ધન રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ | Dhan Rashi Girl Names in Gujarati

ધન રાશિ નામ, ધન રાશિ પરથી છોકરીઓના નામ, Dhan Rashi Names, Dhan Rashi Girl Names, Girl Names, Dhan Rashi Names in Gujarati, Girl Names in Gujarati, Girl Names From Bh, Girl Names From Dh, Girl Names From F, Girl Names From Dha

હાલના યુગમાં માતા-પિતા તેમના બાળકનું નામ કંઈક યુનિક રાખવા ઇચ્છતા હોય છે એટલા માટે તે ઈન્ટરનેટ નો સહારો લેતા હોય છે અને તે લિસ્ટમાંથી પોતાના બાળક માટે સર્વોચ્ચ નામ પસંદ કરતા હોય છે. આવા માતા-પિતા માટે અમે અહીંયા અનોખા અને નવા નામો ની યાદી આપેલી છે, જેમાં અહીંયા ધન રાશિ (ભ,ધ,ફ,ઢ) પરથી છોકરીઓના નામ (Dhan Rashi Girl Names) ની યાદી આપની સમક્ષ રજુ કરી છે. જેમાં ધન રાશિના ભ,ધ,ફ,ઢ અક્ષર પરથી નામ (Dhan Rashi Names) આપવામાં આવ્યા છે, રાશિના અક્ષરો પ્રમાણે નામ અનુક્રમે નીચે આપ્યા છે.

ભ પરથી નામ | Names From Bh in Gujarati

અહીંયા આપને ધન રાશિ ના ભ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ (Baby Girl Names From Bh) ની યાદી આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપ આપના છોકરી માટે અનોખું નામ (Baby Girl Names) પસંદ કરી શકો છો.

ભ પરથી છોકરીઓના નામ | Girl Names From Bh

ભ પરથી નામ, ભ પરથી છોકરીઓના નામ, Names From Bh, Baby Girl Names From Bh, Girl Names From Bh, Girl Names in Gujarati, Dhan Rashi Girl Names
 • ભારતી - Bhaarati
 • ભદ્રા - Bhadra
 • ભદ્રુષા - Bhadrusha
 • ભગીતા - Bhagita
 • ભગવંતી - Bhagwanti
 • ભગવતી - Bhagwati
 • ભાગ્ય - Bhagya
 • ભાગ્યશ્રી - Bhagyashree
 • ભૈરવી - Bhairavi
 • ભજના - Bhajna
 • ભક્તિ - Bhakti
 • ભલ્લી - Bhalli
 • ભામિની - Bhamini
 • ભાનુજા - Bhanuja
 • ભાનુમતી - Bhanumati
 • ભાનુની - Bhanuni
 • ભાનુપ્રિયા - Bhanupriya
 • ભાનવી - Bhanvi
 • ભારદવી - Bhardhavi
 • ભાર્ગવી - Bhargavi
 • ભારવી - Bharvi
 • ભાષા - Bhasha
 • ભાશ્વિકા - Bhashvika
 • ભાશ્વિની - Bhashwini
 • ભૌમી - Bhaumi
 • ભાવના - Bhavana
 • ભવાની - Bhavani
 • ભવાન્યા - Bhavanya
 • ભાવી - Bhavi
 • ભાવિકા - Bhavika
 • ભાવિકી - Bhaviki
 • ભાવિની - BHavini
 • ભાવિષા - Bhavisha
 • ભાવિતા - Bhavita
 • ભાવુક્ત - Bhavukta
 • ભવ્ય - Bhavya
 • ભવ્યદા - Bhavyada
 • ભીમા - Bheema
 • ભીમાંશી - Bhimanshi
 • ભીરવી - Bhiravi
 • ભૂમિજા - Bhoomija
 • ભૂદેવી - Bhudevi
 • ભૂમિ - Bhumi
 • ભુમિકા - Bhumika
 • ભૂપાલી - Bhupali
 • ભુવૈનીકા - Bhuvainika
 • ભુવના - Bhuvana
 • ભુવનિકા - Bhuvanika
 • ભુવિકા - Bhuvikaધ પરથી નામ | Names From Dh in Gujarati

અહીંયા આપને ધન રાશિ ના ધ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ (Baby Girl Names From Dh) ની યાદી આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપ આપના છોકરી માટે અનોખું નામ (Baby Girl Names) પસંદ કરી શકો છો.

