👦 કુંભ રાશિ પરથી છોકરાના નામ (ગ,સ,શ,ષ) | New Kumbh Rashi Boy Names in Gujarati [2024]

કુંભ રાશિ નામ, કુંભ રાશિ પરથી છોકરાઓના નામ, Kumbh Rashi Names, Kumbh Rashi Boy Names, Boy Names, Kumbh Rashi Names in Gujarati, Boy Names in Gujarati, Boy Names From G, Names From Sh, Boy Names From S, Names From Sha

Kumbh Rashi Boy Names Gujarati : હાલના યુગમાં માતા-પિતા તેમના બાળકનું નામ કંઈક યુનિક રાખવા ઇચ્છતા હોય છે એટલા માટે તે ઈન્ટરનેટ નો સહારો લેતા હોય છે અને તે લિસ્ટમાંથી પોતાના બાળક માટે સર્વોચ્ચ નામ પસંદ કરતા હોય છે.

આવા માતા-પિતા માટે અમે અહીંયા અનોખા અને નવા નામો ની યાદી આપેલી છે, જેમાં અહીંયા કુંભ રાશિ (ગ,શ,સ,ષ) પરથી છોકરાઓના નામ (Kumbh Rashi Name Boy Gujarati) ની યાદી આપની સમક્ષ રજુ કરી છે. જેમાં કુંભ રાશિના ગ, સ, શ, ષ અક્ષર પરથી નામ (Kumbh Rashi Latest Name Boy Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે, કુંભ રાશિ અક્ષર પ્રમાણે નામ અનુક્રમે નીચે આપ્યા છે.

{tocify} $title={અનુક્રમણિકા}

ગ પરથી નામ | Boy Names Starting with G in Gujarati

અહીંયા આપને કુંભ રાશિ નામ માં 'ગ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' (Baby Boy Name from G in Gujarati) ની યાદી આપવામાં આવી છે, કુંભ રાશિ નામ બોય જેમાંથી આપ આપના છોકરા માટે અનોખું નામ (G Par Thi Name Boy Gujarati) પસંદ કરી શકો છો.

ગ પરથી છોકરાઓના નામ | Boy Names from G Gujarati

ગ પરથી નામ, ગ પરથી છોકરાના નામ, Names From G, Baby Boy Names From G, Boy Names From G, Boy Names in Gujarati, Kumbh Rashi Boy Names
 • ગાદીન - Gadin
 • ગાદીવા - Gadiva
 • ગગન - Gagan
 • ગગનદીપ - Gagandeep
 • ગગનેશ - Gagnesh
 • ગહન - Gahan
 • ગજાધર - Gajaadhar
 • ગજાનન - Gajanan
 • ગજાનંદ - Gajanand
 • ગજદંત - Gajdant
 • ગજેન્દ્ર - Gajendra
 • ગજકરણ - Gajkaran
 • ગજપતિ - Gajpati
 • ગજરૂપ - Gajrup
 • ગજવદન - Gajvadan
 • ગંભીર - Gambheer
 • ગણક - Ganak
 • ગણપતિ - Ganapati
 • ગણરાજ - Ganaraj
 • ગણવ - Ganav
 • ગાંધા - Gandhaa
 • ગંધમ - Gandham
 • ગાંધાર - Gandhar
 • ગંધરાજ - Gandharaj
 • ગાંધર્વ - Gandharv
 • ગાંધી - Gandhi
 • ગાંધીક - Gandhik
 • ગાંદીરા - Gandira
 • ગાંદીવા - Gandiva
 • ગણેહ - Ganeh
 • ગણેન્દ્ર - Ganendra
 • ગણેશન - Ganesan
 • ગંગાધર - Gangadhar
 • ગંગાધરન - Gangadharan
 • ગંગાદત્ત - Gangadutt
 • ગંગેશ - Gangesh
 • ગંગાશા - Gangesha
 • ગંગોલ - Gangol
 • ગણીશા - Ganisha
 • ગણિત - Ganit
 • ગંજન - Ganjan
 • ગણનાથ - Gannaath
 • ગણપત - Ganpat
 • ગન્તવ્ય - Gantavya
 • ગર્ગ - Garg
 • ગરીમાન - Gariman
 • ગર્જન - Garjan
 • ગરુડ - Garuda
 • ગર્વ - Garv
 • ગર્વિશ - Garvish
 • ગરવીત - Garvit
 • ગતીક - Gatik
 • ગૌર - Gaur
 • ગૌરબ - Gaurab
 • ગૌરલ - Gaural
 • ગૌરાંગ - Gaurang
 • ગૌરાંશ - Gauransh
 • ગૌરવ - Gaurav
 • ગૌરેશ - Gauresh
 • ગૌરીક - Gaurik
 • ગૌરીકાંત - Gaurikant
 • ગૌરીનંદન - Gaurinandan
 • ગૌરીનાથ - Gaurinath
 • ગૌરીશ - Gaurish
 • ગૌરીશંકર - Gaurishankar
 • ગૌરીસુતા - Gaurisuta
 • ગૌશિક - Gaushik
 • ગૌતમ - Gautam
 • ગૌતવ - Gautav
 • ગવરા - Gavara
 • ગાવસ્કર - Gavaskar
 • ગાવેશન - Gaveshan
 • ગાવિષ્ટ - Gavisht
 • ગેવી - Gavy
 • ગવ્ય - Gavya
 • ગાયક - Gayak
 • ગાયન - Gayan
 • ગીતમ - Geetham
 • ગીતપ્રકાશ - Geetprakash
 • ગેયરાજન - Geyarajan
 • ગિજ્ઞેશ - Gigyansh
 • ગિરધારી - Girdhari
 • ગિરીશ - Gireesh
 • ગિરી - Giri
 • ગિરધર - Giridhar
 • ગિરધરન - Giridharan
 • ગિરિલાલ - Girilal
 • ગિરીન - Girin
 • ગિરિરાજ - Giriraj
 • ગિરિવર - Girivar
 • ગીતાંશુ - Gitanshu
 • ગીતાશ્રી - Gitashri
 • ગીતેશ - Gitesh
 • જ્ઞાનેશ - Gnanesh
 • ગોબીનાથ - Gobinath
 • ગોકુલ - Gokul
 • ગોપાલ - Gopal
 • ગોપન - Gopan
 • ગોપેશ - Gopesh
 • ગોપી - Gopi
 • ગોપીચંદ - Gopichand
 • ગોપીકૃષ્ણ - Gopikrishna
 • ગોપીનાથ - Gopinath
 • ગોપીનાથન - Gopinathan
 • ગોરખ - Gorakh
 • ગોરલ - Goral
 • ગોરાંક - Gorank
 • ગોરધન - Gordhan
 • ગૌરવ - Gourav
 • ગૌરીશંકર - Gourishankar
 • ગૌતમ - Goutam
 • ગોવર્ધન - Govardhan
 • ગોવિંદ - Govind
 • ગોવિંદરાજ - Govindaraj
 • ગ્રહીશ - Grahish
 • ગ્રંથિક - Granthik
 • ગ્રીષ્મ - Grishm
 • ગૃહીત - Gruhit
 • ગૃહીત - Gruhit
 • ગ્રુતીક - Grutik
 • ગુલાબ - Gulab
 • ગુલાલ - Gulal
 • ગુલશન - Gulshan
 • ગુલઝાર - Gulzar
 • ગુણજ્ઞ - Gunagya
 • ગુનાલન - Gunalan
 • ગુણમય - Gunamay
 • ગુણરત્ન - Gunaratna
 • ગુણસેકર - Gunasekar
 • ગુંજન - Gunjan
 • ગુણવંત - Gunwant
 • ગુપિલ - Gupil
 • ગુપ્તક - Guptak
 • ગુરચરણ - Gurcharan
 • ગુરદીપ - Gurdeep
 • ગુરમન - Gurman
 • ગુરમાંશુ - Gurmanshu
 • ગુરમિત - Gurmit
 • ગુરુમુખ - Gurmukh
 • ગુરનામ - Gurnam
 • ગુરસાન - Gursan
 • ગુરુ - Guru
 • ગુરુચરણ - Gurucharan
 • ગુરુદાસ - Gurudas
 • ગુરુદત્ત - Gurudutt
 • ગુરુપ્રસાદ - Guruprasad
 • ગુરુરાજ - Gururaj
 • ગુરુત્તમ - Guruttam
 • જ્ઞાન - Gyan
 • જ્ઞાનદેવ - Gyandevશ પરથી નામ | Boy Names Starting with Sh in Gujarati

