30+ ત્ર અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ (2024) | 👦🏻 Best Boy Names from Tra in Gujarati

ત્ર, tra in gujarati, tra name, ત્ર પરથી શબ્દ, ગુજરાતી છોકરાઓના નામ, છોકરાઓના નામ, ત્ર પરથી છોકરાના નામ, Tula Rashi Boy Names, Boy Names, Gujarati Boy Names, Boy Names From Tra, Boy Names in Gujarati, Boy Names From Tra in Gujarati, Boy Names From Tra, Names From Tra, Gujarati Names From Tra

Boy Names from Tra in Gujarati : આ યુગમાં મા-બાપ તેમના બાળકનું નામ કંઈક અલગ અને અનોખું રાખવા ઇચ્છતા હોય છે એટલા માટે તે આજુબાજુ પૂછવાને બદલે હવે ઈન્ટરનેટ નો સહારો લેતા હોય છે અને વેબસાઈટોની જે-તે લિસ્ટમાંથી પોતાના બાળક માટે ઉત્તમ નામ પસંદ કરતા હોય છે.

આવા મા-બાપ માટે અમે અહીંયા અનોખા અને નવા નામો ની યાદી આપેલી છે, જેમાં અહીંયા 'તુલા રાશિ ના અક્ષર ત્ર પરથી છોકરાઓના નામ' (Tula Rashi Boy Names from Tra Gujarati) ની યાદી આપની સમક્ષ પ્રદર્શિત કરી છે. આ લિસ્ટમાં આપને તુલા રાશિના 'ત્ર' અક્ષર પરથી નામ (Gujarati Names from Tra) આપવામાં આવ્યા છે.

{tocify} $title={અનુક્રમણિકા}

ત્ર અક્ષર પરથી નામ | Boy Names from Tra Gujarati 2024

અહીંયા આપને તુલા રાશિ ના 'ત્ર અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' (Hindu Boy Names from Tra Gujarati) ની લિસ્ટ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપ આપના છોકરા માટે અનોખું નામ (Tra Parthi Boy Name Gujarati) પસંદ કરી શકો છો.

ત્ર પરથી છોકરાના નામ | Baby Boy Names from Tra in Gujarati

 1. ત્રંબક - Trambak
 2. ત્રાનન - Tranan
 3. ત્રયમ્બક - Trayambak
 4. ત્રિભુવન - Tribhuvan
 5. ત્રિદેવ - Tridev
 6. ત્રિધામન - Tridhaman
 7. ત્રિદિબ - Tridib
 8. ત્રિદિશ - Tridish
 9. ત્રિદિવા - Tridiva
 10. ત્રિગુણ - Trigun
 11. ત્રિજ્ઞા - Trigya
 12. ત્રિજલ - Trijal
 13. ત્રિકમ - Trikam
 14. ત્રિકેતુ - Triketu
 15. ત્રિક્ષાય - Trikshay
 16. ત્રિલક્ષ - Trilaksh
 17. ત્રિલોચન - Trilochan
 18. ત્રિલોક - Trilok
 19. ત્રિલોકનાથ - Trilokanath
 20. ત્રિલોકચંદ - Trilokchand
 21. ત્રિમાન - Trimaan
 22. ત્રિમન - Triman
 23. ત્રિમૂર્તિ - Trimurti
 24. ત્રિનભ - Trinabh
 25. ત્રિનાથ - Trinath
 26. ત્રિનેય - Trinay
 27. ત્રિનયન - Trinayan
 28. ત્રિનેશ - Trinesh
 29. ત્રિપર્ણ - Triparn
 30. ત્રિશા - Trisha
 31. ત્રિશન - Trishan
 32. ત્રિશર - Trishar
 33. ત્રિશુલ - Trishul
 34. ત્રિયોગ - Triyog

ત્ર અક્ષર પરથી છોકરાના નામ | Boy Names from Letter Tra in Gujaratiઆ જુઓ | તુલા રાશિ પરથી છોકરાના નામ
આ જુઓ | ર અક્ષર પરથી છોકરાના નામ
આ જુઓ | ત અક્ષર પરથી છોકરાના નામ

Conclusion

ઉપરોક્ત યાદીમાં આપને 'ત્ર પરથી છોકરાના નામ' (Tra Boy Names in Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે, લિસ્ટમાં આપવામાં આવ્યા નામ માંથી આપના છોકરા (Tra in Gujarati) માટે યુનિક નામ પસંદ કરી શકો છો.

ખાસ: ઉપર આપેલા 'Tra અક્ષરના નામ' (Tra Letters Name Gujarati) સિવાય જો કોઈ બીજા નામ આપના ધ્યાનમાં હોય તો અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવશો જેથી અમે આપના દ્વારા જણાવેલ સર્વોચ્ચ નામને અમારી આ યાદીમાં ઉમેરી શકીએ.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે તો ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો અમને YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Pinterest પર ફોલો કરો.

Post a Comment

Previous Post Next Post