👶 મીન રાશિ (દ,ચ,ઝ,થ) પરથી બાળકોના નામ | [New] Meen Rashi Boy & Girl Names in Gujarati

મીન રાશિ (Meen Rashi) વિશે થોડી જાણકારી


રાશિચક્ર : મીન

સંસ્કૃત નામ : મીનરાશિ: નામનો અર્થ : માછલી પ્રકાર : જળ પરિવર્તનશીલ નકારાત્મક રાશિચક્ર તત્વ : જળ નક્ષત્ર : પૂર્વાભાદ્રપદ સ્વામી ગ્રહ : ગુરુ રાશિચક્રના લક્ષણો : કલ્પનાશીલ, પરંપરાવાદી, ભાવનાપ્રધાન, પ્રામાણિક, ધાર્મિક, માનવીય, શાંત, ઉદાસીન, સહાનુભૂતિશીલ, ક્ષમાશીલ, દયાળુ, વિશ્વાસુ ભાગ્યશાળી રંગ : પીળો, ગુલાબી ભાગ્યશાળી દિવસ/વાર : ગુરુવાર ભાગ્યશાળી રત્ન : પોખરાજ ભાગ્યશાળી અંક : 3, 12, 21, 30, 39, 7 નામાક્ષર : દ,ચ,ઝ,થ


મીન રાશિ પરથી ગુજરાતી બેબી ના નામ | Gujarati Baby Boy & Baby Girl Names

મીન રાશિ પરથી છોકરી-છોકરાના નામ, D,C,Z,T Baby Names, દ પરથી નામ, ચ પરથી નામ, ઝ પરથી નામ, થ પરથી નામ, Pisces Horoscope Boys And Girls Names, Meen Rashi, Baby Boy Names, Baby Girl Names

આપણા ભારતવર્ષમાં જ્યોતિષ વિદ્યા નું ઘણું જ મહત્વ છે, જ્યારે ઘરે દીકરી અથવા દીકરાનો જન્મ થાય છે ત્યારે સૌ પ્રથમ તો બ્રાહ્મણ પાસેથી તે દિવસની રાશિ જોવામાં આવે છે જેના દ્વારા તે દીકરી અથવા દીકરાનું નામ રાખવામાં આવે છે.


અહીંયા મીન રાશિ માટે દ,ચ,ઝ,થ પરથી છોકરી તેમજ છોકરા ના નામ (Meen Rashi Name Gujarati) આપેલ છે, જેનાથી તમે દીકરી તેમજ દીકરાનું નામ રાખી શકો છો.


ખાસ નોંધ : આ પોસ્ટમાં કોઈપણ પ્રકારના ફેન્સી નામ દર્શિત કરવામાં આવ્યા નથી જેનું મહેરબાની કરીને ખાસ ધ્યાન રાખવું.


દ,ચ,ઝ,થ પરથી છોકરી અને છોકરા ના નામ 2023 | Names From D,Ch,Z,Th


ભારતીય વિધિ વિધાન અનુસાર મીન રાશિ ના અક્ષરો મુજબ દ, ચ, ઝ, થ પરથી હિન્દૂ ગુજરાતી બાબો અને બેબી નામોની યાદી નીચે અનુક્રમે આપેલી છે. આપે કયુ યોગ્ય નામ પસંદ કર્યું તે અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવતા જજો.