અહીંયા આપને કુંભ રાશિ નામ માં 'શ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' (Baby Boy Name from Sh in Gujarati) ની યાદી આપવામાં આવી છે, કુંભ રાશિ નામ બોય જેમાંથી આપ આપના છોકરા માટે અનોખું નામ (Sh Par Thi Name Boy Gujarati) પસંદ કરી શકો છો.

શ પરથી છોકરાઓના નામ | Boy Names from Sh Gujarati

શ પરથી નામ, શ પરથી છોકરાના નામ, Names From Sh, Baby Boy Names From Sh, Boy Names From Sh, Boy Names in Gujarati, Kumbh Rashi Boy Names
 • શબ્દ - Shabd
 • શેલ - Shael
 • શગુન - Shagun
 • શહંત - Shahant
 • શાહિલ - Shahil
 • શાહરાન - Shahraan
 • શૈલધર - Shaildhar
 • શૈલેન - Shailen
 • શૈલેન્દ્ર - Shailendra
 • શૈલેષ - Shailesh
 • શક્તિ - Shakti
 • શકુની - Shakuni
 • શકુન્ત - Shakunt
 • શાલંગ - Shalang
 • શાલિગ્રામ - Shaligram
 • શાલીન - Shalin
 • શાલ્મલી - Shalmali
 • શામ - Sham
 • શામક - Shamak
 • શમાકર્ણ - Shamakarn
 • શંભુ - Shambhu
 • શમી - Shami
 • શમિક - Shamik
 • શમિન્દ્ર - Shamindra
 • શમિત - Shamit
 • શાન - Shan
 • શનય - Shanay
 • શાન્દર - Shandar
 • શંકર - Shankar
 • શંકરશન - Shankarshan
 • શંખધર - Shankdhar
 • શંકર - Shanker
 • શંખ - Shankh
 • શંખિન - Shankhin
 • શંકર - Shankir
 • શાંસા - Shansa
 • શાંત - Shant
 • શાંતન - Shantan
 • શાંતનવ - Shantanav
 • શાંતનુ - Shantanu
 • શાંતશીલ - Shantashil
 • શાંતિદેવ - Shantidev
 • શાંતિમય - Shantimay
 • શાંતિનાથ - Shantinath
 • શાંતિપ્રકાશ - Shantiprakash
 • શાન્યુ - Shanyu
 • શરદ - Sharad
 • શરદચંદ્ર - Sharadchandra
 • શરણ - Sharan
 • શારંગ - Sharang
 • શરત - Sharat
 • શાર્દુલ - Shardul
 • શાર્લીન - Sharleen
 • શર્મદ - Sharmad
 • શર્મન - Sharman
 • શરોખ - Sharokh
 • શરુ - Sharu
 • શરુનન - Sharunan
 • શર્વરીશ - Sharvarish
 • શર્વેશ - Sharvesh
 • શાર્વિન - Sharwin
 • શશાંગ - Shashang
 • શશાંક - Shashank
 • શશી - Shashi
 • શશીધર - Shashidhar
 • શશિકાંત - Shashikant
 • શશિકર - Shashikar
 • શશિકિરણ - Shashikiran
 • શશિમોહન - Shashimohan
 • શશીન - Shashin
 • શશીપુષ્પા - Shashipushpa
 • શશિષ - Shashish
 • શશિશેખર - Shashishekhar
 • શાશ્રિત - Shashrit
 • શાશ્વત - Shashwat
 • શતદ્રુ - Shatadru
 • શતાનીક - Shataneek
 • શતરૂપા - Shatarupa
 • શતાયુ - Shatayu
 • શતેશ - Shatesh
 • શતજીત - Shatjit
 • શત્રુઘ્ન - Shatrughan
 • શત્રુજિત - Shatrujit
 • શત્રુંજય - Shatrunjay
 • શત્તેશ - Shattesh
 • શૌચિન - Shauchin
 • શૌકત - Shaukat
 • શૌના - Shauna
 • શૌનક - Shaunak
 • શૌરવ - Shaurav
 • શૌર્ય - Shaurya
 • શયાન - Shayaan
 • શયલ - Shayel
 • શયમ - Shaym
 • શાઝીબ - Shazib
 • શાઝીલ - Shazil
 • શીહાન - Sheehan
 • શેરક - Sheerak
 • શીલ - Sheil
 • શેખર - Shekhar
 • શેમિન - Shemin
 • શેનિક - Shenik
 • શેફર - Shephar
 • શેરોન - Sheron
 • શેષ - Shesh
 • શેષન - Sheshan
 • શેશાંક - Sheshank
 • શેષધર - Sheshdhar
 • શેવંતીલાલ - Shevantilal
 • શીયામક - Shiamak
 • શિબિન - Shibin
 • શિફલ - Shifal
 • શિઘરા - Shighra
 • શિહાન - Shihaan
 • શિજન્થ - Shijanth
 • શિજીલ - Shijil
 • શિજુ - Shiju
 • શિખર - Shikhar
 • શિલાંગ - Shilang
 • શિલિશ - Shilish
 • શિમૂલ - Shimul
 • શિનજન - Shinjan
 • શિનોજ - Shinoj
 • શિનોય - Shinoy
 • શિરાઝ - Shiraz
 • શિરીષ - Shirish
 • શિરોમ - Shirom
 • શિરોમણી - Shiromani
 • શિશિધર - Shishidhar
 • શિશિર - Shishir
 • શિશુલ - Shishul
 • શિશુપાલ - Shishupal
 • શિતાંશુ - Shitanshu
 • શિતિકાંત - Shitikanth
 • શિતિઝ - Shitiz
 • શિવ - Shiva
 • શિવાજી - Shivaji
 • શિવક્ષ - Shivaksh
 • શિવમ - Shivam
 • શિવમૂર્તિ - Shivamurthi
 • શિવન - Shivan
 • શિવાનંદ - Shivanand
 • શિવનાથ - Shivanath
 • શિવાંગ - Shivang
 • શિવાંક - Shivank
 • શિવાંશ - Shivansh
 • શિવાંશુ - Shivanshu
 • શિવપ્રસાદ - Shivaprasad
 • શિવસુનુ - Shivasunu
 • શિવાય - Shivaya