ધ પરથી છોકરીઓના નામ | Girl Names From Dh

ધ પરથી નામ, ધ પરથી છોકરીઓના નામ, Names From Dh, Baby Girl Names From Dh, Girl Names From Dh, Girl Names in Gujarati, Dhan Rashi Girl Names
 • ધારા - Dhaara
 • ધારહી - Dhaarahi
 • ધરણી - Dhaarani
 • ધાશિની - Dhaashini
 • ધાત્રી - Dhaatri
 • ધયાશ્રી - Dhaayashree
 • ધેનુકા - Dhaenuka
 • ધૈર્ય - Dhairyya
 • ધૈશાની - Dhaishani
 • ધૈવત - Dhaivat
 • ધકસૈની - Dhaksaini
 • ધકસણા - Dhaksana
 • ધક્ષા - Dhaksha
 • ધક્ષાયિની - Dhakshaayini
 • ધક્ષા - Dhakshana
 • દક્ષાનાશ્રી - Dhakshanasri
 • ધક્ષન્યા - Dhakshanya
 • ધક્ષતા - Dhakshata
 • ધક્ષાય - Dhakshaya
 • ધક્ષેઠા - Dhakshetha
 • ધક્ષી - Dhakshi
 • ધક્ષિતા - Dhakshita
 • ધક્ષિકા - Dhaksika
 • ધક્ષિણા - Dhaksina
 • ધમિની - Dhamini
 • ધમીરા - Dhamira
 • ધના - Dhana
 • ધનાજા - Dhanaja
 • ધનલક્ષ્મી - Dhanalakshmi
 • ધનમ - Dhanam
 • ધનંજિની - Dhananjini
 • ધનપ્રિયા - Dhanapriya
 • ધનશા - Dhanasha
 • ધનશ્રી - Dhanashri
 • ધનસ્વી - Dhanasvi
 • ધનવથી - Dhanavathi
 • ધનેશા - Dhanesha
 • ધનેશી - Dhaneshi
 • ધાનિકા - Dhanika
 • ધનીશા - Dhanisha
 • ધનિષ્ઠા - Dhanishta
 • ધનિયા - Dhaniya
 • ધનિયાશ્રી - Dhaniyasri
 • ધનક્ષિણી - Dhankshini
 • ધનલક્ષ્મી - Dhanlaxmi
 • ધનમયાય - Dhanmayaa
 • ધનમીયા - Dhanmiya
 • ધન્વ - Dhannv
 • ધનોમિકા - Dhanomika
 • ધનસી - Dhansee
 • ધંશિયા - Dhanshiya
 • ધનસુવી - Dhansuvi
 • ધનુ - Dhanu
 • ધનુષા - Dhanuasha
 • ધનુજા - Dhanuja
 • ધનુષી - Dhanushi
 • ધનુષિકા - Dhanushika
 • ધનુષિયા - Dhanushiya
 • ધનુષ્કા - Dhanushka
 • ધનુષ્ના - Dhanushna
 • ધનુષ્ટા - Dhanushta
 • ધનુષ્યા - Dhanushya
 • ધનુવર્ષ - Dhanuvarsha
 • ધનુક્સના - Dhanuxna
 • ધનવંતી - Dhanvanti
 • ધનવી - Dhanvi
 • ધનવિકા - Dhanvika
 • ધન્યા - Dhanya
 • ધન્યતા - Dhanyata
 • ધન્યવી - Dhanyavi
 • ધનયુગ - Dhanyuga
 • ધારા - Dhara
 • ધારહસી - Dharahasi
 • ધરણા - Dharana
 • ધરનાઈ - Dharanai
 • ધરણી - Dharani
 • ધરણીગા - Dharaniga
 • ધારણિકા - Dharanika
 • ધરણીપ્રિયા - Dharanipriya
 • ધારણ્ય - Dharanya
 • ધારાશિની - Dharashini
 • ધરસુતા - Dharasutha
 • ધરતી - Dharati
 • ધારવીરા - Dharavira
 • ધારિકા - Dharika
 • ધારિણી - Dharini
 • ધારીસણા - Dharisana
 • ધરતી - Dharithri
 • ધરિત્રી - Dharitri
 • ધારિયા - Dhariya
 • ધારકાયા - Dharkaya
 • ધર્મજા - Dharmaja
 • ધર્મવતી - Dharmavati
 • ધર્મવ્રત - Dharmavratha
 • ધર્મિકા - Dharmika
 • ધર્મિલા - Dharmila
 • ધર્મિણી - Dharmini
 • ધર્મિષ્ઠા - Dharmishtha
 • ધર્મજા - Dharmja
