15+ ઢ પરથી છોકરીના નામ [2024] | 👧🏻 Best Hindu Girl Names from Dha in Gujarati

ઢ પરથી નામ girl, ઢ, ઢ પરથી નામ, dha in gujarati, ગુજરાતી છોકરીઓના નામ, છોકરીઓના નામ, ઢ પરથી છોકરીના નામ, Dhan Rashi Girl Names, Girl Names, Gujarati Girl Names, Girl Names From Dha, Girl Names in Gujarati, Girl Names From Dha in Gujarati, Girl Names From Dha, Names From Dha, Gujarati Names From Dha

Hindu Girl Names from Dha in Gujarati : આ યુગમાં મા-બાપ તેમના બાળકનું નામ કંઈક અલગ અને અનોખું રાખવા ઇચ્છતા હોય છે એટલા માટે તે આજુબાજુ પૂછવાને બદલે હવે ઈન્ટરનેટ નો સહારો લેતા હોય છે અને વેબસાઈટોની જે-તે લિસ્ટમાંથી પોતાના બાળક માટે ઉત્તમ નામ પસંદ કરતા હોય છે.

આવા મા-બાપ માટે અમે અહીંયા અનોખા અને નવા નામો ની યાદી આપેલી છે, જેમાં અહીંયા 'ધન રાશિ ના અક્ષર ઢ પરથી છોકરીઓના નામ' (Dhan Rashi Girl Names from Dha Gujarati) ની યાદી આપની સમક્ષ પ્રદર્શિત કરી છે. આ લિસ્ટમાં આપને ધન રાશિના 'ઢ’ અક્ષર પરથી નામ (Gujarati Names from Dha) આપવામાં આવ્યા છે.

{tocify} $title={અનુક્રમણિકા}

ઢ અક્ષર પરથી નામ | Hindu Girl Names from Dha Gujarati 2024

અહીંયા આપને ધન રાશિ ના 'ઢ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ' (Hindu Girl Names from Dha Gujarati) ની લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપ આપની છોકરી માટે અનોખું નામ (Dha Parthi Girl Name Gujarati) પસંદ કરી શકો છો.

ઢ થી શરૂ થતા છોકરીના નામ | Baby Girl Names from Dha Gujarati

 1. ઢક્ષા - Dhaksha
 2. ઢક્ષાયિની - Dhakshayini
 3. ઢલ્યા - Dhalya
 4. ઢનલ - Dhanal
 5. ઢનાન - Dhanan
 6. ઢનવી - Dhanvi
 7. ઢવલ્યા - Dhavalya
 8. ઢીઠી - Dheethi
 9. ઢેકણ - Dhekan
 10. ઢેકાણા - Dhekana
 11. ઢેકાણી - Dhekani
 12. ઢીયાંચકા - Dhianchaka
 13. ઢીન - Dhin
 14. ઢીના - Dhina
 15. ઢિંચક - Dhinchak
 16. ઢુકા - Dhuka
 17. ઢુકાંશી - Dhukanshi

ઢ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ | Girl Names from Letter Dha in Gujaratiઆ જુઓ | ધન રાશિ પરથી છોકરીના નામ
આ જુઓ | ભ અક્ષર પરથી છોકરીના નામ
આ જુઓ | ધ અક્ષર પરથી છોકરીના નામ
આ જુઓ | ફ અક્ષર પરથી છોકરીના નામ

Conclusion

ઉપરોક્ત યાદીમાં આપને 'ઢ પરથી છોકરીના નામ' (Dha Girl Names in Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે, ઢ પરથી નામ Girl ની લિસ્ટમાં આપવામાં આવ્યા નામ માંથી આપની છોકરી (Dha in Gujarati) માટે યુનિક નામ પસંદ કરી શકો છો.

ખાસ: ઉપર આપેલા 'Dha અક્ષરના નામ' (Dha Letters Name Gujarati) સિવાય જો કોઈ બીજા નામ આપના ધ્યાનમાં હોય તો અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવશો જેથી અમે આપના દ્વારા જણાવેલ સર્વોચ્ચ નામને અમારી આ યાદીમાં ઉમેરી શકીએ.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે તો ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો અમને YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Pinterest પર ફોલો કરો.

Post a Comment

Previous Post Next Post