25+ ઝ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ | 👦🏻 Best Boy Names From Z in Gujarati

ગુજરાતી છોકરાઓના નામ, છોકરાઓના નામ, ઝ પરથી છોકરાના નામ, Meen Rashi Boy Names, Boy Names, Gujarati Boy Names, Boy Names From Z, Boy Names in Gujarati, Boy Names From Z in Gujarati, Boy Names From Z, Names From Z, Gujarati Names From Z

આ યુગમાં મા-બાપ તેમના બાળકનું નામ કંઈક અલગ અને અનોખું રાખવા ઇચ્છતા હોય છે એટલા માટે તે આજુબાજુ પૂછવાને બદલે હવે ઈન્ટરનેટ નો સહારો લેતા હોય છે અને વેબસાઈટોની જે-તે લિસ્ટમાંથી પોતાના બાળક માટે ઉત્તમ નામ પસંદ કરતા હોય છે. આવા મા-બાપ માટે અમે અહીંયા અનોખા અને નવા નામો ની યાદી આપેલી છે, જેમાં અહીંયા 'મીન રાશિ ના અક્ષર ઝ પરથી છોકરાઓના નામ' (Meen Rashi Boy Names From Z) ની યાદી આપની સમક્ષ પ્રદર્શિત કરી છે. આ લિસ્ટમાં આપને મીન રાશિના 'ઝ' અક્ષર પરથી નામ (Names From Z) આપવામાં આવ્યા છે.

ઝ અક્ષર પરથી નામ | Boy Names From Z 2023

અહીંયા આપને મીન રાશિ ના 'ઝ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' (Hindu Boy Names From Z) ની યાદી આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપ આપના છોકરા માટે અનોખું નામ (Gujarati Boy Names) પસંદ કરી શકો છો.

ઝ પરથી છોકરાના નામ | Baby Boy Names From Z

 • ઝહીન - Zahin
 • ઝૈદેન - Zaiden
 • ઝૈયાન - Zaiyaan
 • ઝલકિત - Zalkit
 • ઝમરક્ત - Zamrakta
 • ઝનક - Zanak
 • ઝંકાર - Zankar
 • ઝંખિત - Zankhit
 • ઝંકૃત - Zankrut
 • ઝંતરવા - Zantarava
 • ઝરન - Zarann
 • ઝરમીન - Zarmin
 • ઝરવીન - Zarveen
 • ઝેવિયન - Zavian
 • ઝવેર - Zawer
 • ઝેહાન - Zehaan
 • ઝેન - Zen
 • ઝેશાન - Zeshan
 • ઝેવેશ - Zevesh
 • ઝેયર - Zeyar
 • ઝીબનાથ - Zibnath
 • ઝીતીન - Zitin
 • ઝોલા - Zola
 • ઝોશીલ - Zoshil
 • ઝ્રવાસ્ય - Zravasya
 • ઝ્રિમત - Zrimat
 • ઝુમેર - Zumer

ઝ અક્ષર પરથી છોકરાના નામઆ જુઓ | મીન રાશિ પરથી છોકરાના નામ
આ જુઓ | દ અક્ષર પરથી છોકરાના નામ
આ જુઓ | ચ અક્ષર પરથી છોકરાના નામ
આ જુઓ | થ અક્ષર પરથી છોકરાના નામ

Conclusion

ઉપરોક્ત યાદીમાં આપને 'ઝ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' (Boy Names in Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે, લિસ્ટમાં આપવામાં આવ્યા નામ માંથી આપના છોકરા (Baby Boy) માટે યુનિક નામ પસંદ કરી શકો છો.

ખાસ: ઉપર આપેલા 'Z અક્ષરના નામ' (Z Letters Names) સિવાય જો કોઈ બીજા નામ આપના ધ્યાનમાં હોય તો અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવશો જેથી અમે આપના દ્વારા જણાવેલ સર્વોચ્ચ નામને અમારી આ યાદીમાં ઉમેરી શકીએ.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે તો ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો અમને Facebook । Instagram । Twitter । YouTube । Pinterest પર ફોલો કરો.

Post a Comment

Previous Post Next Post