15 ઝ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ (2024) | 👧🏻 Best Girl Names from Z in Gujarati

ઝ પરથી નામ છોકરી, ઝ, ઝ પરથી નામ બેબી, z name girl, z girl names unique, z name girl hindu, z names for girl gujarati, ગુજરાતી છોકરીઓના નામ, છોકરીઓના નામ, ઝ પરથી છોકરીના નામ, Meen Rashi Girl Names, Girl Names, Gujarati Girl Names, Girl Names From Z, Girl Names in Gujarati, Girl Names From Z in Gujarati, Girl Names From Z, Names From Z, Gujarati Names From Z

Girl Names from Z in Gujarati : આ યુગમાં મા-બાપ તેમના બાળકનું નામ કંઈક અલગ અને અનોખું રાખવા ઇચ્છતા હોય છે એટલા માટે તે આજુબાજુ પૂછવાને બદલે હવે ઈન્ટરનેટ નો સહારો લેતા હોય છે અને વેબસાઈટોની જે-તે લિસ્ટમાંથી પોતાના બાળક માટે ઉત્તમ નામ પસંદ કરતા હોય છે.

આવા મા-બાપ માટે અમે અહીંયા અનોખા અને નવા નામો ની યાદી આપેલી છે, જેમાં અહીંયા 'મીન રાશિ ના અક્ષર ઝ પરથી છોકરીઓના નામ' (Meen Rashi Girl Names from Z Gujarati) ની યાદી આપની સમક્ષ પ્રદર્શિત કરી છે. આ લિસ્ટમાં આપને મીન રાશિના ઝ પરથી નામ છોકરી (Gujarati Names from Z) ના આપવામાં આવ્યા છે.

{tocify} $title={અનુક્રમણિકા}

ઝ અક્ષર પરથી નામ | Girl Names from Z Gujarati 2024

અહીંયા આપને મીન રાશિ નામ માં 'ઝ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ' (Hindu Girl Names from Z Gujarati) ની લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, ઝ પરથી નામ બેબી ના જેમાંથી આપ આપની છોકરી માટે અનોખું નામ (Z Parthi Girl Name Gujarati) પસંદ કરી શકો છો.

ઝ પરથી છોકરીના નામ | Baby Girl Names from Z in Gujarati

 1. ઝૈત્રા - Zaitra
 2. ઝાકલ - Zakal
 3. ઝલક - Zalak
 4. ઝંખાના - Zankhana
 5. ઝાંસી - Zansi
 6. ઝંત્રા - Zantra
 7. ઝરણા - Zarana
 8. ઝેબા - Zeba
 9. ઝેનિશા - Zenisha
 10. ઝીલ - Zil
 11. ઝીલમિલ - Zilmil
 12. ઝીનલ - Zinal
 13. ઝિયા - Ziya
 14. ઝુલા - Zula
 15. ઝાયવાના - Zyvana

ઝ અક્ષર પરથી છોકરીના નામ | Girl Names from Letter Z in Gujaratiઆ જુઓ | મીન રાશિ પરથી છોકરીના નામ
આ જુઓ | દ અક્ષર પરથી છોકરીના નામ
આ જુઓ | ચ અક્ષર પરથી છોકરીના નામ
આ જુઓ | થ અક્ષર પરથી છોકરીના નામ

Conclusion

ઉપરોક્ત યાદીમાં આપને 'ઝ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ' (Z Name Girl Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે, લિસ્ટમાં આપવામાં આવ્યા નામ માંથી આપની છોકરી (Z Se Name Girl) માટે યુનિક નામ પસંદ કરી શકો છો.

ખાસ: ઉપર આપેલા 'Z અક્ષરના નામ' (Z Letters Names Gujarati) સિવાય જો કોઈ બીજા નામ આપના ધ્યાનમાં હોય તો અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવશો જેથી અમે આપના દ્વારા જણાવેલ સર્વોચ્ચ નામને અમારી આ યાદીમાં ઉમેરી શકીએ.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે તો ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો અમને YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Pinterest પર ફોલો કરો.

Post a Comment

Previous Post Next Post