nilay
 • નિરેન - Niren
 • નિરવ - Nirav
 • નિહાર - Nihar
 • નિહાલ - Nihal
 • નિશ્ચય - Nishay
 • નીરજ - Niraj
 • નભ્ય - Nabhya
 • નિર્સગ - Nisharg
 • નૈષધ - Naishadh
 • નિધીશ - Nidhishન પરથી છોકરી ના નામ | Baby Girl Names from N in Gujarati


અહીંયા વૃશ્ચિક રાશિ નામ છોકરી માં 'ન અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ' ની (N Name Girl in Gujarati) હિન્દુ લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપની છોકરી માટે ન પરથી નામ છોકરી ના સુંદર અને યુનિક નામ (N Parthi Girl Name) શોધી શકો છો.

girl names from n, girl names from n in gujarati, n letter girl names, n letter girl names in gujarati, baby girl names from n, baby girl names from n in gujarati, girl names in gujarati, little girl names from n, vrushik rashi girl names, vrushik rashi names in gujarati, gujarati girl na naam, chhokri na naam, n parthi girl names, n akshar parthi girl names, ન પરથી છોકરીના નામ, છોકરીના નામ, ન પરથી છોકરીઓના નામ, વૃશ્ર્વિક રાશિ પરથી છોકરીના નામ
 • નીવા - Niva
 • નૂપુર - Nupur
 • નિશિ - Nishi
 • નેત્રી - Netri
 • નેહા - Neha
 • નૈનિષા - Nainisha
 • નીરા - Nira
 • નીતિ - Niti
 • નિયંતા - Niyanta
 • નીરજા - Nirja
 • નિર્ઝરી - Nirjari
 • નિર્ભયા - Nirbhya
 • નૃપા - Nrupa
 • નમ્રતા - Namrata
 • નિરીક્ષા - Niriksha
 • નતાશા - Natasha
 • નિયતિ - Niyati
 • નીપા - Nipa
 • નિરાલી - Nirali
 • નિત્યા - Nitya
 • નિષ્ઠા - Nihtha
 • નંદિતા - Nandita
 • નિધિ - Nidhi
 • નેહલ - Nehal
 • નિવેદા - Niveda
 • નમિતા - Namita
 • નૈના - Naina
 • નિરવા - Nirva
 • નીલાક્ષી - Nilakshi
 • નુતિ - Nutiય પરથી છોકરા ના નામ | Baby Boy Names from Y in Gujarati


અહીંયા વૃશ્ચિક રાશિ નામ છોકરો માં 'ય અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' ની (Y Name Boy in Gujarati) હિન્દુ લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપના છોકરા માટે ય પરથી નામ છોકરા ના સુંદર અને યુનિક નામ (Y Parthi Boy Name) શોધી શકો છો.

boy names from y, boy names from y in gujarati, y letter boy names, y letter boy names in gujarati, baby boy names from y, baby boy names from y in gujarati, boy names in gujarati, little boy names from y, vrushik rashi boy names, vrushik rashi names in gujarati, gujarati boy na naam, chhokra na naam, y parthi boy names, y akshar parthi boy names, ય પરથી છોકરાના નામ, છોકરાના નામ, ય પરથી છોકરાઓના નામ, વૃશ્ર્વિક રાશિ પરથી છોકરાના નામ
 • યુગલ - Yugal
 • યેાગાશું - Yoganshu
 • યજ્ઞેશ - Yaganesh
 • યાત્રિક - Yatrik
 • યક્ષિત - Yakshit
 • યશ - Yash
 • યમન - Yaman
 • યોગેશ - Yogesh
 • યતીન - Yatin
 • યથાર્થ - Yatharth
 • યાજ્ઞકિ - Yagnik
 • યશીલ - Yashil
 • યોગીન - Yogin
 • યજ્ઞિત - Yagnit
 • યોગીશ - Yogishય પરથી છોકરી ના નામ | Baby Girl Names from Y in Gujarati


અહીંયા વૃશ્ચિક રાશિ નામ છોકરી માં 'ય અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ' ની (Y Name Girl in Gujarati) હિન્દુ લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપની છોકરી માટે ય પરથી નામ છોકરી ના સુંદર અને યુનિક નામ (Y Parthi Girl Name) શોધી શકો છો.

girl names from y, girl names from y in gujarati, y letter girl names, y letter girl names in gujarati, baby girl names from y, baby girl names from y in gujarati, girl names in gujarati, little girl names from y, vrushik rashi girl names, vrushik rashi names in gujarati, gujarati girl na naam, chhokri na naam, y parthi girl names, y akshar parthi girl names, ય પરથી છોકરીના નામ, છોકરીના નામ, ય પરથી છોકરીઓના નામ, વૃશ્ર્વિક રાશિ પરથી છોકરીના નામ
 • યાસ્મીન - Yamin
 • યોગીતા - Yogita
 • યુગ્મા - Yogma
 • યુતિ - Yuti
 • યુવાની - Yuvani
 • યોગિની - Yogini
 • યામિની - Yamini
 • યેશા - Yesha
 • યોગીશ - Yogish
 • યશિતા - Yashita
 • યેતી - Yeti
 • યુક્તા - Yukta
 • યામિની - Yaminiવૃશ્ચિક રાશિ નામ છોકરી અને છોકરા ના । Vrushik Rashi Gujarati Baby Names 2024


Conclusion

આ પોસ્ટ માં વૃશ્ચિક રાશિ ના ન ય પરથી નામ છોકરી તેમજ છોકરા ના નામ (Vrushik Rashi Baby Boy & Baby Girl Name in Gujarati) દર્શાવવામાં આવ્યા છે.

તમારા પાસે બીજા કોઈ ન ય પરથી નામ બોય કે ગર્લ નામ (Vrushik Rashi Name Gujarati) હોય તો અમને કોમેન્ટમાં જરૂરથી લખજો જેથી કરીને અમે તે નામને અહીંયા ઉમેરી શકીયે. અને હા અહીં આપેલા નામ તમને કેવા લાગ્યા તે પણ કોમેન્ટ માં લખતા જજો. આભાર.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે. અમને YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Pinterest પર ફોલો કરો.

9 Comments

Previous Post Next Post