 • ધરણા - Dharna
 • ધરનેકા - Dharneka
 • ધરણી - Dharni
 • ધરનીથા - Dharnitha
 • ધરસાની - Dharsany
 • ધારશા - Dharsha
 • ધારણા - Dharshana
 • ધર્માણી - Dharshani
 • ધારશી - Dharshi
 • ધારશીહા - Dharshiha
 • ધારિકા - Dharshika
 • ધારિણા - Dharshina
 • ધારિણી - Dharshini
 • ધર્મિનિકા - Dharshinika
 • ધર્ષિતા - Dharshita
 • ધર્શિતા - Dharshitha
 • ધારશ્ની - Dharshni
 • ધર્શ્વાના - Dharshwana
 • ધરસિથ - Dharsith
 • ધરતી - Dharti
 • ધરુમિકા - Dharumika
 • ધરુણા - Dharuna
 • ધરુની - Dharuni
 • ધારણિકા - Dharunika
 • ધારુની - Dharuny
 • ધારુષિકા - Dharushika
 • ધાર્યા - Dharya
 • ધશિકા - Dhashika
 • ધસ્મેથા - Dhasmetha
 • ધાત્રી - Dhatri
 • ધવાની - Dhavaani
 • ધવલા - Dhavalaa
 • ધવલ્યા - Dhavalya
 • ધવનંતી - Dhavananthi
 • ધવનિતા - Dhavanitha
 • ધવપ્રિયા - Dhavapriya
 • ધાવશ્રી - Dhavashri
 • ધાવીશી - Dhavishi
 • ધ્વની - Dhavni
 • ધ્યાના - Dhayana
 • ધાયણી - Dhayani
 • ધ્યાનિકા - Dhayanika
 • ધીયા - Dhea
 • ધીક્ષા - Dheeksha
 • ધીક્ષીત - Dheekshit
 • ધીપા - Dheepa
 • ધીપથા - Dheeptha
 • ધીપથી - Dheepthi
 • ધીરા - Dheera
 • ધીરથા - Dheertha
 • ધેતી - Dheeti
 • ધેત્યા - Dheetya
 • ધેનુ - Dhenu
 • ધેનુકા - Dhenuka
 • ધેનુષા - Dhenusha
 • ધેશિતા - Dheshita
 • ધેવ્યા - Dhevya
 • ધેયાંશી - Dheyanshi
 • ધેરીયા - Dheyria
 • ધેલાણી - Dhilani
 • ધીમહી - Dhimahi
 • ધીનેશા - Dhinesha
 • ધનુષ્ય - Dhinushya
 • ધિરણ્ય - Dhiranya
 • ધિસણા - Dhishana
 • ધીશાની - Dhishani
 • ધીથા - Dhitha
 • ધીથી - Dhithi
 • ધતી - Dhiti
 • ધિત્યા - Dhitya
 • ધિવીજા - Dhivija
 • ધિવિયા - Dhiviya
 • ધિવ્યા - Dhivya
 • ધીયા - Dhiya
 • ધિયાની - Dhiyaani
 • ધિયાણા - Dhiyana
 • ધ્યાનશી - Dhiyanshi
 • ધિયાશ્રી - Dhiyashri
 • ધનશ્રી - Dhnashri
 • ધૂશિની - Dhooshini
 • ધ્રાણીયા - Dhraniya
 • ધ્રાસિકા - Dhrasika
 • ધૃધા - Dhridha
 • ધૃષ્ટિકા - Dhrishtika
 • ધૃતિ - Dhriti
 • ધૃવલી - Dhrivali
 • ધ્રિયા - Dhriya
 • ધ્રુમ - Dhrum
 • ધ્રુમલ - Dhrumal
 • ધ્રુમી - Dhrumi
 • ધ્રુષા - Dhrusha
 • ધ્રુષ્મા - Dhrushma
 • ધ્રુતિ - Dhruti
 • ધ્રુવ - Dhruva
 • ધ્રુવાંગી - Dhruvangi
 • ધ્રુવી - Dhruvi
 • ધ્રુવિક - Dhruvik
 • ધ્રુવિકા - Dhruvika
 • ધ્રુવિતા - Dhruvita
 • ધુહિતા - Dhuhita
 • ધૂન - Dhun
 • ધુની - Dhuni
 • ધુરિતા - Dhurita
 • ધૂર્મિકા - Dhurmika
 • ધુર્વિકા - Dhurvika
 • ધુષિતા - Dhushita
 • ધુતી - Dhuti
 • ધ્વની - Dhvani
 • ધ્વીજા - Dhvija
 • ધ્વિતિ - Dhviti
 • ધ્યાના - Dhyana
 • ધ્યેયા - Dhyeyaફ પરથી નામ | Names From F in Gujarati

