300+ વ પરથી છોકરાના નામ [2024] | 👦🏻 Best Hindu Boy Names from V in Gujarati

વ અક્ષરના નામ boy, વ, v name boy, v name boy gujarati, વ પરથી નામ છોકરાના, છોકરાઓના નામ 2024, v names for boy hindu, v letter names for boy, વૃષભ રાશિ નામ છોકરો, v par thi boy name gujarati, v letter names for boy hindu, ગુજરાતી છોકરાઓના નામ, છોકરાઓના નામ, વ પરથી છોકરાના નામ, Vrushabh Rashi Boy Names, Boy Names, Gujarati Boy Names, Boy Names From V, Boy Names in Gujarati, Boy Names From V in Gujarati, Boy Names From V, Names From V, Gujarati Names From V

Hindu Boy Names from V in Gujarati : આ યુગમાં મા-બાપ તેમના બાળકનું નામ કંઈક અલગ અને અનોખું રાખવા ઇચ્છતા હોય છે એટલા માટે તે આજુબાજુ પૂછવાને બદલે હવે ઈન્ટરનેટ નો સહારો લેતા હોય છે અને વેબસાઈટોની જે-તે લિસ્ટમાંથી પોતાના બાળક માટે ઉત્તમ નામ પસંદ કરતા હોય છે.

આવા મા-બાપ માટે અમે અહીંયા અનોખા અને નવા નામો ની યાદી આપેલી છે, જેમાં અહીંયા 'વૃષભ રાશિ ના અક્ષર વ પરથી છોકરાઓના નામ' (Vrushabh Rashi Name Boy Gujarati) ની યાદી આપની સમક્ષ પ્રદર્શિત કરી છે. આ લિસ્ટમાં આપને વૃષભ રાશિના 'વ' અક્ષર પરથી નામ (Gujarati Names From V) આપવામાં આવ્યા છે.

{tocify} $title={અનુક્રમણિકા}

વ અક્ષર પરથી નામ | Hindu Boy Names from V Gujarati 2024

અહીંયા આપને વૃષભ રાશિ ના 'વ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' (Hindu Boy Names from V Gujarati) ની લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, વ અક્ષરના નામ Boy ના જેમાંથી આપ આપના છોકરા માટે અનોખું નામ (V Parthi Boy Name Gujarati) પસંદ કરી શકો છો.