 • શિવેન - Shiven
 • શિવેન્દ્ર - Shivendra
 • શિવેન્ક - Shivenk
 • શિવેશ - Shivesh
 • શિવેશ્વર - Shiveshvar
 • શિવકુમાર - Shivkumar
 • શિવલાલ - Shivlal
 • શિવરાજ - Shivraj
 • શિવરામ - Shivram
 • શિવશંકર - Shivshankar
 • શિવશેખર - Shivshekhar
 • શ્લોક - Shlok
 • શોબન - Shoban
 • શોભન - Shobhan
 • શોભિત - Shobhit
 • શોબિત - Shobit
 • શોનીલ - Shonil
 • શૂર - Shoor
 • શૂરા - Shoora
 • શૂરસેન - Shoorsen
 • શોર્યા - Shorya
 • શોભિત - Shoubhit
 • શૌર્ય - Shourya
 • શૌવિક - Shouvik
 • શ્રાદ્ધેય - Shradhdheya
 • શ્રૌનક - Shraunak
 • શ્રાવણ - Shravan
 • શ્રવણકુમાર - Shravankumar
 • શ્રવીન - Shravin
 • શ્રેય - Shray
 • શ્રીધર - Shredhar
 • શ્રી - Shree
 • શ્રીધન - Shreedhan
 • શ્રીધર - Shreedhar
 • શ્રીહર્ષ - Shreeharsh
 • શ્રીકાંત - Shreekant
 • શ્રીકુમાર - Shreekumar
 • શ્રીકુંજ - Shreekunj
 • શ્રીલેશ - Shreelesh
 • શ્રીમાન - Shreeman
 • શ્રીનાથ - Shreenath
 • શ્રીપ્રિયા - Shreepriya
 • શ્રીપુષ્પ - Shreepushp
 • શ્રીરંગ - Shreerang
 • શ્રીશ - Shreesh
 • શ્રીતેજ - Shreetej
 • શ્રીવલ્લભ - Shreevallabh
 • શ્રેણિક - Shrenik
 • શ્રેષ્ઠા - Shreshta
 • શ્રેષ્ઠ - Shresth
 • શ્રેષ્ઠી - Shresthi
 • શ્રેયમ - Shreyam
 • શ્રેયાન - Shreyan
 • શ્રેયાંગ - Shreyang
 • શ્રેયાંક - Shreyank
 • શ્રેયાંશ - Shreyansh
 • શ્રેયશ - Shreyash
 • શ્રીદા - Shrida
 • શ્રીધર - Shridhar
 • શ્રીગોપાલ - Shrigopal
 • શ્રીહન - Shrihan
 • શ્રીહરિ - Shrihari
 • શ્રીકાંત - Shrikant
 • શ્રીકર - Shrikar
 • શ્રીકુમાર - Shrikumar
 • શ્રીલેશ - Shrilesh
 • શ્રીમાન - Shriman
 • શ્રીમત્ - Shrimat
 • શ્રીમોહન - Shrimohan
 • શ્રીનંદ - Shrinand
 • શ્રીનેશ - Shrinesh
 • શ્રીંગેશ - Shringesh
 • શ્રીનિકેતન - Shriniketan
 • શ્રીનિલ - Shrinil
 • શ્રીનિવાસ - Shrinivas
 • શ્રીપદ - Shripad
 • શ્રીપદ્મા - Shripadma
 • શ્રીપાલ - Shripal
 • શ્રીપતિ - Shripati
 • શ્રીરામ - Shriram
 • શ્રીરંગ - Shrirang
 • શ્રીરંજન - Shriranjan
 • શ્રીશા - Shrisha
 • શ્રીશૈલ - Shrishail
 • શ્રીશીલ - Shrishil
 • શ્રિતિક - Shritik
 • શ્રીવર્ધન - Shrivardhan
 • શ્રીવાસ - Shrivas
 • શ્રીવત્સવ - Shrivatsav
 • શ્રીયાદિતા - Shriyadita
 • શ્રીયાન - Shriyan
 • શ્રીયાંસ - Shriyans
 • શ્રીયંશ - Shriynsh
 • શ્રોત - Shrot
 • શ્રુજલ - Shrujal
 • શ્રુજન - Shrujan
 • શ્રુતિક - Shrutik
 • શ્રુતુ - Shrutu
 • શુભેન્દ્ર - Shubendra
 • શુભ - Shubh
 • શુભાક્ષ - Shubhaksh
 • શુભમ - Shubham
 • શુભન - Shubhan
 • શુભાંગ - Shubhang
 • શુભાંક - Shubhank
 • શુભંકર - Shubhankar
 • શુભન્સ - Shubhans
 • શુભાશિસ - Shubhashis
 • શુભસુનાદ - Shubhasunad
 • શુભાય - Shubhay
 • શુભિત - Shubhit
 • શુભોજીત - Shubhojit
 • શુભ્રનીલ - Shubhranil
 • શુભાંશુ - Shubhranshu
 • શુભંગ - Shubhung
 • શુભ્રજિત - Shubrajit
 • શુચેત - Shuchet
 • શુચિત - Shuchit
 • શુદ્ધશીલ - Shuddhashil
 • શુધીર - Shudhir
 • શુજાત - Shujat
 • શુક - Shuk
 • શુક્લ - Shukla
 • શુક્ર - Shukra
 • શુક્તિજ - Shuktij
 • શુલભ - Shulabh
 • શુલંધર - Shulandhar
 • શુલંક - Shulank
 • શુલિન - Shulin
 • શુમાયલ - Shumayl
 • શુરાજ - Shuraj
 • શુરયમ - Shuraym
 • શુશાંત - Shushant
 • શુશીલ - Shushil
 • શુતજ - Shutaj
 • શ્વંત - Shvant
 • શ્વેતક - Shvetak
 • શ્વેતામ્બર - Shvetambar
 • શ્વેતાંગ - Shvetang
 • શ્વેતંક - Shvetank
 • શ્વેતાંશુ - Shvetanshu
 • શ્વેતાવઃ - Shvetavah
 • શ્વેતકેતુ - Shvetketu
 • શ્વેનુ - Shwenu
 • શ્વેત - Shwet
 • શ્વેતાંબર - Shwetambar
 • શ્વેતાંગ - Shwetang
 • શ્વેતાંશુ - Shwetanshu
 • શ્વેતભાનુ - Shwetbhanu
 • શ્યામ - Shyam
 • શ્યામક - Shyamak
 • શ્યામલ - Shyamal
 • શ્યામંતક - Shyamantak
 • શ્યામકુમાર - Shyamkumar
 • શ્યામસુંદર - Shyamsunder
 • શયજુ - Shyjuસ પરથી નામ | Boy Names Starting with S in Gujarati

