👶🏻 મકર રાશિ (ખ,જ) પરથી બાળક નું નામ | Best Makar Rashi Boy & Girl Name in Gujarati [2024]

મકર રાશિ નામ છોકરી & છોકરા : અહીંયા આપને મકર રાશિ નામ (Makar Rashi Name Gujarati) માં અક્ષર ખ જ પરથી નામ છોકરો અને ખ જ પરથી નામ છોકરી (Kh, J Boy and Girl Name Gujarati) માટેની લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપ આપનો બાબો અથવા બેબી માટે યોગ્ય નામ પસંદ કરી શકો છો.

મકર રાશિ (Makar Rashi) વિશે જાણકારી


રાશિચક્ર : મકર

સંસ્કૃત નામ : મકરરાશિ: નામનો અર્થ : બકરી પ્રકાર : પૃથ્વી મૂળભૂત નકારાત્મક રાશિચક્ર તત્વ : પૃથ્વી નક્ષત્ર : શર્વણ, ઉત્તરાષાદ સ્વામી ગ્રહ : શનિ રાશિચક્રના લક્ષણો : કરકસર, વિચારશીલ, સારી સમજદારી, શક્તિ પ્રેમી, આત્મનિર્ભર, બૌદ્ધિક ભાગ્યશાળી રંગ : કાળો, વાદળી, બ્રાઉન ભાગ્યશાળી દિવસ/વાર : શનિવાર ભાગ્યશાળી રત્ન : નીલમ ભાગ્યશાળી અંક : 4, 8 નામાક્ષર : ખ, જ


{tocify} $title={અનુક્રમણિકા}

મકર રાશિ નામ | Makar Rashi Boy & Girl Name in Gujarati


makar rashi name in gujarati, makar rashi baby name in gujarati, makar rashi boy name in gujarati, makar rashi girl name in gujarati, K J Baby Name, makar rashi name boy gujarati, makar rashi girl name gujarati, k letter boys and girls names, j letter boys names and girls names, makar rashi, baby boy names, kh baby names in gujarati, j baby names in gujarati, મકર રાશિ પરથી નામ, મકર રાશિ ના નામ, મકર રાશિ પરથી બાળકોના નામ, મકર રાશિ પરથી છોકરી ના નામ, મકર રાશિ પરથી છોકરાના નામ, મકર રાશિ નામ, ખ જ પરથી નામ છોકરો, ખ જ પરથી નામ છોકરી

આપણા ભારતવર્ષમાં જ્યોતિષ વિદ્યા નું ઘણું જ મહત્વ છે, જ્યારે ઘરે દીકરી અથવા દીકરાનો જન્મ થાય છે ત્યારે સૌ પ્રથમ તો બ્રાહ્મણ પાસેથી તે દિવસની રાશિ જોવામાં આવે છે જેના દ્વારા તે દીકરી અથવા દીકરાનું નામ રાખવામાં આવે છે.


અહીંયા મકર રાશિ માટે ખ જ પરથી છોકરીઓના નામ (Makar Rashi Girl Name Gujarati) તેમજ છોકરાઓના નામ (Makar Rashi Name Boy Gujarati) આપેલ છે, જેનાથી તમે ગર્લ તેમજ બોયનું નામ રાખી શકો છો.


ખ જ પરથી નામ છોકરો અને છોકરી ના | Baby Name from Kh, J in Gujarati


ભારતીય વિધિ વિધાન અનુસાર મકર રાશિ ના અક્ષરો મુજબ ખ, જ પરથી હિન્દૂ ગુજરાતી બાબો અને બેબી નામ (Makar Rashi Letters in Gujarati) ની યાદી નીચે અનુક્રમે આપેલી છે. આપે કયુ યોગ્ય નામ પસંદ કર્યું તે અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવતા જજો.

ખ પરથી છોકરા ના નામ | Baby Boy Names from Kh in Gujarati


અહીંયા મકર રાશિ નામ છોકરા માં 'ખ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' ની (Kh Name Boy in Gujarati) હિન્દુ લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપના છોકરા માટે ખ પરથી નામ છોકરા ના સુંદર અને યુનિક નામ (Kh Parthi Boy Name) શોધી શકો છો.


boy names from kh, boy names from kh in gujarati, kh letter boy names, kh letter boy names in gujarati, baby boy names from kh, baby boy names from kh in gujarati, boy names in gujarati, little boy names from kh, makar rashi boy names, makar rashi names in gujarati, gujarati boy na naam, chhokra na naam, kh parthi boy names, kh akshar parthi boy names, ખ પરથી છોકરાના નામ, છોકરાના નામ, ખ પરથી છોકરાઓના નામ, મકર રાશિ પરથી છોકરાના નામ, મકર ખ જ પરથી નામ, ખ અને જ પરથી છોકરાના નામ
 • ખ્યાલ - Khyal
 • ખંજન - Khanjan
 • ખુશલ - Khushal
 • ખગેશ - Khagesh
 • ખેલન - Khelan
 • ખુશાલ - Khushalખ પરથી છોકરી ના નામ | Baby Girl Names from Kh in Gujarati


અહીંયા મકર રાશિ નામ છોકરી માં 'ખ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ' ની (Kh Name Girl in Gujarati) હિન્દુ લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપની છોકરી માટે ખ પરથી નામ છોકરી ના સુંદર અને યુનિક નામ (Kh Parthi Girl Name) શોધી શકો છો.