વ થી શરૂ થતા છોકરાના નામ | Baby Boy Names from V Gujarati

 1. વાગેશ - Vageesh
 2. વાગીશ - Vagish
 3. વામન - Vaaman
 4. વાણી - Vaanee
 5. વારુષ - Vaarush
 6. વાસુ - Vaasu
 7. વાસુદેવ - Vaasudeva
 8. વાસુકી - Vaasuki
 9. વાત્સ્યાયન - Vaatsyaayan
 10. વાયુ - Vaayu
 11. વચન - Vachan
 12. વાચસ્પતિ - Vachaspati
 13. વદીન - Vadin
 14. વદન્યા - Vadanya
 15. વદીષ - Vadish
 16. વાગીન્દ્ર - Vagindra
 17. વાગીશ - Vagish
 18. વાગીશન - Vagishan
 19. વૈભવ - Vaibhav
 20. વૈબુધ - Vaibudh
 21. વૈદ્યનાથ - Vaidyanaath
 22. વૈદેશ - Vaidesh
 23. વિજય - Vijay
 24. વૈજયી - Vaijayi
 25. વૈજીનાથ - Vaijeenath
 26. વૈજનાથ - Vaijnath
 27. વૈખાન - Vaikhan
 28. વૈકુંઠ - Vaikunth
 29. વૈનવીન - Vainavin
 30. વૈરાજ - Vairaj
 31. વૈરાજા - Vairaja
 32. વૈરોચન - Vairochan
 33. વૈશ - Vaish
 34. વૈશાક - Vaisaka
 35. વૈશાખ - Vaisakh
 36. વૈશાંત - Vaishant
 37. વૈષ્ણવ - Vaishnav
 38. વૈશ્વનાર - Vaishvanar
 39. વૈવસ્વત - Vaiwaswat
 40. વજ - Vaj
 41. વજસણી - Vajasani
 42. વજેન્દ્ર - Vajendra
 43. વજેશન - Vajeshan
 44. વજ્રંગ - Vajraang
 45. વજ્રભા - Vajrabha
 46. વજ્રધર - Vajradhar
 47. વજ્રજિત - Vajrajit
 48. વજ્રમણિ - Vajramani
 49. વજ્રનન્ધા - Vajranandha
 50. વજ્રનાથ - Vajranath
 51. વજ્રપતિ - Vajrapathi
 52. વજ્રશ્રી - Vajrashri
 53. વજ્રતિક - Vajratik
 54. વજ્રતુલ્ય - Vajratulya
 55. વજ્રેન્દ્ર - Vajrendra
 56. વજ્રેશ - Vajresh
 57. વજ્રેશ્વર - Vajreswar
 58. વજ્રજિત - Vajrajit
 59. વક્રભુજ - Vakrabhuj
 60. વક્રતુંડ - Vakratund
 61. વક્ષરાજ - Vaksharaj
 62. વકુલ - Vakul
 63. વલાક - Valaak
 64. વાલક - Valak
 65. વલ્લભ - Vallabh
 66. વાલ્મીકિ - Valmiki
 67. વામન - Vaman
 68. વામશી - Vamshi
 69. વનરાજ - Vanraj
 70. વનાદ - Vanad
 71. વનજીત - Vanajit
 72. વંદન - Vandan
 73. વન્હી - Vanhi
 74. વનમાલી - Vanmaalee
 75. વંદેશ - Vandesh
 76. વંદિત - Vandit
 77. વનરાજ - Vanraj
 78. વંશ - Vansh
 79. વંશિલ - Vanshil
 80. વંશ્યા - Vanshya
 81. વરદ - Varad
 82. વરદરાજ - Varadaraaj
 83. વરણા - Varana
 84. વર્ધ - Vardh
 85. વર્ધમ - Vardham
 86. વર્ધમાન - Vardhaman
 87. વર્ધન - Vardhan
 88. વરેન - Varen
 89. વરેન્દ્ર - Varendra
 90. વરેશ - Varesh
 91. વારિદ - Varid
 92. વરીન - Varin
 93. વારિશ - Varish
 94. વર્ષિલ - Varshil
 95. વારીથ - Varisth
 96. વરીયા - Variya
 97. વર્મન - Varman
 98. વર્ષેશ - Varshesh
 99. વર્ષિત - Varshit
 100. વર્તનુ - Vartanu
 101. વરુન - Varun
 102. વરુણ - Varun
 103. વરુણેશ - Varunesh
 104. વરુતા - Varuta
 105. વસંત - Vasant
 106. વસાવા - Vasava
 107. વશીક - Vashiq
 108. વસિષ્ઠ - Vasisht
 109. વસુ - Vasu
 110. વાસુકી - Vasuki
 111. વત્સ - Vatsa
 112. વત્સલ - Vatsal
 113. વત્સાર - Vatsar
 114. વયદેશ - Vaydeesh
 115. વાયુ - Vayu
 116. વાયુનંદ - Vayunand