અહીંયા આપને કુંભ રાશિ નામ માં 'સ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' (Baby Boy Name from S in Gujarati) ની યાદી આપવામાં આવી છે, કુંભ રાશિ નામ લિસ્ટ જેમાંથી આપ આપના છોકરા માટે અનોખું નામ (S Par Thi Name Boy Gujarati) પસંદ કરી શકો છો.

સ પરથી છોકરાઓના નામ | Boy Names from S Gujarati

સ પરથી નામ, સ પરથી છોકરાના નામ, Names From S, Baby Boy Names From S, Boy Names From S, Boy Names in Gujarati, Kumbh Rashi Boy Names
 • સબલ - Sabal
 • સબરીનાથન - Sabarinathan
 • સબરીશ - Sabarish
 • સબ્ધ - Sabdh
 • સબ્યા - Sabhya
 • સબરંગ - Sabrang
 • સચ્ચિદાનંદ - Sacchidananda
 • સચિત - Sachchit
 • સેચેત - Sachet
 • સચેતન - Sachetan
 • સચ - Sachh
 • સચિન - Sachin
 • સચીશ - Sachish
 • સચિત - Sachit
 • સચીવ - Sachiv
 • સદાનંદ - Sadanand
 • સદર - Sadar
 • સદાશિવ - Sadashiv
 • સદાશિવમ - Sadasivam
 • સદાવીર - Sadavir
 • સદીપન - Sadeepan
 • સદગુણ - Sadgun
 • સાધના - Sadhan
 • સાધવ - Sadhav
 • સાધિક - Sadhik
 • સાધિલ - Sadhil
 • સદિવા - Sadiva
 • સદરુ - Sadru
 • સદ્રુન - Sadrun
 • સાદવિક - Sadvik
 • સફલ - Safal
 • સફર - Saffar
 • સાગન - Sagan
 • સાગર - Sagar
 • સાગરદત્ત - Sagardutt
 • સાગ્નિક - Sagnik
 • સગુન - Sagun
 • સહજ - Sahaj
 • સહારા - Sahara
 • સહર્ષ - Saharsh
 • સહસ - Sahas
 • સહસ્રદ - Sahasrad
 • સહસ્ત્રજિત - Sahastrajit
 • સહસ્ય - Sahasya
 • સહત - Sahat
 • સહાય - Sahay
 • સહયા - Sahaya
 • સહદેવ - Sahdev
 • સાહિબ - Sahib
 • સાહિલ - Sahil
 • સહિષ્ણુ - Sahishnu
 • સાહિત્ય - Sahit
 • સાયમર્ત્ય - Saiamartya
 • સાઈચરણ - Saicharan
 • સાઈદીપ - Saideep
 • સાયજા - Saija
 • સઇજીવધારા - Saijeevadhara
 • સાઈકિરણ - Saikiran
 • સાઈકૃષ્ણ - Saikrishna
 • સાઈનાથ - Sainath
 • સાઈપ્રસાદ - Saipraasad
 • સાઈપ્રતાપ - Saipratap
 • સાઈરામ - Sairam
 • સાજા - Saja
 • સજાદ - Sajad
 • સાજન - Sajan
 • સજીશ - Sajeesh
 • સજીવ - Sajeev
 • સાજીન - Sajin
 • સજિત - Sajit
 • સજીથ - Sajith
 • સજીવા - Sajiva
 • સજ્જન - Sajjan
 • સેજુ - Saju
 • સાકર - Sakar
 • સક્ષ - Saksh
 • સાકેત - Saket
 • સાકેથ - Saketh
 • સખા - Sakha
 • સખાન - Sakhan
 • સાક્ષ - Saksh
 • સક્ષમ - Saksham
 • સાક્ષર - Sakshar
 • સાક્ષિક - Sakshik
 • સક્ષુમ - Sakshum
 • સલાજ - Salaj
 • સલિલ - Salil
 • સાલોખ - Salokh
 • સમાહ - Samah
 • સમાજ - Samaj
 • સામંત - Samant
 • સમન્યુ - Samanyu
 • સમરેન્દ્ર - Samarendra
 • સમરજિત - Samarjit
 • સમર્પણ - Samarpan
 • સમર્થ - Samarth
 • સમસ્ત - Samast
 • સામવર્ત - Samavart
 • સમય - Samay
 • સાંબરન - Sambaran
 • સાંભા - Sambha
 • સમભાવ - Sambhav
 • સંબિત - Sambit
 • સંબોધ - Sambodh
 • સંબુદ્ધ - Sambuddha
 • સમદર્શી - Samdarshi
 • સમીપ - Sameep
 • સમેન્દ્ર - Samendra
 • સમેશ - Samesh
 • સંહિતા - Samhita
 • સમિક - Samik
 • સમીન - Samin
 • સમીર - Samir
 • સમીરન - Samiran
 • સમિત - Samit
 • સંમદ - Sammad
 • સમથ - Sammath
 • સંપદ - Sampad
 • સંપદા - Sampada
 • સંપત - Sampat
 • સમરણપાલ - Samranpal
 • સમ્રાટ - Samrat
 • સમૃદ્ધ - Samrudh
 • સંસ્કાર - Samskar
 • સમુદ્ર - Samudra
 • સમુદ્રગુપ્ત - Samudragupta
 • સમુદ્રસેન - Samudrasen
 • સંવર - Samvar
 • સમવથ - Samvath
 • સમ્યક - Samyak
 • સનાભી - Sanabhi