girl names from kh, kh j rashi name girl gujarati, girl names from kh in gujarati, kh letter girl names, kh letter girl names in gujarati, baby girl names from kh, baby girl names from kh in gujarati, girl names in gujarati, little girl names from kh, makar rashi girl names, makar rashi names in gujarati, gujarati girl na naam, chhokri na naam, kh parthi girl names, kh akshar parthi girl names, ખ પરથી છોકરીના નામ, છોકરીના નામ, ખ પરથી છોકરીઓના નામ, મકર રાશિ પરથી છોકરીના નામ
 • ખુશી - Khushi
 • ખ્યાતિ - Khyati
 • ખેવના - Khevana
 • ખુશાલી - Khuhali
 • ખુશ્બૂ - Khushbu
 • ખંજના - Khanjanaજ પરથી છોકરા ના નામ | Baby Boy Names from J in Gujarati


અહીંયા મકર રાશિ નામ છોકરા માં 'જ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' ની (Kh Name Boy in Gujarati) હિન્દુ લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપના છોકરા માટે જ પરથી નામ છોકરા ના સુંદર અને યુનિક નામ (Kh Parthi Boy Name) શોધી શકો છો.

boy names from j, boy names from j in gujarati, j letter boy names, j letter boy names in gujarati, baby boy names from j, baby boy names from j in gujarati, boy names in gujarati, little boy names from j, makar rashi boy names, makar rashi names in gujarati, gujarati boy na naam, chhokra na naam, j parthi boy names, j akshar parthi boy names, જ પરથી છોકરાના નામ, છોકરાના નામ, જ પરથી છોકરાઓના નામ, મકર રાશિ પરથી છોકરાના નામ
 • જગત - Jagat
 • જતીન - Jatin
 • જપન - Japan
 • જલ્પન - Jalpan
 • જશ - Jash
 • જાગૃત - Jagrut
 • જીતેન - Jiten
 • જીનય - Jinay
 • જગન - Jagat
 • જવાહર - Javahar
 • જવલંત - Javlant
 • જિગીશ - Jigish
 • જુગનૂ - Juganu
 • જુગલ - Jugal
 • જૈમિનિ - Jaimini
 • જૈમિલ - Jaimil
 • જૈનમ - Jainam
 • જીત - Jit
 • જન્મેશ - Janmesh
 • જય - Jay
 • જાગેશ - Jagesh
 • જિતેશ - Jitesh
 • જીવન - Jivan
 • જગજિત - Jagjit
 • જૈમિન - Jaimin
 • જાબાલિ - Jabali
 • જીજ્ઞેશ - Jignesh
 • જીનેશ - Jinesh
 • જ્ઞાનેશ - Gnanesh
 • જ્ઞાનેન્દ્ભ - Gnanebhdra
 • જ્ઞાનેશ્વર - Gnaneshwarજ પરથી છોકરી ના નામ | Baby Girl Names from J in Gujarati


અહીંયા મકર રાશિ નામ છોકરી માં 'જ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ' ની (Kh Name Girl in Gujarati) હિન્દુ લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપની છોકરી માટે જ પરથી નામ છોકરી ના સુંદર અને યુનિક નામ (Kh Parthi Girl Name) શોધી શકો છો.

girl names from j, j letter names for girl modern, girl names from j in gujarati, j letter girl names, j letter girl names in gujarati, baby girl names from j, baby girl names from j in gujarati, girl names in gujarati, little girl names from j, makar rashi girl names, makar rashi names in gujarati, gujarati girl na naam, chhokri na naam, j parthi girl names, j akshar parthi girl names, જ પરથી છોકરીના નામ, છોકરીના નામ, જ પરથી છોકરીઓના નામ, મકર રાશિ પરથી છોકરીના નામ, જ પરથી નામ છોકરી હિન્દુ
 • જાનકી - Janaki
 • જલ્પા - Jalpa
 • જસ્મિન - Jasmin
 • જાન્હવી - Jahnvi
 • જિજ્ઞાસા - Jignasha
 • જૂહી - Juhi
 • જયના - Jayana
 • જવાલા - Jwala
 • જાગૃતિ - Jagruti
 • જીગીષા - Jigisha
 • જેતલ - Jetal
 • જોલી - Joli
 • જવનિકા - Javnika
 • જન્નત - Jannat
 • જામિની - Jamini
 • જેનીસ - Jenis
 • જૈમિની - Jaimini
 • જયેષ્ઠા - Jayeshtha
 • જુગમા - Jugama
 • જયોતિ - Joyti
 • જયાણી - Jayani
 • જોષા - Josha
 • જયા - Jayaમકર રાશિ ના નામ । Makar Rashi Gujarati Baby Names 2024


Conclusion

આ પોસ્ટ માં મકર રાશિ ના ખ, જ પરથી નામ છોકરી તેમજ છોકરા ને (Makar Rashi Baby Boy & Baby Girl Names in Gujarati) દર્શાવવામાં આવ્યા છે.

તમારા પાસે બીજા કોઈ મકર ખ જ પરથી નામ (Makar Rashi Gujarati Name) હોય તો અમને કોમેન્ટમાં જરૂરથી લખજો જેથી કરીને અમે તે નામને અહીંયા ઉમેરી શકીયે. અને હા અહીં આપેલા નામ તમને કેવા લાગ્યા તે પણ કોમેન્ટ માં લખતા જજો. આભાર.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે. અમને YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Pinterest પર ફોલો કરો.

16 Comments

Previous Post Next Post