👶🏻 કન્યા રાશિ (પ,ઠ,ણ) પરથી બાળકોના નામ | Best Kanya Rashi Boy & Girl Names in Gujarati (2024)

કન્યા રાશિ (Kanya Rashi) વિશે જાણકારી


રાશિચક્ર : કન્યા

સંસ્કૃત નામ : કન્યા: નામનો અર્થ : કુંવારી કન્યા પ્રકાર : પૃથ્વી-ચંચળ-નકારાત્મક રાશિચક્ર તત્વ : પૃથ્વી નક્ષત્ર : ઉત્તરાફાલ્ગુની સ્વામી ગ્રહ : બુધ રાશિચક્રના લક્ષણો : બુદ્ધિશાળી, વિશ્લેષક, ઉત્કૃષ્ટ ભાગ્યશાળી રંગ : લીલો, નારંગી, પીળો, સફેદ ભાગ્યશાળી દિવસ/વાર : બુધવાર ભાગ્યશાળી રત્ન : નીલમણિ ભાગ્યશાળી અંક : 5 નામાક્ષર : પ,ઠ,ણ


{tocify} $title={અનુક્રમણિકા}

કન્યા રાશિ પરથી નામ | Kanya Rashi Baby Boy & Baby Girl Names in Gujarati


kanya rashi names, kanya rashi baby names, kanya rashi boy names in gujarati, kanya rashi girl names, baby names form p in gujarati, baby names from th in gujarati, baby names from n in gujarati, Baby Names, Virgo Horoscope Boys And Girls Names, Kanya Rashi Na Naam, Virgo Zodiac Name, kanya rashi, baby boy names, baby girl names, કન્યા રાશિ પરથી નામ, કન્યા રાશિ ના નામ, કન્યા રાશિ પરથી બાળકોના નામ, કન્યા રાશિ પરથી છોકરી ના નામ, કન્યા રાશિ પરથી છોકરાના નામ, કન્યા રાશિ નામ

આપણા ભારતવર્ષમાં જ્યોતિષ વિદ્યાનું ઘણું જ મહત્વ છે, જ્યારે ઘરે દીકરી અથવા દીકરાનો જન્મ થાય છે ત્યારે સૌ પ્રથમ તો બ્રાહ્મણ પાસેથી તે દિવસની રાશિ જોવામાં આવે છે જેના દ્વારા તે દીકરી અથવા દીકરાનું નામ રાખવામાં આવે છે.


અહીંયાં કન્યા રાશિ માટે પ,ઠ,ણ પરથી છોકરી તેમજ છોકરાઓના નામ (Kanya Rashi Name Gujarati) આપેલા છે, જેનાથી તમે દીકરી તેમજ દીકરાનું નામ રાખી શકો છો.


ખાસ નોંધ : આ પોસ્ટમાં કોઈપણ પ્રકારના ફેન્સી નામો દર્શિત કરવામાં આવ્યા નથી જેનું મહેરબાની કરીને ખાસ ધ્યાન રાખવું.


પ,ઠ,ણ પરથી છોકરીના અને છોકરાના નામ 2024 | Baby Names From P,Th,N in Gujarati


ભારતીય વિધિ વિધાન અનુસાર કન્યા રાશિ ના અક્ષરો મુજબ પ,ઠ,ણ પરથી હિન્દૂ ગુજરાતી બાબો અને બેબી નામોની યાદી નીચે અનુક્રમે આપેલી છે. આપે કયુ યોગ્ય નામ પસંદ કર્યું તે અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવતા જજો.

