20+ ડ પરથી છોકરાના નામ [2024] | 👦🏻 Best Hindu Boy Names from D in Gujarati

ડ પરથી નામ બોય, ડ, ડ પરથી નામ બાબો, d par name boy, d boy names, ડ રાશિ નામ, ડ પરથી નામ, d par thi boy name, d boy names unique, ડ પરથી નામ, ગુજરાતી છોકરાઓના નામ, છોકરાઓના નામ, ડ પરથી છોકરાના નામ, Kark Rashi Boy Names, Boy Names, Gujarati Boy Names, Boy Names From D, Boy Names in Gujarati, Boy Names From D in Gujarati, Boy Names From D, Names From D, Gujarati Names From D

Hindu Boy Names from D in Gujarati : આ યુગમાં મા-બાપ તેમના બાળકનું નામ કંઈક અલગ અને અનોખું રાખવા ઇચ્છતા હોય છે એટલા માટે તે આજુબાજુ પૂછવાને બદલે હવે ઈન્ટરનેટ નો સહારો લેતા હોય છે અને વેબસાઈટોની જે-તે લિસ્ટમાંથી પોતાના બાળક માટે ઉત્તમ નામ પસંદ કરતા હોય છે.

આવા મા-બાપ માટે અમે અહીંયા અનોખા અને નવા નામો ની યાદી આપેલી છે, જેમાં અહીંયા 'કર્ક રાશિ ના અક્ષર ડ પરથી છોકરાઓના નામ' (Kark Rashi Boy Names from D Gujarati) ની યાદી આપની સમક્ષ પ્રદર્શિત કરી છે. આ લિસ્ટમાં આપને કર્ક રાશિના ડ પરથી નામ બોય ના (Gujarati Names from D) આપવામાં આવ્યા છે.

{tocify} $title={અનુક્રમણિકા}

ડ અક્ષર પરથી નામ | Hindu Boy Names from D Gujarati 2024

અહીંયા આપને કર્ક રાશિ નામ માં 'ડ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' (Hindu Boy Names From D) ની લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપ આપના છોકરા માટે અનોખું નામ (Da Parthi Boy Name Gujarati) પસંદ કરી શકો છો.

ડ થી શરૂ થતા છોકરાના નામ | Baby Boy Names from D Gujarati

 1. ડાઈમલ - Daimal
 2. ડૈની - Daini
 3. ડાલીમ - Dalim
 4. ડેમ - Dam
 5. ડિવ્યાંશ - Divyansh
 6. ડિવિક - Divik
 7. ડિવીજ - Divij
 8. ડિવિત - Divit
 9. ડિશેન - Dishen
 10. ડેનિશ - Denish
 11. ડિમન - Deman
 12. ડેમિન - Demin
 13. ડીમ્પ - Deemp
 14. ડેની - Deny
 15. ડેનિયલ - Denial
 16. ડેવિલ - Devil
 17. ડેવિન - Devin
 18. ડુમાની - Dumany
 19. ડ્યુમિની - Dumini
 20. ડેવેન - Deven
 21. ડેવીશ - Devish
 22. ડેવિક - Devik
 23. ડ્યુતિત - Dyutit

ડ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ | Boy Names from Letter D in Gujaratiઆ જુઓ | કર્ક રાશિ પરથી છોકરાના નામ
આ જુઓ | હ અક્ષર પરથી છોકરાના નામ

Conclusion

ઉપરોક્ત યાદીમાં આપને 'ડ પરથી છોકરાઓના નામ' (D Name Boy Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે, ડ પરથી નામ બોય ના લિસ્ટમાં આપવામાં આવ્યા નામ માંથી આપના છોકરા (D Se Name Boy) માટે યુનિક નામ પસંદ કરી શકો છો.

ખાસ: ઉપર આપેલા 'D અક્ષરના નામ' (D Letter Names for Boy) સિવાય જો કોઈ બીજા નામ આપના ધ્યાનમાં હોય તો અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવશો જેથી અમે આપના દ્વારા જણાવેલ સર્વોચ્ચ નામને અમારી આ યાદીમાં ઉમેરી શકીએ.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે તો ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો અમને YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Pinterest પર ફોલો કરો.

2 Comments

Previous Post Next Post