 117. વેદ - Ved
 118. વેદાંગ - Vedang
 119. વેદાંશ - Vedansh
 120. વેદાંશુ - Vedanshu
 121. વેદાંત - Vedant
 122. વેદાંથ - Vedanth
 123. વેદપ્રકાશ - Vedaprakash
 124. વેદાતિ - Vedati
 125. વેદાત્માન - Vedatman
 126. વેદભૂષણ - Vedbhushan
 127. વેદેશ - Vedesh
 128. વેધિશ - Vedhish
 129. વેદોદય - Vedoday
 130. વેદરાજ - Vedraj
 131. વેદગ્નહ - Vedgnah
 132. વીકશન - Veekshan
 133. વીનોદ - Veenod
 134. વીર - Veer
 135. વીરલ - Veeral
 136. વીરન - Veeran
 137. વીરભદ્ર - Veerbhadra
 138. વીરાજ - Veeraj
 139. વીરેન્દ્ર - Veerender
 140. વીરેશ - Veeresh
 141. વીરજોત - Veerjot
 142. વીરનીશ - Veernish
 143. વીરોત્તમ - Veerottam
 144. વીરુ - Veeru
 145. વેગ - Vegh
 146. વેલરાજ - Velraj
 147. વેન - Ven
 148. વેણી - Veni
 149. વેંકદન - Venkadan
 150. વેંકટેશ - Venkatesh
 151. વેંકી - Venki
 152. વેણુ - Venu
 153. વેદાંત - Veydant
 154. વિયાન - Viaan
 155. વિભાકર - Vibhaakar
 156. વિભાવસુ - Vibhaavasu
 157. વિભાસ - Vibhas
 158. વિભાત - Vibhat
 159. વિભોર - Vibhor
 160. વિભુ - Vibhu
 161. વિભૂત - Vibhut
 162. વિચર - Vichear
 163. વિદર્ભ - Vidarbh
 164. વિદેહ - Videh
 165. વિધેશ - Vidhesh
 166. વિધુ - Vidhu
 167. વિદ્યાદીપ - Vidhyadeep
 168. વિદિપ - Vidip
 169. વિદિપ્ત - Vidipt
 170. વિદિત - Vidit
 171. વિદુર - Vidur
 172. વિદુરાજ - Viduraj
 173. વિદ્વાન - Vidvan
 174. વિદ્વાન્સ - Vidwans
 175. વિદ્યાધર - Vidyadhar
 176. વિદ્યોત - Vidyot
 177. વિદ્યુત - Vidyut
 178. વિઘ્નેશ - Vighnesh
 179. વિગ્નેશ - Vignesh
 180. વિગ્રહ - Vigrah
 181. વિહંગ - Vihang
 182. વિહાન - Vihan
 183. વિહાર - Vihar
 184. વિજયંત - Vijayant
 185. વિજયરાજ - Vijayaraj
 186. વિજયેન્દ્ર - Vijayendra
 187. વિજયેશ - Vijayesh
 188. વિજેશ - Vijesh
 189. વિજેતા - Vijeta
 190. વિજુલ - Vijul
 191. વિકાસ - Vikaas
 192. વિકર્ણન - Vikarnan
 193. વિકટ - Vikat
 194. વિકેન - Viken
 195. વિક્રમ - Vikram
 196. વિક્રમાદિત્ય - Vikramaditya
 197. વિક્રમજીત - Vikramajit
 198. વિક્રાંત - Vikrant
 199. વિકસાર - Viksar
 200. વિકસીત - Viksit
 201. વિકુંઠ - Vikunth
 202. વિલોચન - Vilochan
 203. વિલોક - Vilok
 204. વિલોકન - Vilokan
 205. વિમહત - Vimahat
 206. વિમોચન - Vimochan
 207. વિમુક્તિ - Vimukhti
 208. વિનલ - Vinal
 209. વિનાયક - Vinayak
 210. વિનમ્ર - Vinamr
 211. વિનંદ - Vinand
 212. વિનય - Vinay
 213. વિનેશ - Vineesh
 214. વિનીત - Vineet
 215. વિનેશ - Vinesh
 216. વિનેત્રા - Vinetra
 217. વિનિલ - Vinil
 218. વિનિરાય - Viniray
 219. વિનીશ - Vinish
 220. વિનિત - Vinit
 221. વિનુ - Vinnu
 222. વિનોચન - Vinochan
 223. વિનોજ - Vinoj
 224. વિનોથ - Vinoth
 225. વિનુ - Vinu
 226. વિપન - Vipan
 227. વિપિન - Vipin
 228. વિપેન - Vipen
 229. વિપ્લવ - Viplav
 230. વિપ્ર - Vipra
 231. વિપ્રીત - Vipreet