 • સનમ - Sanam
 • સનત - Sanat
 • સનાતન - Sanatan
 • સનાથ - Sanath
 • સંચય - Sanchay
 • સંચિત - Sanchit
 • સંદીપ - Sandeep
 • સંદીપન - Sandeepan
 • સંદેશ - Sandesh
 • સંગમ - Sangam
 • સંગમેશ - Sangamesh
 • સંગીત - Sangeeth
 • સંગ્રામ - Sangram
 • સંગુપ્ત - Sangupt
 • સાનિધ્ય - Sanidhya
 • સનિલ - Sanil
 • સનિષ - Sanish
 • સંજાઈ - Sanjai
 • સંજય - Sanjay
 • સંજીત - Sanjeet
 • સંજીવ - Sanjeev
 • સાંજ - Sanjh
 • સંજીથ - Sanjith
 • સંજીવન - Sanjivan
 • સંજોગ - Sanjog
 • સંજુ - Sanju
 • સંકલ્પ - Sankalp
 • સંકર - Sankar
 • સંકર્ષણ - Sankarshan
 • સંકેત - Sanket
 • સંકુલ - Sankul
 • સાન - Sann
 • સન્નાથ - Sannath
 • સાન્નિધિ - Sannidhi
 • સનુપ - Sanoop
 • સંશ્રય - Sanshray
 • સંસ્કાર - Sanskar
 • સંતાન - Santan
 • સંતપ - Santap
 • સંતોષ - Santosh
 • સાનુરાગ - Sanurag
 • સંવિત - Sanvit
 • સંયોગ - Sanyog
 • સંયોગ - Sanyog
 • સપન - Sapan
 • સપ્તજિત - Saptajit
 • સપ્તક - Saptak
 • સપ્તાંશુ - Saptanshu
 • સપ્તર્ષિ - Saptarishi
 • સરલ - Saral
 • સરન - Saran
 • સારંગ - Sarang
 • સરનરાજ - Saranraj
 • સરંશ - Saransh
 • સરસ - Saras
 • સારસ્વત - Sarasvat
 • સરત - Sarat
 • સરથ - Sarath
 • સરવણ - Saravana
 • સરયુ - Sarayu
 • સરબજિત - Sarbajit
 • સરબાની - Sarbani
 • સરગમ - Sargam
 • સરીન - Sarin
 • સરિશ - Sarish
 • સરિત - Sarit
 • સર્જન - Sarjan
 • સરમણ - Sarman
 • સરોજ - Saroj
 • સરોજીન - Sarojin
 • સરતાજ - Sartaj
 • સાર્થ - Sarth
 • સાર્થક - Sarthak
 • સરૂપ - Sarup
 • સર્વ - Sarva
 • સરવદ - Sarvad
 • સર્વદેવ - Sarvadev
 • સર્વગ - Sarvag
 • સર્વજ્ઞ - Sarvagnah
 • સર્વક - Sarvak
 • સર્વમ્ભ - Sarvambh
 • સર્વાંગ - Sarvang
 • સર્વાંશ - Sarvansh
 • સર્વશાય - Sarvashay
 • સર્વવાસ - Sarvavas
 • સર્વેન્દ્ર - Sarvendra
 • સર્વેશ - Sarvesh
 • સર્વોતમ - Sarvotham
 • સરવર - Sarwar
 • સાસંગ - Sasang
 • સાશાંગ - Sashang
 • સસિધર - Sasidhar
 • સસિધરન - Sasidharan
 • સસ્મિત - Sasmit
 • સતાદેવ - Satadev
 • સતામન્યુ - Satamanyu
 • સતાનંદ - Satanand
 • સતાત્યા - Satatya
 • સતાયુ - Satayu
 • સતીષ - Sateesh
 • સતેશ - Satesh
 • સાથી - Sathi
 • સતીન્દર - Sathindar
 • સાથિયારાજ - Sathiyaraj
 • સાત્વિક - Sathwik
 • સતીનાથ - Satinath
 • સતીન્દ્ર - Satindra
 • સતીશ - Satish
 • સતિષચંદ્ર - Satishchandra
 • સત્કાર - Satkar
 • સતપાલ - Satpal
 • સત્પતિ - Satpati
 • સત્રજીત - Satrajit
 • સતુલ - Satul
 • સત્ત્વ - Satvat
 • સતવીર - Satveer
 • સાત્વિક - Satvik
 • સતવિન્દર - Satvinder
 • સાત્વિક - Satwik
 • સત્ય - Satya
 • સત્યદર્શી - Satyadarshi
 • સત્યદેવ - Satyadev
 • સત્યજિત - Satyajit
 • સત્યક - Satyak
 • સત્યકામ - Satyakam
 • સાત્યકી - Satyaki
 • સત્યમ - Satyam
 • સત્યમૂર્તિ - Satyamurty
 • સત્યન - Satyan
 • સત્યનારાયણ - Satyanarayan
 • સત્યંકર - Satyankar
 • સત્યપ્રકાશ - Satyaprakash
 • સત્યપ્રિયા - Satyapriya
 • સત્યશીલ - Satyasheel
 • સત્યવાન - Satyavaan
 • સત્યવાન - Satyavan
 • સત્યવ્રત - Satyavrat
 • સત્યેન - Satyen
 • સત્યેન્દ્ર - Satyendra
 • સૌભદ્રા - Saubhadra
 • સૌદીપ - Saudeep
 • સૌમય - Saumay
 • સૌમિલ - Saumil
 • સૌમિત - Saumit
 • સૌમિત્રા - Saumitra
 • સૌમ્યા - Saumya
 • સૌનક - Saunak
