35+ ખ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ (2024) | 👦🏻 Best Boy Names from Kh in Gujarati

ખ પરથી નામ બોય હિન્દુ, kh name list boy, ખ રાશિ નામ, ખ જ name boy hindu, kh name list boy gujarati, ખ પરથી નામ છોકરો, ખ નામ છોકરો, ખ પરથી નામ, ખ જ પરથી નામ છોકરો, makar rashi name boy gujarati, ગુજરાતી છોકરાઓના નામ, છોકરાઓના નામ, ખ પરથી છોકરાના નામ, Makar Rashi Boy Names, Boy Names, Gujarati Boy Names, Boy Names From Kh, Boy Names in Gujarati, Boy Names From Kh in Gujarati, Boy Names From Kh, Names From Kh, Gujarati Names From Kh

Boy Names from Kh in Gujarati : આ યુગમાં મા-બાપ તેમના બાળકનું નામ કંઈક અલગ અને અનોખું રાખવા ઇચ્છતા હોય છે એટલા માટે તે આજુબાજુ પૂછવાને બદલે હવે ઈન્ટરનેટ નો સહારો લેતા હોય છે અને વેબસાઈટોની જે-તે લિસ્ટમાંથી પોતાના બાળક માટે ઉત્તમ નામ પસંદ કરતા હોય છે.

આવા મા-બાપ માટે અમે અહીંયા અનોખા અને નવા નામો ની યાદી આપેલી છે, જેમાં અહીંયા 'મકર રાશિ ના અક્ષર ખ પરથી છોકરાઓના નામ' (Makar Rashi Boy Names from Kh Gujarati) ની યાદી આપની સમક્ષ પ્રદર્શિત કરી છે. આ લિસ્ટમાં આપને મકર રાશિના 'ખ' અક્ષર પરથી નામ (Gujarati Names from Kh) આપવામાં આવ્યા છે.

{tocify} $title={અનુક્રમણિકા}

ખ અક્ષર પરથી નામ | Boy Names from Kh Gujarati 2024

અહીંયા આપને મકર રાશિ ના 'ખ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' (Hindu Boy Names from Kh Gujarati) ની લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, ખ પરથી નામ બોય હિન્દુ ના જેમાંથી આપ આપના છોકરા માટે અનોખું નામ (Kh Parthi Boy Name Gujarati) પસંદ કરી શકો છો.

ખ પરથી છોકરાના નામ | Baby Boy Names from Kh in Gujarati

 1. ખગેન્દ્ર - Khagendra
 2. ખગેશ - Khagesh
 3. ખૈરી - Khairy
 4. ખાજિત - Khajit
 5. ખાલિદ - Khalid
 6. ખનક - Khanak
 7. ખાનજન - Khanjan
 8. ખારાંશુ - Kharanshu
 9. ખાતવીક - Khatvik
 10. ખાવંદ - Khavand
 11. ખાવિશ - Khavish
 12. ખેલન - Khelan
 13. ખેમચંદ - Khemchand
 14. ખેમપ્રકાશ - Khemprakash
 15. ખેંગાર - Khengar
 16. ખેનિલ - Khenil
 17. ખેવંશ - Khevansh
 18. ખિલન - Khilan
 19. ખીલવ - Khilav
 20. ખિલેશ - Khilesh
 21. ખીમજી - Khimji
 22. ખીમરાજ - Khimraj
 23. ખીરજ - Khiraj
 24. ખીશાંત - Khishant
 25. ખીયાં - Khiyan
 26. ખોસલ - Khosal
 27. ખુનીશ - Khunish
 28. ખુરશીદ - Khurshid
 29. ખુશ - Khush
 30. ખુશાલ - Khushal
 31. ખુશાન્શ - Khushansh
 32. ખુશાંત - Khushant
 33. ખુશબીર - Khushbir
 34. ખુશિલ - Khushil
 35. ખુશમિત - Khushmit
 36. ખુશવંત - Khushwant
 37. ખુસ્મિત - Khusmit
 38. ખ્યાલ - Khyal

ખ અક્ષર પરથી છોકરાના નામ | Boy Names from Letter Kh in Gujaratiઆ જુઓ | મકર રાશિ પરથી છોકરાના નામ
આ જુઓ | જ અક્ષર પરથી છોકરાના નામ

Conclusion

ઉપરોક્ત યાદીમાં આપને 'ખ પરથી છોકરાના નામ' (Kh Boy Names in Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે, ખ રાશિ નામ ના લિસ્ટમાં આપવામાં આવ્યા નામ માંથી આપના છોકરા (Kh Name List Boy Gujarati) માટે યુનિક નામ પસંદ કરી શકો છો.

ખાસ: ઉપર આપેલા 'Kh અક્ષરના નામ' (Kh Letters Name Gujarati) સિવાય જો કોઈ બીજા નામ આપના ધ્યાનમાં હોય તો અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવશો જેથી અમે આપના દ્વારા જણાવેલ સર્વોચ્ચ નામને અમારી આ યાદીમાં ઉમેરી શકીએ.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે તો ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો અમને YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Pinterest પર ફોલો કરો.

1 Comments

Previous Post Next Post