25+ ઝ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ (2024) | 👦🏻 Best Boy Names from Z in Gujarati

ઝ પરથી નામ બાબો, ઝ, ઝ પરથી નામ, ઝ પરથી નામ છોકરાના, ઝ પરથી છોકરાઓના નામ, a to z name, a to z names list boy, ઝ પરથી નામ છોકરી, z names for boys, ગુજરાતી છોકરાઓના નામ, છોકરાઓના નામ, ઝ પરથી છોકરાના નામ, Meen Rashi Boy Names, Boy Names, Gujarati Boy Names, Boy Names From Z, Boy Names in Gujarati, Boy Names From Z in Gujarati, Boy Names From Z, Names From Z, Gujarati Names From Z

Boy Names from Z in Gujarati : આ યુગમાં મા-બાપ તેમના બાળકનું નામ કંઈક અલગ અને અનોખું રાખવા ઇચ્છતા હોય છે એટલા માટે તે આજુબાજુ પૂછવાને બદલે હવે ઈન્ટરનેટ નો સહારો લેતા હોય છે અને વેબસાઈટોની જે-તે લિસ્ટમાંથી પોતાના બાળક માટે ઉત્તમ નામ પસંદ કરતા હોય છે.

આવા મા-બાપ માટે અમે અહીંયા અનોખા અને નવા નામો ની યાદી આપેલી છે, જેમાં અહીંયા 'મીન રાશિ ના અક્ષર ઝ પરથી છોકરાઓના નામ' (Meen Rashi Boy Names from Z Gujarati) ની યાદી આપની સમક્ષ પ્રદર્શિત કરી છે. આ લિસ્ટમાં આપને મીન રાશિના 'ઝ' અક્ષર પરથી નામ (Gujarati Names From Z) આપવામાં આવ્યા છે.

{tocify} $title={અનુક્રમણિકા}

ઝ અક્ષર પરથી નામ | Boy Names from Z Gujarati 2024

અહીંયા આપને મીન રાશિ ના 'ઝ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' (Hindu Boy Names from Z Gujarati) ની લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, ઝ પરથી નામ બાબો જેમાંથી આપ આપના છોકરા માટે અનોખું નામ (Z Parthi Boy Name Gujarati) પસંદ કરી શકો છો.

ઝ પરથી છોકરાના નામ | Baby Boy Names from Z in Gujarati

 1. ઝહીન - Zahin
 2. ઝૈદેન - Zaiden
 3. ઝૈયાન - Zaiyaan
 4. ઝલકિત - Zalkit
 5. ઝમરક્ત - Zamrakta
 6. ઝનક - Zanak
 7. ઝંકાર - Zankar
 8. ઝંખિત - Zankhit
 9. ઝંકૃત - Zankrut
 10. ઝંતરવા - Zantarava
 11. ઝરન - Zarann
 12. ઝરમીન - Zarmin
 13. ઝરવીન - Zarveen
 14. ઝેવિયન - Zavian
 15. ઝવેર - Zawer
 16. ઝેહાન - Zehaan
 17. ઝેન - Zen
 18. ઝેશાન - Zeshan
 19. ઝેવેશ - Zevesh
 20. ઝેયર - Zeyar
 21. ઝીબનાથ - Zibnath
 22. ઝીતીન - Zitin
 23. ઝોલા - Zola
 24. ઝોશીલ - Zoshil
 25. ઝ્રવાસ્ય - Zravasya
 26. ઝ્રિમત - Zrimat
 27. ઝુમેર - Zumer

ઝ અક્ષર પરથી છોકરાના નામ | Boy Names from Letter Z in Gujaratiઆ જુઓ | મીન રાશિ પરથી છોકરાના નામ
આ જુઓ | દ અક્ષર પરથી છોકરાના નામ
આ જુઓ | ચ અક્ષર પરથી છોકરાના નામ
આ જુઓ | થ અક્ષર પરથી છોકરાના નામ

Conclusion

ઉપરોક્ત હિન્દુ બાળકોના નામ ની યાદીમાં આપને 'ઝ પરથી છોકરાના નામ' (Boy Names in Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે, ઝ પરથી નામ છોકરાના લિસ્ટમાં આપવામાં આવ્યા નામ માંથી આપના છોકરા (Z Name Boy) માટે યુનિક નામ પસંદ કરી શકો છો.

ખાસ: ઉપર આપેલા 'Z અક્ષરના નામ' (Z Letter Names for Boy Hindu) સિવાય જો કોઈ બીજા નામ આપના ધ્યાનમાં હોય તો અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવશો જેથી અમે આપના દ્વારા જણાવેલ સર્વોચ્ચ નામને અમારી આ યાદીમાં ઉમેરી શકીએ.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે તો ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો અમને YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Pinterest પર ફોલો કરો.

Post a Comment

Previous Post Next Post