 • સૌરભ - Saurabh
 • સૌરાજ - Sauraj
 • સૌરવ - Saurav
 • સૌરીન - Saurin
 • સૌર્જ્યેશ - Saurjyesh
 • સૌયમ - Sauyam
 • સવજી - Savaji
 • સાવન - Savan
 • સવંત - Savanth
 • સવરંગ - Savarang
 • સવિતેન્દ્ર - Savitendra
 • સાવન - Sawan
 • સાવંત - Sawant
 • સયામ - Sayam
 • સાયના - Sayana
 • સાયન્થ - Sayanth
 • સીલન - Seelan
 • સીમંતા - Seemanta
 • સેલ્વમ - Selvam
 • સેલ્વમણી - Selvamani
 • સેલ્વરાજ - Selvaraj
 • સેનાજીત - Senajit
 • સેન્થિલ - Senthil
 • સેતુ - Sethu
 • સેતુપતિ - Sethupathi
 • સેતુ - Setu
 • સેવક - Sevak
 • સિયામક - Siamak
 • સિદક - Sidak
 • સિદ્ધાર્થ - Siddarth
 • સિદ્ધ - Siddha
 • સિદ્ધદેવ - Siddhadev
 • સિદ્ધનાથ - Siddhanath
 • સિદ્ધાંત - Siddhant
 • સિદ્ધાર્થ - Siddharth
 • સિદ્ધેશ - Siddhesh
 • સિદ્ધિ - Siddhi
 • સિદ્ધરાજ - Siddhraj
 • સિકંદર - Sikandar
 • સિમિત - Simit
 • સિમરિત - Simrit
 • સિંધુ - Sindhu
 • સિંહા - Sinha
 • સિંહાગ - Sinhag
 • સિનોજ - Sinoj
 • સિરીલ - Siril
 • સિતાન્હુ - Sitanhu
 • સિતાંશુ - Sitanshu
 • સીતારામ - Sitaram
 • સ્કંદજિત - Skandajit
 • સ્કીથિકા - Skithika
 • સ્મરણ - Smaran
 • સ્મીત - Smeet
 • સ્મિરેન - Smiren
 • સ્મિત - Smit
 • સ્મૃતા - Smrita
 • સ્મૃતિમાન - Smritiman
 • સ્નેજેન - Sneagen
 • સ્નેહકાંત - Snehakant
 • સ્નેહલ - Snehal
 • સ્નેહિલ - Snehil
 • સ્નિતિક - Snithik
 • સોહમ - Soham
 • સોહન - Sohan
 • સોજન - Sojan
 • સોકનાથન - Sokanathan
 • સોમદેવ - Somadev
 • સોમાલી - Somali
 • સોમણ - Soman
 • સોમનાથ - Somanath
 • સોમંશ - Somansh
 • સોમાંશુ - Somanshu
 • સોમશેકર - Somashekar
 • સોમસિંધુ - Somasindhu
 • સોમેન્દ્ર - Somendra
 • સોમેશ - Somesh
 • સોમેશ્વર - Someshwar
 • સોમકર - Somkar
 • સોમનાથ - Somnath
 • સોમપ્રકાશ - Somprakash
 • સોમવીર - Somveer
 • સોનિત - Sonit
 • સૂરજ - Sooraj
 • સોપાન - Sopaan
 • સૌમેન્દ્ર - Soumendra
 • સૌમિલ - Soumil
 • સૌરભ - Sourabh
 • સૌરવ - Sourav
 • સોંરીશ - Sourish
 • સોરજા - Sourja
 • સૌવિક - Souvik
 • સ્પંદન - Spandan
 • સ્પર્શ - Sparsh
 • સૃજલ - Srujal
 • સૃજન - Srujan
 • સ્તવન - Stavan
 • સ્તવ્ય - Stavya
 • સ્થાનવીર - Sthavir
 • સુબલ - Subal
 • સુબંધુ - Subandhu
 • સુભાષ - Subash
 • સુબ્બુ - Subbu
 • સુબીશ - Subeesh
 • સુભગ - Subhag
 • સુભમ - Subham
 • સુભાન - Subhan
 • સુભંગ - Subhang
 • સુભાષ - Subhas
 • સુભ્રદીપ - Subhradip
 • સુબિનાય - Subinay
 • સુબોધ - Subodh
 • સુબ્રમણિ - Subramani
 • સુબ્રતઃ - Subratah
 • સુચરિત - Sucharit
 • સુચેન્દ્ર - Suchendra
 • સુચેત - Suchet
 • સુચિન - Suchin
 • સુચિત - Suchit
 • સુદામા - Sudama
 • સુદર્શન - Sudarshan
 • સુદીપ - Sudeep
 • સુદીપ્તા - Sudeepta
 • સુદેશ - Sudesh
 • સુદેશા - Sudesha
 • સુદેવ - Sudev
 • સુધાકર - Sudhakar
 • સુધામય - Sudhamay
 • સુધન - Sudhan
 • સુધાંગ - Sudhang
 • સુધાન્હુ - Sudhanhu
 • સુધાંશુ - Sudhanshu
 • સુદર્શન - Sudharshan
 • સુધીર - Sudheer
 • સુધીન્દ્ર - Sudhendra
 • સુધિ - Sudhi
 • સુધીર - Sudhir
 • સુધિશ - Sudhish
 • સુધિત - Sudhit
 • સુધીયર - Sudhiyer
 • સુદિન - Sudin
 • સુગંધ - Sugandh
 • સુઘોષ - Sughosh
 • સુગ્રીવ - Sugreev
 • સુગુમાર - Sugumar
 • સુહાસ - Suhas
 • સુહરુદા - Suhruda
 • સુજલ - Sujal