અહીંયા આપને ધન રાશિ ના ફ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ (Baby Girl Names From F) ની યાદી આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપ આપના છોકરી માટે અનોખું નામ (Baby Girl Names) પસંદ કરી શકો છો.

ફ પરથી છોકરીઓના નામ | Girl Names From F

ફ પરથી નામ, ફ પરથી છોકરીઓના નામ, Names From F, Baby Girl Names From F, Girl Names From F, Girl Names in Gujarati, Dhan Rashi Girl Names
 • ફાતીના - Faatina
 • ફૈઝા - Faiza
 • ફલક - Falak
 • ફાલ્ગુ - Falgu
 • ફાલ્ગુની - Falguni
 • ફલોની - Faloni
 • ફલ્વી - Falvi
 • ફરીદા - Fareeda
 • ફરિહા - Fareeha
 • ફરિયા - Faria
 • ફરિશ્તા - Farishta
 • ફઝીલા - Fazeela
 • ફેની - Fenny
 • ફેરલ - Feral
 • ફિલોમિના - Filomina
 • ફિરોઝા - Firoza
 • ફિરયલ - Firyal
 • ફોલોની - Foloni
 • ફૂલવતી - Foolwati
 • ફોરા - Fora
 • ફોરમ - Foram
 • ફ્રેની - Freny
 • ફ્રીયા - Freya
 • ફ્રેયલ - Freyal
 • ફુલકી - Fulki
 • ફુલન - Fullan
 • ફુલારા - Fullara
 • ફુલતાશી - Fultashi
 • ફુલવા - Fulvaઢ પરથી નામ | Names From Dha in Gujarati

અહીંયા આપને ધન રાશિ ના ઢ અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ (Baby Girl Names From Dha) ની યાદી આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપ આપના છોકરી માટે અનોખું નામ (Baby Girl Names) પસંદ કરી શકો છો.

ઢ પરથી છોકરીઓના નામ | Girl Names From Dha

ઢ પરથી નામ, ઢ પરથી છોકરીઓના નામ, Names From Dha, Baby Girl Names From Dha, Girl Names From Dha, Girl Names in Gujarati, Dhan Rashi Girl Names
 • ઢક્ષા - Dhaksha
 • ઢક્ષાયિની - Dhakshayini
 • ઢલ્યા - Dhalya
 • ઢનલ - Dhanal
 • ઢનાન - Dhanan
 • ઢનવી - Dhanvi
 • ઢવલ્યા - Dhavalya
 • ઢીઠી - Dheethi
 • ઢેકણ - Dhekan
 • ઢેકાણા - Dhekana
 • ઢેકાણી - Dhekani
 • ઢીયાંચકા - Dhianchaka
 • ઢીન - Dhin
 • ઢીના - Dhina
 • ઢિંચક - Dhinchak
 • ઢુકા - Dhuka
 • ઢુકાંશી - Dhukanshiઆ જુઓ | ધન રાશિ ના નામ
આ જુઓ | ભ પરથી બાળકોના નામ
આ જુઓ | ધ પરથી બાળકોના નામ
આ જુઓ | ફ પરથી બાળકોના નામ
આ જુઓ | ઢ પરથી બાળકોના નામ

મહત્વપૂર્ણ : શું તમારે તમારા બાળકના નામની સંપૂર્ણ માહિતી જાણવી છે, જેમકે નામના અર્થો, જ્યોતિષ, ભાગ્યશાળી વસ્તુઓ, અંકશાસ્ત્રીય, વ્યક્તિત્વ, સ્વભાવ, લક્ષણો, લાક્ષણિકતાઓ, શારીરિક દેખાવ, વ્યવસાય, સ્વાસ્થ્ય, નબળાઈઓ, પસંદગીઓ, નામનું વિજ્ઞાન, પારિવારિક જીવન, શિક્ષણ, કારકિર્દી, નાણાકીય, શોખ, જીવનશૈલી, વર્તમાન તેમજ ભવિષ્ય.


Conclusion

ઉપરોક્ત યાદીમાં આપને ધન રાશિ ના અક્ષર ભ, ધ, ફ, ઢ પરથી છોકરીઓના નામ (Dhan Rashi Girl Names) આપવામાં આવ્યા છે, લિસ્ટમાં આપવામાં આવ્યા નામ માંથી આપના છોકરી (Baby Girl) માટે યુનિક નામ પસંદ કરી શકો છો.

ખાસ: ઉપર આપેલા ધન રાશિ ના Bh,Dh,F,Dha અક્ષરોના નામ (Dhanu Rashi Baby Names) સિવાય જો કોઈ બીજા નામ આપના ધ્યાનમાં હોય તો અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવશો જેથી અમે આપના દ્વારા જણાવેલ સુંદર નામને આ યાદીમાં ઉમેરી શકીએ.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે તો ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો અમને Facebook । Instagram । Twitter । YouTube । Pinterest પર ફોલો કરો.

Post a Comment

Previous Post Next Post