 232. વિપુલ - Vipul
 233. વિર - Vir
 234. વિરાજ - Viraaj
 235. વિરાટ - Viraat
 236. વિરાજ - Viraj
 237. વિરાજેશ - Virajesh
 238. વિરાંચી - Viranchi
 239. વિરસણા - Virasana
 240. વિરાટ - Virat
 241. વિરેન - Viren
 242. વિરેન્દ્ર - Virender
 243. વિરેશ - Viresh
 244. વિરિંચ - Virinch
 245. વિરોચન - Virochan
 246. વિરુધ - Virudh
 247. વિર્યા - Virya
 248. વિશાખ - Visakh
 249. વિસેથ - Viseth
 250. વિશાલ - Vishaal
 251. વિષાદ - Vishadh
 252. વિશાલ - Vishal
 253. વિશલ્યા - Vishalya
 254. વિશાતન - Vishatan
 255. વિશેષ - Vishesh
 256. વિશિખ - Vishikh
 257. વિષ્ણુ - Vishnu
 258. વિષ્ણુરત - Vishnurat
 259. વિશોધન - Vishodhan
 260. વિશ્રામ - Vishram
 261. વિશ્રુત - Vishrut
 262. વિષ્ટિ - Vishti
 263. વિશ્વ - Vishv
 264. વિશ્વાગ - Vishvag
 265. વિશ્વજિત - Vishvajit
 266. વિશ્વમ - Vishvam
 267. વિશ્વનાથ - Vishwanath
 268. વિશ્વાસ - Vishvas
 269. વિશ્વેશ - Vishvesh
 270. વિશ્વંકર - Vishwankar
 271. વિશિષ્ટ - Visisht
 272. વિસ્કીટ - Viskheet
 273. વિસ્મય - Vismay
 274. વિસ્ના - Visna
 275. વિસ્પંદ - Vispand
 276. વિતાસ્તા - Vitasta
 277. વિઠ્ઠલા - Vithala
 278. વિત્તેશ - Vittesh
 279. વિવાસવન - Vivasvan
 280. વિવશ - Vivash
 281. વિવાત્મા - Vivatma
 282. વિવેક - Vivek
 283. વિવેકાનંદ - Vivekanand
 284. વિવેન - Viven
 285. વ્રજ - Vraj
 286. વ્રજલાલ - Vrajalal
 287. વ્રજનાદાન - Vrajanadan
 288. વ્રજેશ - Vrajesh
 289. વ્રતેશ - Vratesh
 290. વૃસા - Vrisa
 291. વૃષભ - Vrishab
 292. વૃષાંક - Vrishank
 293. વૃષિન - Vrishin
 294. વૃતાંશ - Vritansh
 295. વૃષલ - Vrushal
 296. વૃષિલ - Vrushil
 297. વૃષાંક - Vrushank
 298. વ્યાન - Vyan
 299. વ્યાસ - Vyas
 300. વ્યોમ - Vyom
 301. વ્યોમકેશ - Vyomakesh
 302. વ્યોમેશ - Vyomesh

વ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ | Boy Names from Letter V in Gujarati


આ જુઓ | વૃષભ રાશિ પરથી છોકરાના નામ
આ જુઓ | બ અક્ષર પરથી છોકરાના નામ
આ જુઓ | ઉ અક્ષર પરથી છોકરાના નામ

Conclusion

ઉપરોક્ત યાદીમાં આપને 'વ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' (V Name Boy Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે, વ અક્ષરના નામ Boy ના લિસ્ટમાં આપવામાં આવ્યા નામ માંથી આપના છોકરા (V Se Name Boy) માટે યુનિક નામ પસંદ કરી શકો છો.

ખાસ: ઉપર આપેલા 'V અક્ષરના નામ' (V Name List for Boy) સિવાય જો કોઈ બીજા વ પરથી નામ છોકરાના આપના ધ્યાનમાં હોય તો અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવશો જેથી અમે આપના દ્વારા જણાવેલ સર્વોચ્ચ નામને અમારી આ યાદીમાં ઉમેરી શકીએ.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે તો ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો અમને YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Pinterest પર ફોલો કરો.

6 Comments

Previous Post Next Post