 • સુજન - Sujan
 • સુજશ - Sujash
 • સુજાત - Sujat
 • સુજેશ - Sujeesh
 • સુજીત - Sujeet
 • સુજેન્દ્રન - Sujendran
 • સુજેતુ - Sujetu
 • સુજીન - Sujin
 • સુજિત - Sujit
 • સુકાંત - Sukant
 • સુકર્મા - Sukarma
 • સુકેશ - Sukesh
 • સુકેતુ - Suketu
 • સુખજાત - Sukhajat
 • સુખમય - Sukhamay
 • સુખદેવ - Sukhdev
 • સુખેશ - Sukhesh
 • સુખમીત - Sukhmeet
 • સુખવંત - Sukhwant
 • સુક્રાંત - Sukrant
 • સુકૃત - sukrut
 • સુકુમાર - Sukumar
 • સુકુમારા - Sukumara
 • સુલભ - Sulabh
 • સુલેક - Sulek
 • સુલોચ - Suloch
 • સુલોચન - Sulochan
 • સુમધુર - Sumadhur
 • સુમન - Suman
 • સુમંગલ - Sumangal
 • સુમંત - Sumant
 • સુમંતા - Sumanta
 • સુમન્ત - Sumanth
 • સુમંત્ર - Sumantra
 • સુમન્તુ - Sumantu
 • સુમન્યુ - Sumanyu
 • સુમેય - Sumay
 • સુમેદ - Sumed
 • સુમેધ - Sumedh
 • સુમીર - Sumeer
 • સુમીત - Sumeet
 • સુમેરુ - Sumeru
 • સુમેશ - Sumesh
 • સુમિરન - Sumiran
 • સુમિત - Sumit
 • સુમિત્રા - Sumitra
 • સુમુખ - Sumukh
 • સુનામ - Sunam
 • સુનંદ - Sunand
 • સુનંદન - Sunandan
 • સુનાર - Sunar
 • સુનય - Sunay
 • સુનચિત - Sunchit
 • સુંદર - Sundar
 • સુનીત - Suneet
 • સુનિલ - Sunil
 • સુનિર્મલ - Sunirmal
 • સુનિત - Sunit
 • સુનિથ - Sunith
 • સંજીવ - Sunjeev
 • સુપર્ણ - Suparn
 • સુપાશ - Supash
 • સુપ્રભાત - Suprabhaat
 • સુપ્રકાશ - Suprakash
 • સુપ્રતિક - Supratik
 • સુપ્રતિમ - Supratim
 • સુપ્રીત - Supreet
 • સુર - Sur
 • સુરાધિશ - Suradhish
 • સુરદીપ - Suradip
 • સુરાગન - Suragan
 • સુરજ - Suraj
 • સુરજીત - Surajit
 • સુરજીવ - Surajiv
 • સુરમી - Suramy
 • સુરણ - Suran
 • સુરંજન - Suranjan
 • સુરા - Suras
 • સૂરદાસ - Surdaas
 • સુરદીપ - Surdeep
 • સુરેન - Suren
 • સુરેન્દર - Surendar
 • સુરેન્દ્રન - Surendran
 • સુરેશ - Suresh
 • સુરૈયા - Suriya
 • સુરજીત - Surjeet
 • સુરશ્રી - Surshri
 • સુરુપ - Surup
 • સૂર્યાંશ - Suryaansh
 • સૂર્યભાન - Suryabhan
 • સૂર્યદેવ - Suryadev
 • સૂર્યકાંત - Suryakant
 • સૂર્યનારાયણ - Suryanarayana
 • સૂર્યવીર - Suryaveer
 • સુરેશ - Suryesh
 • સુસાધ - Susadh
 • સુસંથ - Susanth
 • સુસેન - Susen
 • સુશાંત - Sushant
 • સુશીલ - Susheel
 • સુશેન - Sushen
 • સુશે - Susher
 • સુશીલ - Sushil
 • સુશિમ - Sushim
 • સુશોભન - Sushobhan
 • સુશ્રુત - Sushrut
 • સુતન્તુ - Sutantu
 • સુતાપા - Sutapa
 • સુતેજ - Sutej
 • સુતેજસ - Sutejas
 • સુથાન - Suthan
 • સુતીર્થ - Sutirth
 • સુતોષ - Sutosh
 • સુવન - Suvan
 • સુવર્ણ - Suvarn
 • સુવાસ - Suvas
 • સુવિધા - Suvidh
 • સુવિમલ - Suvimal
 • સુયમુન - Suyamun
 • સુયશ - Suyash
 • સુયતિ - Suyati
 • સ્વામીનાથ - Svaminath
 • સ્વાંગ - Svang
 • સ્વનિક - Svanik
 • સ્વપ્નિલ - Svapnil
 • સ્વરાજ - Svaraj
 • સ્વર્ગ - Svarg
 • સ્વર્ણ - Svarna
 • સ્વરપતિ - Svarpati
 • સ્વગત - Swagat
 • સ્વજીથ - Swajith
 • સ્વામી - Swami
 • સ્વામીનાથ - Swaminath
 • સ્વપન - Swapan
 • સ્વપ્નેશ - Swapnesh
 • સ્વપ્નિલ - Swapnil
 • સ્વરાજ - Swaraj
 • સ્વરિત - Swarit
 • સ્વરૂપ - Swaroop
 • સ્વસ્તિક - Swastik
 • સ્વાતંતર - Swatantar
 • સ્વયંભૂ - Swayambhu
 • સ્વેશીક - Sweshik
 • સ્વેથન - Swethan
 • સ્યામંતક - Syamantakષ પરથી નામ | Boy Names Starting with Sha in Gujarati

