👶🏻 વૃષભ રાશિ પરથી બાળકોના નામ (બ,વ,ઉ) | Vrushabh Rashi Boy & Girl Name in Gujarati (2024)

વૃષભ રાશિ (Vrushabh Rashi) વિશે જાણકારી

રાશિચક્ર : વૃષભ
સંસ્કૃત નામ : વૃષભરાશિ:
નામનો અર્થ : બુલ
પ્રકાર : પૃથ્વી સ્થિર-નકારાત્મક
રાશિચક્ર તત્વ : પૃથ્વી
નક્ષત્ર : રોહિણી
સ્વામી ગ્રહ : શુક્ર
રાશિચક્રના લક્ષણો : સુંદર, મહત્વાકાંક્ષી, વ્યવહારુ, મજબૂત, સ્માર્ટ
ભાગ્યશાળી રંગ : વાદળી, લીલો, સફેદ
ભાગ્યશાળી દિવસ/વાર : શુક્રવાર, સોમવાર
ભાગ્યશાળી રત્ન : પ્લેટિનમ, હીરો
ભાગ્યશાળી અંક : 6
નામાક્ષર : બ,વ,ઉ

{tocify} $title={અનુક્રમણિકા}

વૃષભ રાશિ પરથી નામ | Vrushabh Rashi Baby Boy & Baby Girl Name in Gujarati

vrushabh rashi boy and girl names, taurus boys and girls names, boys names, girls names, baby boy names, baby girl names, વૃષભ રાશિ પરથી નામ, વૃષભ રાશિ ના નામ, વૃષભ રાશિ પરથી બાળકોના નામ, વૃષભ રાશિ પરથી છોકરી ના નામ, વૃષભ રાશિ પરથી છોકરાના નામ, વૃષભ રાશિ નામ

આપણા ભારતવર્ષમાં જ્યોતિષ વિદ્યાનું ઘણું જ મહત્વ છે, જ્યારે ઘરે દીકરી અથવા દીકરાનો જન્મ થાય છે ત્યારે સૌ પ્રથમ તો બ્રાહ્મણ પાસેથી તે દિવસની રાશિ જોવામાં આવે છે જેના દ્વારા તે દીકરી અથવા દીકરાનું નામ રાખવામાં આવે છે.


અહીંયાં વૃષભ રાશિ માટે બ,વ,ઉ પરથી છોકરીઓના નામ (Vrushabh Rashi Name Girl Gujarati) તેમજ છોકરાઓના નામ (Vrushabh Rashi Name Boy Gujarati) આપેલા છે, જેનાથી તમે દીકરી તેમજ દીકરાનું નામ રાખી શકો છો.


બ,વ,ઉ પરથી છોકરીના અને છોકરાના નામ 2024 | Latest Baby Name From B, V, U in Gujarati


ભારતીય વિધિ વિધાન અનુસાર વૃષભ રાશિ ના અક્ષરો મુજબ બ,વ,ઉ પરથી હિન્દૂ ગુજરાતી બાબો અને બેબી નામોની લિસ્ટ નીચે અનુક્રમે આપેલી છે. આપે કયુ યોગ્ય નામ પસંદ કર્યું તે અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવતા જજો.

બ પરથી છોકરાના નામ | Baby Boy Name From B in Gujarati


અહીંયા વૃષભ રાશિના બ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામની (B Name Boy in Gujarati) લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપના છોકરા માટે બ થી સુંદર અને યુનિક નામ (B Baby Boy Name) શોધી શકો છો.

boy names from b, boy names from b in gujarati, b letter boy names, b letter boy names in gujarati, baby boy names from b, baby boy names from b in gujarati, boy names in gujarati, little boy names from b, vrushabh rashi boy names, vrushabh rashi names in gujarati, gujarati boy na naam, chhokra na naam, b parthi boy names, b akshar parthi boy names, બ પરથી છોકરાના નામ, છોકરાના નામ, બ પરથી છોકરાઓના નામ, વૃષભ રાશિ પરથી છોકરાના નામ
 • બિભાસ - Bibhas
 • બિલ્વ - Bivla
 • બ્રજેન - Brijen
 • બાદલ - Badal
 • બિમલ - Bimal
 • બિભાંશુ - Bibhanshu
 • બિહાગ - Bihag
 • બ્રિજેશ - Brijesh
 • બંસલ - Bansal
 • બિરજ - Biraj


બ પરથી છોકરીના નામ | Baby Girl Name From B in Gujarati


અહીંયા વૃષભ રાશિના બ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામની (B Name Girl in Gujarati) લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપના છોકરી માટે બ થી સુંદર અને યુનિક નામ (B Baby Girl Name) શોધી શકો છો.

