મકર રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ | Makar Rashi Boy Names in Gujarati

મકર રાશિ નામ, મકર રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ, Makar Rashi Names, Makar Rashi Boy Names, Boy Names, Makar Rashi Names in Gujarati, Boy Names in Gujarati, Boy Names From Bh, Boy Names From Kh, Names From J

હાલના યુગમાં માતા-પિતા તેમના બાળકનું નામ કંઈક યુનિક રાખવા ઇચ્છતા હોય છે એટલા માટે તે ઈન્ટરનેટ નો સહારો લેતા હોય છે અને તે લિસ્ટમાંથી પોતાના બાળક માટે સર્વોચ્ચ નામ પસંદ કરતા હોય છે. આવા માતા-પિતા માટે અમે અહીંયા અનોખા અને નવા નામો ની યાદી આપેલી છે, જેમાં અહીંયા મકર રાશિ (ખ,જ) પરથી છોકરાઓના નામ (Makar Rashi Boy Names) ની યાદી આપની સમક્ષ રજુ કરી છે. જેમાં મકર રાશિના ખ,જ અક્ષર પરથી નામ (Makar Rashi Names) આપવામાં આવ્યા છે, રાશિના અક્ષરો પ્રમાણે નામ અનુક્રમે નીચે આપ્યા છે.

ખ પરથી નામ | Names From Kh in Gujarati

અહીંયા આપને મકર રાશિ ના ખ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ (Baby Boy Names From Kh) ની યાદી આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપ આપના છોકરા માટે અનોખું નામ (Baby Boy Names) પસંદ કરી શકો છો.

ખ પરથી છોકરાઓના નામ | Boy Names From Kh

ખ પરથી નામ, ખ પરથી છોકરાના નામ, Names From Kh, Baby Boy Names From Kh, Boy Names From Kh, Boy Names in Gujarati, Makar Rashi Boy Names
 • ખગેન્દ્ર - Khagendra
 • ખગેશ - Khagesh
 • ખૈરી - Khairy
 • ખાજિત - Khajit
 • ખાલિદ - Khalid
 • ખનક - Khanak
 • ખાનજન - Khanjan
 • ખારાંશુ - Kharanshu
 • ખાતવીક - Khatvik
 • ખાવંદ - Khavand
 • ખાવિશ - Khavish
 • ખેલન - Khelan
 • ખેમચંદ - Khemchand
 • ખેમપ્રકાશ - Khemprakash
 • ખેંગાર - Khengar
 • ખેનિલ - Khenil
 • ખેવંશ - Khevansh
 • ખિલન - Khilan
 • ખીલવ - Khilav
 • ખિલેશ - Khilesh
 • ખીમજી - Khimji
 • ખીમરાજ - Khimraj
 • ખીરજ - Khiraj
 • ખીશાંત - Khishant
 • ખીયાં - Khiyan
 • ખોસલ - Khosal
 • ખુનીશ - Khunish
 • ખુરશીદ - Khurshid
 • ખુશ - Khush
 • ખુશાલ - Khushal
 • ખુશાન્શ - Khushansh
 • ખુશાંત - Khushant
 • ખુશબીર - Khushbir
 • ખુશિલ - Khushil
 • ખુશમિત - Khushmit
 • ખુશવંત - Khushwant
 • ખુસ્મિત - Khusmit
 • ખ્યાલ - Khyalજ પરથી નામ | Names From J in Gujarati

અહીંયા આપને મકર રાશિ ના જ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ (Baby Boy Names From J) ની યાદી આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આપ આપના છોકરા માટે અનોખું નામ (Baby Boy Names) પસંદ કરી શકો છો.