અહીંયા આપને કુંભ રાશિ નામ માં 'ષ અક્ષર પરથી છોકરાઓના નામ' (Baby Boy Name from Sha in Gujarati) ની યાદી આપવામાં આવી છે, કુંભ રાશિ નામ લિસ્ટ જેમાંથી આપ આપના છોકરા માટે અનોખું નામ (Sha Par Thi Name Boy Gujarati) પસંદ કરી શકો છો.

ષ પરથી છોકરાઓના નામ | Boy Names from Sha Gujarati

ષ પરથી નામ, ષ પરથી છોકરાના નામ, Names From Sha, Baby Boy Names From Sha, Boy Names From Sha, Boy Names in Gujarati, Kumbh Rashi Boy Names
 • ષાદાહ - Shadah
 • ષાધિન - Shadhin
 • ષાડ્યુઅલ - Shadual
 • ષાહિથ - Shahith
 • ષનમિથ - Shanmith
 • ષન્મુકા - Shanmuka
 • ષન્મુખ - Shanmukh
 • ષન્મુખા - Shanmukha
 • ષન્મુખન - Shanmukhan
 • ષશાંગ - Shashang
 • ષતપદ્મા - Shatpadmaઆ જુઓ | કુંભ રાશિ ના નામ
આ જુઓ | ગ પરથી બાળકોના નામ
આ જુઓ | શ પરથી બાળકોના નામ
આ જુઓ | સ પરથી બાળકોના નામ
આ જુઓ | ષ પરથી બાળકોના નામ

Conclusion

ઉપરોક્ત યાદીમાં આપને કુંભ રાશિ ના અક્ષર ગ, શ, સ, ષ પરથી છોકરાઓના નામ (New Kumbh Rashi Name Boy Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે, ગ સ શ પરથી નામ છોકરા ના લિસ્ટમાં આપવામાં આવ્યા નામ માંથી આપના છોકરા (Hindu Boy Name from G, S, Sh in Gujarati)) માટે યુનિક નામ પસંદ કરી શકો છો.

ખાસ: ઉપર આપેલા કુંભ રાશિ ના G, Sh, S, Sha અક્ષરોના નામ (Kumbh Rashi Letters in Gujarati) સિવાય જો કોઈ બીજા નામ આપના ધ્યાનમાં હોય તો અમને નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવશો જેથી અમે આપના દ્વારા જણાવેલ સુંદર નામને આ યાદીમાં ઉમેરી શકીએ.

રંગીલુ હવે આપના સોશ્યિલ મીડિયા પર પણ ઉપલબ્ધ છે તો ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો અમને YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Pinterest પર ફોલો કરો.

Post a Comment

Previous Post Next Post