girl names from b, girl names from b in gujarati, b letter girl names, b letter girl names in gujarati, baby girl names from b, baby girl names from b in gujarati, girl names in gujarati, little girl names from b, vrushabh rashi girl names, vrushabh rashi names in gujarati, gujarati girl na naam, chhokri na naam, b parthi girl names, b akshar parthi girl names, બ પરથી છોકરીના નામ, છોકરીના નામ, બ પરથી છોકરીઓના નામ, વૃષભ રાશિ પરથી છોકરીના નામ
 • બંસરી - Bansari
 • બિંદયાિ - Bindya
 • બીજલ - Bijal
 • બેલા - Bela
 • બીના - Bina
 • બ્રિન્દા - Bindra
 • બરખા - Barkha
 • બિનલ - Binal
 • બિપાશા - Bipasha
 • બિલ્વા - Bilvaવ પરથી છોકરાના નામ | Baby Boy Name From V in Gujarati


અહીંયા વૃષભ રાશિના વ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામની (V Name Boy in Gujarati) લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપના છોકરા માટે વ થી સુંદર અને યુનિક નામ (V Baby Boy Name) શોધી શકો છો.

boy names from v, boy names from v in gujarati, v letter boy names, v letter boy names in gujarati, baby boy names from v, baby boy names from v in gujarati, boy names in gujarati, little boy names from v, vrushabh rashi boy names, vrushabh rashi names in gujarati, gujarati boy na naam, chhokra na naam, v parthi boy names, v akshar parthi boy names, વ પરથી છોકરાના નામ, છોકરાના નામ, વ પરથી છોકરાઓના નામ, વૃષભ રાશિ પરથી છોકરાના નામ
 • વેદ - Ved
 • વાગીશ - Vagish
 • વંદન - Vandan
 • ર્ષિલ - Varshil
 • વેદાંત - Vedant
 • વિપેન - Vipen
 • વ્રજેશ - Vrajesh
 • વત્સલ - Vatsal
 • વરુણ - Varun
 • વંદિત - Vandit
 • વિનલ - Vinal
 • વિહાન - Vihan
 • વંશિલ - Vanhil
 • વિનય - Vinay
 • વિશ્રુત - Vihrut
 • વ્યોમ - Vyom
 • વાસવ - Vasav
 • વંદેશ - Vandesh
 • વિક્રાંત - Vikrant
 • વિસ્પંદ -Vispand
 • વિજુલ - Vijul
 • વિનલ - Vinal
 • વિનાયક - Vinayak
 • વિરલ - Viral
 • વિનીત - Vinit
 • વિરંચિ - Viranchi
 • વેદાંગ - Vedang
 • વિશાખ - Vishakh
 • વેદજ્ઞ - Vedgnah
 • વિરાટ - Virat
 • વિભૂત - Vibhut
 • વિહંગ - Vihang
 • વેદાંશુ - Vedanshu
 • વ્યોમેશ - Vyomesh
 • વિવસ્વાન - Vivasvan
 • વૈભવ - Vaibhav
 • વીરેન - Viren
 • વ્રજ - Vrajવ પરથી છોકરીના નામ | Baby Girl Name From V in Gujarati


અહીંયા વૃષભ રાશિના વ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામની (V Name Girl in Gujarati) લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપના છોકરી માટે વ થી સુંદર અને યુનિક નામ (V Baby Girl Name) શોધી શકો છો.

girl names from v, girl names from v in gujarati, v letter girl names, v letter girl names in gujarati, baby girl names from v, baby girl names from v in gujarati, girl names in gujarati, little girl names from v, vrushabh rashi girl names, vrushabh rashi names in gujarati, gujarati girl na naam, chhokri na naam, v parthi girl names, v akshar parthi girl names, વ પરથી છોકરીના નામ, છોકરીના નામ, વ પરથી છોકરીઓના નામ, વૃષભ રાશિ પરથી છોકરીના નામ
 • વત્સા - Vtsa
 • વનજા - Vnaja
 • વનિતા - vanita
 • વલ્લરી - Vllari
 • વસુધા - Vsudha
 • વત્સલા - Vatsala
 • વાગશાિ - Vagisha
 • વંદિતા - Vandita
 • વરુણા - Varuna
 • વાગ્મી - Vagmi
 • વારિજા - Varija
 • વાણી - Vani
 • વાચિકા - Vachika
 • વાસવી - Vasvi
 • વિદિશા - Vidisha
 • વૈદેહી - Vaidehi
 • વિભૂષા - Vibhusha
 • વૈશાખી - Vaihakhi
 • વિભૂતિ - Vibhuti
 • વિશાખા - Vishakha
 • વૈશાલી - Vaihali
 • વિહંગી - Vihangi
 • વિશ્વા - Vishva
 • વૃંદા - Vrunda
 • વેણુ - Venu
 • વૈષ્ણવી - Vaishnavi
 • વ્યેામા - Vyema
 • વેદજ્ઞા - Vedgnah
 • વર્ષા - Varshaઉ પરથી છોકરાના નામ | Baby Boy Name From U in Gujarati