પ પરથી છોકરાના નામ | Baby Boy Names From P in Gujarati


boy names from p, boy names from p in gujarati, p letter boy names, p letter boy names in gujarati, baby boy names from p, baby boy names from p in gujarati, boy names in gujarati, little boy names from p, kanya rashi boy names, kanya rashi names in gujarati, gujarati boy na naam, chhokra na naam, p parthi boy names, p akshar parthi boy names, પ પરથી છોકરાના નામ, છોકરાના નામ, પ પરથી છોકરાઓના નામ, કન્યા રાશિ પરથી છોકરાના નામ

 • પુલકિત - Pulkit
 • પિયુષ - Piyuh
 • પતંજલિ - Patanjali
 • પરમ - Param
 • પથિક - Pathik
 • પરાશર - Parashar
 • પરીમલ - Parimal
 • પ્રેમલ - Premal
 • પારસ - Paras
 • પલાશ - Plash
 • પ્રેમ - Prem
 • પરંતપ - Prantap
 • પદમજ - Padmaj
 • પરિતોષ - Paritosh
 • પ્રશાંત - Prashant
 • પર્જન્ય - Parjany
 • પવૅ - Parv
 • પ્રભાત - Prabhat
 • પલ્લવ - Pallav
 • પરાગ - Parag
 • પ્રથિત - Prathit
 • પવન - Pavan
 • પ્રિયાંશુ - Priyanshu
 • પ્રબોધ - Prabodh
 • પાર્થ - Parth
 • પિંકલ - Pinkal
 • પ્રિયમ - Priyam
 • પ્રાજંલ - Prajal
 • પુલિન - Pulin
 • પ્રેરિત - Prerit
 • પિનાક - Pinak
 • પાવન - Pavan
 • પ્રતુલ - Pratul
 • પૂષન - Pushan
 • પરીક્ષિત - Parikshit
 • પ્રિયાંક - Priyank
 • પ્રથમ - Pratham
 • પરાત્પર - Pratpar
 • પૂજન - Pujan
 • પ્રીતિશ - Pritish
 • પૂજીલ - Pujil
 • પુર્ણેશ - Purnesh
 • પ્રનીલ - Pranil
 • પૃથક - Pruthak
 • પ્રભાવ - Prabhav
 • પ્રણિત - Pranit
 • પ્રતિત - Pratit

 

પ પરથી છોકરીના નામ | Baby Girl Names From P in Gujarati


girl names from p, girl names from p in gujarati, p letter girl names, p letter girl names in gujarati, baby girl names from p, baby girl names from p in gujarati, girl names in gujarati, little girl names from p, kanya rashi girl names, kanya rashi names in gujarati, gujarati girl na naam, chhokri na naam, p parthi girl names, p akshar parthi girl names, પ પરથી છોકરીના નામ, છોકરીના નામ, પ પરથી છોકરીઓના નામ, કન્યા રાશિ પરથી છોકરીના નામ

 • પન્ના - Panna
 • પ્રેક્ષા - Prekha
 • પર્ણા - Parna
 • પવિત્રા - Pavitra
 • પદમજા - Padamaja
 • પ્રભૂતા - Prabhuta
 • પૃથી - Pruthi
 • પરેશા - Pareha
 • પરા - Para
 • પલક - Palak
 • પાર્થવી - Parthavi
 • પાવની - Pavani
 • પ્રકૃતિ - Prakruti
 • પુણ્યા - Punya
 • પારિજાત - Parijat
 • પંકિત - Pankti
 • પૃથ્વી - Pruthvi
 • પ્રભા - Prabha
 • પુષ્ટિ - Pushthi
 • પરાગી - Paragi
 • પીયૂષા - Piyusha
 • પાર્ષતી - Parshti
 • પૂર્ણા - Purna
 • પ્રાર્થના - Prathana
 • પૌલોમી - Paulomi
 • પુશાઇ - Pushai
 • પૂર્વા - Purva
 • પૂર્વજા - Purvaja
 • પૌર્વી - Paurvi
 • પૃથિકા - Pruthika
 • પોયણી - Pochani
 • પ્રચેતા - Pracheta
 • પ્રભૂતિ - Prabhti
 • પ્રકીર્તિ - Prakirti
 • પ્રતીતિ - Pratiti
 • પથ્યા - Pathya
 • પ્રસન્ના - Praanna
 • પરિંદા - Parinda
 • પ્રથમા - Prathama
 • પ્રાચી - Prachi
 • પ્રાર્થી - Prarthi
 • પ્રાંજલી - Pranjali
 • પ્રેરણા - Prerna
 • પલક - Palak