દ પરથી છોકરા ના નામ | Baby Boy Names From D


boy names from d, boy names from d in gujarati, d letter boy names, d letter boy names in gujarati, baby boy names from d, baby boy names from d in gujarati, boy names in gujarati, little boy names from d, meen rashi boy names, meen rashi names in gujarati, gujarati boy na naam, chhokra na naam, d parthi boy names, d akshar parthi boy names, દ પરથી છોકરાના નામ, છોકરાના નામ, દ પરથી છોકરાઓના નામ, મીન રાશિ પરથી છોકરાના નામ
 • દેવલ - Deval
 • દર્પણ - Darpan
 • દર્શક - Darshak
 • દર્શન - Darshan
 • દિગીશ - Digish
 • દર્શિત - Darshit
 • દિપેન - Dipen
 • દિવ્ય - Divy
 • દેવવ્રત - Devvrat
 • દિવ્યાંશુ - Divyanshu
 • દીપ - Deep
 • દીપ્તાંશુ - Diptanshu
 • દિવ્યાંગ - Divyang
 • દેવેન - Deven
 • દિગંત - Digant
 • દિશાંક - Dishank
 • દિવ્યેશ - Divyesh
 • દેવાંશ - Devansh
 • દક્ષેશ - Dkshesh
 • દિપાંકર - Dipankar
 • દેવ - Dev
 • દિક્ષિત - Dikshit
 • દ્રુપદ - Drupad
 • દ્રુમિલ - Drumil


 

દ પરથી છોકરી ના નામ | Baby Girl Names From D


girl names from d, girl names from d in gujarati, d letter girl names, d letter girl names in gujarati, baby girl names from d, baby girl names from d in gujarati, girl names in gujarati, little girl names from d, meen rashi girl names, meen rashi names in gujarati, gujarati girl na naam, chhokri na naam, d parthi girl names, d akshar parthi girl names, દ પરથી છોકરીના નામ, છોકરીના નામ, દ પરથી છોકરીઓના નામ, મીન રાશિ પરથી છોકરીના નામ
 • દિવ્યા - Divya
 • દૈવી - Devi
 • દેવાંગી - Devangi
 • દર્શિની - Darshani
 • દીપ્તા - Dipta
 • દેવિકા - Devika
 • દીપલ - Dipal
 • દૂર્વા - Durva
 • દેવાંશી - Devanshi
 • દેવિના - Devina
 • દીપા - Dipa
 • દેશના - Deshna
 • દક્ષા - Daksha, Daxa
 • દિત્સા - Ditsa
 • દર્પણા - Darpana
 • દ્રષ્ટિ - Drashti
 • દ્રુમા - Drumaચ પરથી છોકરા ના નામ | Baby Boy Names From Ch


boy names from ch, boy names from ch in gujarati, ch letter boy names, ch letter boy names in gujarati, baby boy names from ch, baby boy names from ch in gujarati, boy names in gujarati, little boy names from ch, meen rashi boy names, meen rashi names in gujarati, gujarati boy na naam, chhokra na naam, ch parthi boy names, ch akshar parthi boy names, ચ પરથી છોકરાના નામ, છોકરાના નામ, ચ પરથી છોકરાઓના નામ, મીન રાશિ પરથી છોકરાના નામ
 • ચાણ્કય - Chanakya
 • ચિરાયુ - Chirayu
 • ચિરંજીવ - Chiranjiv
 • ચિદાનંદ - Chidanand
 • ચિરાયુષ - Chirayu
 • ચિરાગ - Chirag
 • ચિન્મય - Chinmay
 • ચૈતન્ય - Chaitany
 • ચિત્રેશ - Chitresh
 • ચિંતન - Chintan
 • ચંદ્રમૌલી - Chandramauli
 • ચિત્રાંગ - Chitrang


 

ચ પરથી છોકરી ના નામ | Baby Girl Names From Ch


girl names from ch, girl names from ch in gujarati, ch letter girl names, ch letter girl names in gujarati, baby girl names from ch, baby girl names from ch in gujarati, girl names in gujarati, little girl names from ch, meen rashi girl names, meen rashi names in gujarati, gujarati girl na naam, chhokri na naam, ch parthi girl names, ch akshar parthi girl names, ચ પરથી છોકરીના નામ, છોકરીના નામ, ચ પરથી છોકરીઓના નામ, મીન રાશિ પરથી છોકરીના નામ
 • ચિત્રા - Chitra
 • ચાંદ - Chand
 • ચારુલ - Charul
 • ચૌલા - Chaula
 • ચાંદની - Chandani
 • ચૈતાલી - Chaitali
 • ચંદ્રિમા - Chandrimaઝ પરથી છોકરા ના નામ | Baby Boy Names From Z