અહીંયા વૃષભ રાશિના ઉ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામની (U Name Boy in Gujarati) લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપના છોકરા માટે ઉ થી સુંદર અને યુનિક નામ (U Baby Boy Name) શોધી શકો છો.

boy names from u, boy names from u in gujarati, u letter boy names, u letter boy names in gujarati, baby boy names from u, baby boy names from u in gujarati, boy names in gujarati, little boy names from u, vrushabh rashi boy names, vrushabh rashi names in gujarati, gujarati boy na naam, chhokra na naam, u parthi boy names, u akshar parthi boy names, ઉ પરથી છોકરાના નામ, છોકરાના નામ, ઉ પરથી છોકરાઓના નામ, વૃષભ રાશિ પરથી છોકરાના નામ
 • ઉત્કર્ષ - Uttkarsh
 • ઉદયન - Udayan
 • ઉપલ - Upal
 • ઉત્પલ - Utpal
 • ઉન્મેશ - Unmesh
 • ઉજજવલ - Ujjwal
 • ઉપાંગ - Upang
 • ઉદય - Uday
 • ઉમંગ - Umang
 • ઉત્સર્ગ - Utsarg
 • ઉષાંગ - Ushang
 • ઉમાંક - Umank
 • ઉત્સવ - Utsav
 • ઉર્વીશ -Urvish
 • ઉમાંગ - Umang
 • ઉષ્મિલ - Ushmil
 • ઉત્કંઠ - Utkanth
 • ઉર્જિત - Urjit
 • ઉન્નત - Unnatઉ પરથી છોકરીના નામ | Baby Girl Name From U in Gujarati


અહીંયા વૃષભ રાશિના ઉ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામની (U Name Girl in Gujarati) લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપના છોકરી માટે ઉ થી સુંદર અને યુનિક નામ (U Baby Girl Name) શોધી શકો છો.

girl names from u, girl names from u in gujarati, u letter girl names, u letter girl names in gujarati, baby girl names from u, baby girl names from u in gujarati, girl names in gujarati, little girl names from u, vrushabh rashi girl names, vrushabh rashi names in gujarati, gujarati girl na naam, chhokri na naam, u parthi girl names, u akshar parthi girl names, ઉ પરથી છોકરીના નામ, છોકરીના નામ, ઉ પરથી છોકરીઓના નામ, વૃષભ રાશિ પરથી છોકરીના નામ
 • ઉત્પલા - Utpala
 • ઉતરા - Utra
 • ઉત્સવી - Utsavi
 • ઉન્નતિ - Unnati
 • ઉપજ્ઞા - Upagnaha
 • ઉમંગી - Umangi
 • ઉમા - Uma
 • ઉર્વી - Urvi
 • ઉલ્કા - Ulka
 • ઉર્વીજા - Urvija
 • ઉષા - Usha
 • ઉર્વશી - Urvashi
 • ઉષ્મા - Ushma
 • ઊર્મિલ - Urmila
 • ઊર્મીશ - Urmisha
 • ઊર્વીલ - Urvila
 • ઊર્મિન - Urmina
 • ઊર્મેશ - Urmesha
 • ઊર્મિકા - Urmika
 • ઊર્મિ - Urmi
 • ઊર્જિતા - Urjita
 • ઊર્મિલા - Urmila
 • ઊર્જા - Urja
 • ઊર્વજા - Urvaja
 • ઉર્વીકા - Urvikaવૃષભ રાશિના નામ । Vrushabh Rashi Gujarati Baby Name


Conclusion


આ પોસ્ટ માં વૃષભ રાશિ ના બ,વ,ઉ પરથી છોકરીઓના નામ તેમજ છોકરાઓના નામ (Vrishabh Rashi Baby Boy & Baby Girl Name in Gujarati) દર્શાવવામાં આવ્યા છે. તમારા પાસે બીજા કોઈ નામ હોય તો અમને કોમેન્ટમાં જરૂરથી લખજો જેથી કરીને અમે તે નામને અહીંયા ઉમેરી શકીયે. અને હા અહીં આપેલા નામ તમને કેવા લાગ્યા તે પણ કોમેન્ટ માં લખતા જજો. આભાર. 

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે. અમને YouTube | Facebook | Instagram | Twitter પર ફોલો કરો.

18 Comments

 1. Replies
  1. છોકરી ના નામ મોકલો 2021

   Delete
 2. Replies
  1. બ વ ઊ પર સારા નામ મોકલો

   Delete
 3. Replies
  1. વી ઊપર ના સારા નામ બતાવો

   Delete
  2. વૃષ્ટિ

   Delete
 4. બ વ ઉ પર થી નવા નામ આપો

  ReplyDelete
 5. વ‌.બ.ઉ.ઉપર.નામ.આપો

  ReplyDelete
 6. હડ બેબી ના નામ સારા મોકલો નવા

  ReplyDelete
 7. ઉ નવા નામ મોકલો

  ReplyDelete
Previous Post Next Post