ઠ પરથી છોકરાના નામ | Baby Boy Names From Th in Gujarati


boy names from th, boy names from th in gujarati, th letter boy names, th letter boy names in gujarati, baby boy names from th, baby boy names from th in gujarati, boy names in gujarati, little boy names from th, kanya rashi boy names, kanya rashi names in gujarati, gujarati boy na naam, chhokra na naam, th parthi boy names, th akshar parthi boy names, ઠ પરથી છોકરાના નામ, છોકરાના નામ, ઠ પરથી છોકરાઓના નામ, કન્યા રાશિ પરથી છોકરાના નામ

 • ઠાકુર -Thakur
 • ઠાકોર - Thakor
 • ઠુમ્મર - Thummar


ઠ પરથી છોકરીના નામ | Baby Girl Names From Th in Gujarati


girl names from th, girl names from th in gujarati, th letter girl names, th letter girl names in gujarati, baby girl names from th, baby girl names from th in gujarati, girl names in gujarati, little girl names from th, kanya rashi girl names, kanya rashi names in gujarati, gujarati girl na naam, chhokri na naam, th parthi girl names, th akshar parthi girl names, ઠ પરથી છોકરીના નામ, છોકરીના નામ, ઠ પરથી છોકરીઓના નામ, કન્યા રાશિ પરથી છોકરીના નામ

 • ઠુમરી - Thumari
 • ઠનિષ્ઠા - Thanishtha
 • ઠહેરા - Thahera


ણ પરથી છોકરાના નામ | Baby Boy Names From N in Gujarati


boy names from n, boy names from n in gujarati, n letter boy names, n letter boy names in gujarati, baby boy names from n, baby boy names from n in gujarati, boy names in gujarati, little boy names from n, kanya rashi boy names, kanya rashi names in gujarati, gujarati boy na naam, chhokra na naam, n parthi boy names, n akshar parthi boy names, ણ પરથી છોકરાના નામ, છોકરાના નામ, ણ પરથી છોકરાઓના નામ, કન્યા રાશિ પરથી છોકરાના નામ
 • ણીત - Nitણ પરથી છોકરીના નામ | Baby Girl Names From N in Gujarati


girl names from n, girl names from n in gujarati, n letter girl names, n letter girl names in gujarati, baby girl names from n, baby girl names from n in gujarati, girl names in gujarati, little girl names from n, kanya rashi girl names, kanya rashi names in gujarati, gujarati girl na naam, chhokri na naam, n parthi girl names, n akshar parthi girl names, ણ પરથી છોકરીના નામ, છોકરીના નામ, ણ પરથી છોકરીઓના નામ, કન્યા રાશિ પરથી છોકરીના નામ
 • ણીવા - Nivaકન્યા રાશિના નામ । Kanya Rashi Gujarati Baby Names 2024Conclusion

આ પોસ્ટ માં કન્યા રાશિ ના પ,ઠ,ણ પરથી છોકરીઓ નામ તેમજ છોકરાઓના નામ (Kanya Rashi Baby Boy & Baby Girl Name in Gujarati) દર્શાવવામાં આવ્યા છે. તમારા પાસે બીજા કોઈ નામ હોય તો અમને કોમેન્ટમાં જરૂરથી લખજો જેથી કરીને અમે તે નામને અહીંયા ઉમેરી શકીયે. અને હા અહીં આપેલા નામ તમને કેવા લાગ્યા તે પણ કોમેન્ટ માં લખતા જજો. આભાર.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે. અમને YouTube Facebook | Instagram | Twitter પર ફોલો કરો.

13 Comments

Previous Post Next Post