20 ઘ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ | Boy Names From Gh in Gujarati

ગુજરાતી છોકરાઓના નામ, છોકરાઓના નામ, ઘ પરથી છોકરાના નામ, Mithun Rashi Boy Names, Boy Names, Gujarati Boy Names, Boy Names From Gh, Boy Names in Gujarati, Boy Names From Gh in Gujarati, Boy Names From Gh, Names From Gh, Gujarati Names From Gh

આ યુગમાં મા-બાપ તેમના બાળકનું નામ કંઈક અલગ અને અનોખું રાખવા ઇચ્છતા હોય છે એટલા માટે તે આજુબાજુ પૂછવાને બદલે હવે ઈન્ટરનેટ નો સહારો લેતા હોય છે અને વેબસાઈટોની જે-તે લિસ્ટમાંથી પોતાના બાળક માટે ઉત્તમ નામ પસંદ કરતા હોય છે. આવા મા-બાપ માટે અમે અહીંયા અનોખા અને નવા નામો ની યાદી આપેલી છે, જેમાં અહીંયા 'મિથુન રાશિ ના અક્ષર ઘ પરથી છોકરાઓના નામ' (Mithun Rashi Boy Names From Gh) ની યાદી આપની સમક્ષ પ્રદર્શિત કરી છે. આ લિસ્ટમાં આપને મિથુન રાશિના 'ઘ' અક્ષર પરથી નામ (Names From Gh) આપવામાં આવ્યા છે.

ઘ અક્ષર પરથી નામ | Boy Names From Gh 2023

અહીંયા આપને મિથુન રાશિ ના 'ઘ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' (Hindu Boy Names From Gh) ની યાદી આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપ આપના છોકરા માટે અનોખું નામ (Gujarati Boy Names) પસંદ કરી શકો છો.

ઘ પરથી છોકરાના નામ | Baby Boy Names From Gh

 • ઘદરા - Ghadra
 • ઘમંડજીત - Ghamandjeet
 • ઘમીર - Ghamir
 • ઘનાનંદ - Ghananand
 • ઘનલિંગા - Ghanlinga
 • ઘનશ્યામ - Ghanashyam
 • ઘનપ્રિયા - Ghanapriya
 • ઘનદીપ - Ghandeep
 • ઘનેન્દ્ર - Ghanendra
 • ઘનેશ - Ghanesh
 • ઘનીશ - Ghanish
 • ઘનીમ - Ghanim
 • ઘસાન - Ghasaan
 • ઘાયત - Ghayat
 • ઘાઝી - Ghazi
 • ઘેલાણી - Ghelani
 • ઘુસ્મેશ - Ghusmesh
 • ઘોટક - Ghotak
 • ઘોષાલ - Ghoshal
 • ઘ્નાનમ - Ghyanam

ઘ અક્ષર પરથી છોકરાના નામઆ જુઓ | મિથુન રાશિ પરથી છોકરાના નામ
આ જુઓ | ક અક્ષર પરથી છોકરાના નામ
આ જુઓ | છ અક્ષર પરથી છોકરાના નામ

Conclusion

ઉપરોક્ત યાદીમાં આપને 'ઘ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' (Boy Names in Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે, લિસ્ટમાં આપવામાં આવ્યા નામ માંથી આપના છોકરા (Baby Boy) માટે યુનિક નામ પસંદ કરી શકો છો.

ખાસ: ઉપર આપેલા 'Gh અક્ષરના નામ' (Gh Letters Names) સિવાય જો કોઈ બીજા નામ આપના ધ્યાનમાં હોય તો અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવશો જેથી અમે આપના દ્વારા જણાવેલ સર્વોચ્ચ નામને અમારી આ યાદીમાં ઉમેરી શકીએ.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે તો ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો અમને Facebook । Instagram । Twitter । YouTube । Pinterest પર ફોલો કરો.

1 Comments

Previous Post Next Post