જ પરથી છોકરાઓના નામ | Boy Names From J

જ પરથી નામ, જ પરથી છોકરાના નામ, Names From J, Baby Boy Names From J, Boy Names From J, Boy Names in Gujarati, Makar Rashi Boy Names
 • જબીર - Jaabir
 • જય - Jaai
 • જયજીત - Jaaijit
 • જબાલી - Jabali
 • જબર - Jabar
 • જાધવ - Jadhav
 • જગ - Jag
 • જગચંદ્ર - Jagachandra
 • જગદબંધુ - Jagadbandu
 • જગદેવ - Jagadev
 • જગધીધ - Jagadhidh
 • જગધીશ - Jagadhish
 • જગદીપ - Jagadip
 • જગજીત - Jagajeet
 • જગન - Jagan
 • જગનાથન - Jaganathan
 • જગન્મય - Jaganmay
 • જગન્નાથ - Jagannath
 • જગત - Jagat
 • જગતેશ - Jagatheesh
 • જગતકિશોર - Jagatkishor
 • જગતપાલ - Jagatpal
 • જગતપ્રભુ - Jagatprabhu
 • જગતપ્રકાશ - Jagatprakash
 • જગતવીર - Jagatveer
 • જગદીશ - Jagdish
 • જગેશ - Jagesh
 • જગીશ - Jagish
 • જગજીવન - Jagjeevan
 • જગજીત - Jagjit
 • જગમોહન - Jagmohan
 • જાગ્રત - Jagrat
 • જાગ્રવ - Jagrav
 • જાગૃત - Jagrut
 • જય - Jai
 • જયચંદ - Jaichand
 • જયદયાલ - Jaidayal
 • જયદેવ - Jaidev
 • જયગોપાલ - Jaigopal
 • જયકિશન - Jaikishan
 • જયકૃષ્ણ - Jaikrishna
 • જૈમન - Jaiman
 • જૈમિલ - Jaimil
 • જૈમિન - Jaimin
 • જૈમિની - Jaimini
 • જૈમિષ - Jaimish
 • જૈનમ - Jainam
 • જૈનારાયણ - Jainarayan
 • જૈનિલ - Jainil
 • જૈનિત - Jainit
 • જયપાલ - Jaipal
 • જયપ્રકાશ - Jaiprakash
 • જયરાજ - Jairaj
 • જયરામ - Jairam
 • જેસલ - Jaisal
 • જયશંકર - Jaishankar
 • જયસુખ - Jaisukh
 • જૈતિક - Jaitik
 • જૈત્રા - Jaitra
 • જયવલ - Jaival
 • જયવંત - Jaivant
 • જયવર્ધન - Jaivardhan
 • જયવીર - Jaiveer
 • જક્ષ - Jaksh
 • જલાદ - Jalad
 • જલભૂષણ - Jalbhushan
 • જલદેવ - Jaldev
 • જલધર - Jaldhar
 • જલેન્દ્ર - Jalendra
 • જલેશ - Jalesh
 • જાલિન્દ્ર - Jalindra
 • જલ્પન - Jalpan
 • જાંબવન - Jambavan
 • જનક - Janak
 • જાનકીભૂષણ - Janakibhushan
 • જાનકીદાસ - Janakidas
 • જાનકીનાથ - Janakinath
 • જાનકીરામન - Janakiraman
 • જનમ - Janam
 • જનપતિ - Janapati
 • જનાર્દન - Janardan
 • જાનવ - Janav
 • જાનબાજ - Janbaaj
 • જનીશ - Janeesh
 • જનેન્દ્ર - Janendra
 • જનેશ - Janesh
 • જાનિક - Janik
 • જેનીશ - Janish
 • જેનિત - Janit
 • જનજીત - Janjeet
 • જંકેશ - Jankesh
 • જાનકીનાથ - Jankinath
 • જન્મેશ - Janmesh
 • જન્નાનિશ - Jannanish
 • જનપાલ - Janpal
 • જનપ્રીત - Janpreet
 • જાનુજ - Januj
 • જપાક - Japak
 • જપન - Japan
 • જપેન્દ્ર - Japendra
 • જપેશ - Japesh
 • જપ્તેશ - Japtesh
 • જેસલ - Jasal
 • જસમીત - Jasamit
 • જસપાલ - Jasapal
 • જશ - Jash
 • જશીથ - Jashith
 • જશુન - Jashun
 • જશવન - Jashvan
 • જસજીત - Jasjit
 • જસકરણ - Jaskaran
 • જસમેર - Jasmer
 • જસપ્રેમ - Jasprem
 • જસરાજ - Jasraj
 • જસ્તેજ - Jastej
 • જસવીર - Jasveer
 • જસવિન્દર - Jasvinder
 • જસવિન - Jaswin
 • જાતક - Jatak
 • જતન - Jatan
 • જતીન - Jatin
 • જવાહર - Javahar
 • જવાન - Javan
 • જાવેદ - Javed
 • જવેશ - Javesh
 • જવલંત - Javlant
 • જય - Jay
 • જયચંદ - Jayachand
 • જયદ - Jayad
 • જયદીપ - Jayadeep
 • જયદેવ - Jayadev
 • જયાદિત્ય - Jayaditya
 • જયકૃષ્ણ - Jayakrishan
 • જયકુમાર - Jayakumar
 • જયાન - Jayan
 • જયંશ - Jayansh
 • જયંત - Jayant
 • જયરાજ - Jayaraj
 • જયકિશન - Jaykishan
 • જયસુખ - Jaysukh
 • જાઝિમ - Jazim
 • જીત - Jeet
 • જેનીશ - Jenish
 • જેવિક - Jevik
 • જીયાન - Jeyan
 • જીગર - Jigar
 • જીગીશ - Jigish
 • જીજ્ઞેશ - Jignesh
 • જીજ્ઞાશ - Jigyansh
 • જીલેશ - Jilesh
 • જીમેશ - Jimesh
 • જીમુતા - Jimuta
 • જીના - Jina
 • જીનાદથ - Jinadath
 • જીનદેવ - Jinadev
 • જીનય - Jinay
 • જીનેશ - Jinesh
 • જિષ્ણુ - Jishnu
 • જીત - Jit
 • જીતન - Jitan
 • જીતાર્થ - Jitarth
 • જીતેન - Jiten
 • જિતેન્દ્ર - Jitendra
 • જીતેશ - Jitesh
 • જીતુ - Jitu
 • જીવા - Jiva
 • જીવલ - Jival
 • જીવલ - Jival
 • જીવન - Jivan
 • જીવેશ - Jivesh
 • જીવિતેશ - Jivitesh
 • જીવરાજ - Jivraj
 • જોગેશ - Jogesh
 • જોગીન્દ્ર - Jogindra
 • જોષિત - Joshit
 • જોયલ - Joyal
 • જુબિન - Jubin
 • જુગલ - Jugal
 • જુગનુ - Juganu
 • જુહિત - Juhit
 • જ્યેષ્ઠા - Jyestha
 • જ્યોત - Jyot
 • જ્યોતિક - Jyotik
 • જ્યોતીન્દ્ર - Jyotindra
 • જ્યોતિરંજન - Jyotiranjan
 • જ્યોતિર્ધર - Jyotirdharઆ જુઓ | મકર રાશિ ના નામ
આ જુઓ | ખ પરથી બાળકોના નામ
આ જુઓ | જ પરથી બાળકોના નામ