boy names from z, boy names from z in gujarati, z letter boy names, z letter boy names in gujarati, baby boy names from z, baby boy names from z in gujarati, boy names in gujarati, little boy names from z, meen rashi boy names, meen rashi names in gujarati, gujarati boy na naam, chhokra na naam, z parthi boy names, z akshar parthi boy names, ઝ પરથી છોકરાના નામ, છોકરાના નામ, ઝ પરથી છોકરાઓના નામ, મીન રાશિ પરથી છોકરાના નામ
 • ઝંકાર - Zankar
 • ઝંખિત - Zankhit
 • ઝવેર - Zawer
 • ઝલકિત - Zalkit
 • ઝેન - Zenઝ પરથી છોકરી ના નામ | Baby Girl Names From Z


girl names from z, girl names from z in gujarati, z letter girl names, z letter girl names in gujarati, baby girl names from z, baby girl names from z in gujarati, girl names in gujarati, little girl names from z, meen rashi girl names, meen rashi names in gujarati, gujarati girl na naam, chhokri na naam, z parthi girl names, z akshar parthi girl names, ઝ પરથી છોકરીના નામ, છોકરીના નામ, ઝ પરથી છોકરીઓના નામ, મીન રાશિ પરથી છોકરીના નામ
 • ઝલક - Zalak
 • ઝુલા - Zula
 • ઝરણા - Zarana
 • ઝખંના - Zankhana
 • ઝિલમિલ - Zilmil
 • ઝાકળ - Zakalથ પરથી છોકરા ના નામ | Baby Boy Names From Th


boy names from th, boy names from th in gujarati, th letter boy names, th letter boy names in gujarati, baby boy names from th, baby boy names from th in gujarati, boy names in gujarati, little boy names from th, meen rashi boy names, meen rashi names in gujarati, gujarati boy na naam, chhokra na naam, th parthi boy names, th akshar parthi boy names, થ પરથી છોકરાના નામ, છોકરાના નામ, થ પરથી છોકરાઓના નામ, મીન રાશિ પરથી છોકરાના નામ
 • થૈર્ય - Thairya
 • થીવ્યાન  - Thivyan
 • થશાંત  - Thushant
 • થયાન  - Thayanથ પરથી છોકરી ના નામ | Baby Girl Names From Th


girl names from th, girl names from th in gujarati, th letter girl names, th letter girl names in gujarati, baby girl names from th, baby girl names from th in gujarati, girl names in gujarati, little girl names from th, meen rashi girl names, meen rashi names in gujarati, gujarati girl na naam, chhokri na naam, th parthi girl names, th akshar parthi girl names, થ પરથી છોકરીના નામ, છોકરીના નામ, થ પરથી છોકરીઓના નામ, મીન રાશિ પરથી છોકરીના નામ
 • થિરેશા - Thiresha
 • થાનીમા  - Thanima
 • થારા  - Thara
 • થીયા  - Thiya
 • થાનુશ્રી  - Thanushree
 • થમીરા  - Thamiraમીન રાશિ પરથી નામ । Meen Rashi Baby Name


Conclusion


આ પોસ્ટ માં મીન રાશિ ના દ,ચ,ઝ,થ પરથી છોકરીઓ નામ તેમજ છોકરાઓના નામ (Meen Rashi Baby Boy & Baby Girl Names) દર્શાવવામાં આવ્યા છે. તમારા પાસે બીજા કોઈ નામ હોય તો અમને કોમેન્ટમાં જરૂરથી લખજો જેથી કરીને અમે તે નામને અહીંયા ઉમેરી શકીયે. અને હા અહીં આપેલા નામ તમને કેવા લાગ્યા તે પણ કોમેન્ટ માં લખતા જજો. આભાર.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે. અમને Facebook | Instagram | Twitter | Google News પર ફોલો કરો.

10 Comments

Previous Post Next Post