મહત્વપૂર્ણ : શું તમારે તમારા બાળકના નામની સંપૂર્ણ માહિતી જાણવી છે, જેમકે નામના અર્થો, જ્યોતિષ, ભાગ્યશાળી વસ્તુઓ, અંકશાસ્ત્રીય, વ્યક્તિત્વ, સ્વભાવ, લક્ષણો, લાક્ષણિકતાઓ, શારીરિક દેખાવ, વ્યવસાય, સ્વાસ્થ્ય, નબળાઈઓ, પસંદગીઓ, નામનું વિજ્ઞાન, પારિવારિક જીવન, શિક્ષણ, કારકિર્દી, નાણાકીય, શોખ, જીવનશૈલી, વર્તમાન તેમજ ભવિષ્ય.


Conclusion

ઉપરોક્ત યાદીમાં આપને મકર રાશિ ના અક્ષર ખ, જ પરથી છોકરાઓના નામ (Makar Rashi Boy Names) આપવામાં આવ્યા છે, લિસ્ટમાં આપવામાં આવ્યા નામ માંથી આપના છોકરા (Baby Boy) માટે યુનિક નામ પસંદ કરી શકો છો.

ખાસ: ઉપર આપેલા મકર રાશિ ના Kh,J અક્ષરોના નામ (Makar Rashi Baby Names) સિવાય જો કોઈ બીજા નામ આપના ધ્યાનમાં હોય તો અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવશો જેથી અમે આપના દ્વારા જણાવેલ સુંદર નામને આ યાદીમાં ઉમેરી શકીએ.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે તો ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો અમને Facebook । Instagram । Twitter । YouTube । Pinterest પર ફોલો કરો.

Post a Comment

Previous Post Next Post